Symbole Teresy: Godło – herb karmelitański


Boże mój, którzy pragniemy być prawdziwymi synami Twymi i nie zrzekać się dziedzictwa Twego, nie godzi się uciekać od cierpienia. Herbem Twoim pięć ran Twoich; to, córki, powinno być i naszym godłem, jeśli mamy odziedziczyć Jego królestwo. Nie używaniem wczasów, rozkoszy, honorów i bogactw ma się nabywać to, co On kupił takim wylaniem krwi swojej! O panowie szlachetni, na miłość Boga, otwórzcie oczy i zobaczcie, jak prawdziwi rycerze Jezusa Chrystusa i książęta Jego Kościoła, taki święty Piotr i święty Paweł, nie tą drogą chodzili, którą wy idziecie.

(F 10,11)

Herb- godło miały znamienite rody szlacheckie. Szlachta bez herbowa, zaściankowa, była szlachtą biedną, poddaną i zależną od bogatych rodów herbowych. Wszyscy wierzący w Chrystusa należą do szlacheckiego rodu - więcej, to bogata szlachta herbowa, jeżeli można się tak wyrazić. Ich herbem jest pięć ran Chrystusowych, a godłem krzyż. Może to przerażać. Jednak nie należy uciekać przed cierpieniem, pragnąc jedynie rozkoszy. Tak postępując, istnieje niebezpieczeństwo, że stracimy ten herb i darmo dane nam szlachectwo. Chrześcijanin, wpatrzony w Chrystusa, wie, dokąd wiodą te cierpienia, co jest ich kresem. Jezus Chrystus – nasz Mistrz i przewodnik, wysłużył nam wszelkie dobra właśnie poprzez krzyż i swoją krew, obficie za nas wylaną. Jako prawdziwi rycerze Kościoła Świętego i takiego Króla, musimy często stawać do walki w Jego obronie, wzorem wielkich apostołów, jak św. Piotr i Paweł. Jeśli, nie lękając się wcale razów i nie zważając na odniesione rany, staniemy mężnie do boju, wtedy wysłużone nam dobra i królestwo, stanie się naszym udziałem.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot.unsplash.com

Zobacz pozostałe Symbole Teresy: