3 lutego 2021

Wielka Nowenna do Świętego Józefa – Dzień 3

Możemy sobie wyobrazić życie rodzinne św. Józefa, nasycone miłością, modlitwą i pracą. Trudne życie, jeśli chcemy spojrzeć na nie z czysto materialnego i ludzkiego punktu widzenia...
4 lutego 2021

Nauczanie o modlitwie

Syntezę swojej refleksji o modlitwie św. Jan Paweł II uczynił już w pierwszych dniach swego pontyfikatu, kiedy to pielgrzymując do sanktuarium w Mentorelli powiedział: „Modlitwa jest pierwszym wyrażeniem wewnętrznej potrzeby człowieka...
5 lutego 2021

Działać czyli „wszystko czynić z miłości”

„Modlitwa jest dla mnie wzniesieniem serca, prostym spojrzeniem ku Niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości zarówno w cierpieniu, jak i radości”.
6 lutego 2021

Szkice historyczne ojca Jana Kantego Osierdy nr 2.

Opis grafiki Około 1622 roku z terenów Turcji lub Węgier dotarło do Rzeczpospolitej Obojga Narodów „morowe powietrze”. Historycy uważają, że pod tym terminem kryła się prawdopodobnie […]