19 września 2017

Z cyklu „Papieże i św. Teresa”: Pius XII

Kardynał Eugeniusz Pacelli, późniejszy papież Pius XII, już 11 lipca 1937 r. pielgrzymował do Lisieux jako legat swojego poprzednika, aby poświęcić bazylikę ku św. Teresy od […]
21 września 2017

Z cyklu „Papieże i św. Teresa”: św. Jan XXIII

Będąc nuncjuszem apostolskim w Paryżu, kard. Angelo Roncalli, od 1958 r. papież – św. Jan XXIII, pielgrzymował wielokrotnie do Lisieux, zarówno oficjalnie jak i incognito. Już […]
23 września 2017

Z cyklu „Papieże i św. Teresa”: bł. Paweł VI

Monsignor Montini w Lisieux nie był nigdy, ale jako długoletni pracownik Sekretariatu Stanu, wielokrotnie miał korespondencyjny kontakt z macierzystym klasztorem św. Teresy. W jednym ze swych […]
2 października 2017

Z cyklu „Papieże i św. Teresa”: Ojcowie Soborowi i Synodalni

Do przesłania św. Teresy od Dzieciątka Jezus, w ślad za papieżami, odwoływali się często także niektórzy uczestnicy Soboru Watykańskiego II oraz utworzonego po soborze Synodu Biskupów. […]