14 marca 2020

Źródło wody żywej

Daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. Słowa te usłyszymy w jutrzejszej Ewangelii. Wypowiedziane przez Samarytankę przy studni, są reakcją […]
21 marca 2020

Zgroza i piękno

Trudne czasy nadeszły. Skończył się sen o ekonomicznym szczęściu. Odebrano nam pewność dotyczącą bezpieczeństwa i zdrowia. Puste ulice, markety i kościoły. I lęk o najbliższych. Tadeusz […]
25 kwietnia 2020

Ratunek przed powszechną chorobą psychiczną

Tłumić w sobie przypływy nieskończonej czułości, podczas gdy wystarczyłoby, by je uwolnić, “rzucić się w Jego ramiona i przyjąć Jego nieskończoną Miłość…” św. Teresa od Dzieciątka […]
4 maja 2020

Czas zawierzenia i ufności

Nie byłbym wolny od niepokoju o moją przyszłość, jeżeli by nie pokrzepiała mię ufność w Opatrzność Boską, która nie opuszcza tych, co do niej się uciekają, jakkolwiek wielcy […]