Niepojętość Boga

Najtrafniejsze jest jeszcze takie sformułowanie: «Bóg jest to Bóg» jako wyraz niemożliwości określenia istoty Boga przez coś innego niż On sam.

Św. Teresa Benedykta od Krzyża – Edyta Stein – mówiąc o Bogu dokonała próby ukazania, że tak naprawdę istotą Boga jest to, że jest Bogiem, czyli w żaden sposób nie można Go scharakteryzować czy nazwać. Jest niepojęty i ludzki język nie jest w stanie określić ani Jego wielkości ani Jego tajemnicy. Takie myślenie o Najwyższym wpisuje się w poglądy Pseudo – Dionizego Areopagity, św. Tomasza z Akwinu i św. Jana od Krzyża.

Bóg jest i więcej o Nim nie potrafimy powiedzieć. Warto o tym pamiętać, gdy silimy się na wyszukane definicje teologiczne. One są potrzebne, lecz zawsze powinny im towarzyszyć z założenia pokorne stwierdzenia, że są jedynie, jak mawiał pewien teolog, „cieniem cienia”. Każda próba opisania tajemnicy Boga kończyć się powinna wyznaniem, że tak naprawdę nie wiemy czym jest Jego istota.

o. Bartłomiej Józef Kucharski OCD