14 listopada 2019

U ludzi to niemożliwe, ale u Boga wszystko jest możliwe

Jeśli dusza pragnie, by się jej Bóg oddał cały, najpierw sama powinna Mu się całkowicie oddać, nie pozostawiając nic sobie. s.127 W tych „słowach światła i […]
21 listopada 2019

W miłosnym zjednoczeniu…

Dusza, która jest w zjednoczeniu miłości, nie ma nawet pierwszych niewłaściwych poruszeń. s. 128 W miłosnym zjednoczeniu nie ma już miejsca na choćby cień egoizmu. Człowiek […]
11 grudnia 2019

Starzy przyjaciele Boga tylko cudem upadają

Starzy przyjaciele Boga tylko cudem upadają – są bowiem już ponad wszystkim, co prowadzi do grzechu. s. 129 Może nam być ciężko odnieść powyższe słowa do […]
17 grudnia 2019

Mój umiłowany

Mój Umiłowany, wszystko, co przykre i bolesne, biorę dla siebie, a Tobie pozostawiam samą przyjemność i słodycz. S. 130 W słowach tych możemy dostrzec sens słów […]