Z cyklu „Papieże i św. Teresa”: św. Jan XXIII

Będąc nuncjuszem apostolskim w Paryżu, kard. Angelo Roncalli, od 1958 r. papież – św. Jan XXIII, pielgrzymował wielokrotnie do Lisieux, zarówno oficjalnie jak i incognito. Już jako papież wyznał na jednej z audiencji, że był tam „przynajmniej z dziesięć razy, a może i więcej”. Do matki Agnieszki, przeoryszy klasztoru, pisał w maju 1945 r.: „Często spoglądam na marmurową figurę Teresy, umieszczoną w prywatnej kaplicy w nuncjaturze; powierzam świętej moje trudności i moje wysiłki zmierzające ku pojednaniu i pokojowi wszystkich, które charakteryzują moje posłannictwo w służbie Kościoła świętego i Francji”.

Jako papież, Jan XXIII mówił o św. Teresie od Dzieciątka Jezus wiele razy. Istnieje nawet książka obrazująca jego związki z nasza świętą, lub lepiej, porównująca duchowością terezjańską z duchowym życiem papieża: Pour le mȇme sentiere. Autor książki (M. de Kerdreux) stwierdza, że zarówno Teresa jak i Papież praktykowali następujące cnoty: miłość ojczyzny i rodziny, naśladowanie Chrystusa, nabożeństwo do Przenajświętszej Krwi Chrystusa, ubóstwo, pokorę, prostotę, ufność, pokój, radość i usłużność.

Spośród wielu tekstów papieskich o św. Teresie przywołajmy jego słowa wypowiedziane do Kapituły Generalnej OCD 29 kwietnia 1959 r.: „Podejmijcie płomień, który przekazali wam wasi ojcowie, podsycajcie i brońcie go świętą gorliwością waszego powołania. Jaśnieje wam z wysoka najwspanialszy przykład św. Teresy od Dzieciątka Jezus, którą Nasz Poprzednik Pius XI ogłosił w 1927 r. Patronką Misji. Niechaj ustawicznie inspiruje was jej wielki zapał misyjny, który potrafiła czerpać z karmelitańskiego ideału, poświęcając się milczącemu wyniszczeniu dla dobra dusz.

Zwracając się do sióstr zakonnych z prośbą o modlitwę w intencji Soboru, który zwołał, Jan XXIII zaznaczył: „Od tych, które prowadzą milczące życie klauzurowe, Kościół wiele oczekuje. One bowiem, podobnie jak Mojżesz, trzymają ramiona wzniesione do modlitwy, świadome, że poprzez taką modlitewną postawę dochodzi się do zwycięstwa. I wkład zakonnic kontemplacyjnych w apostolską działalność Kościoła jest tak wielki, że Pius XI wybrał na Współpatronkę misji nie siostrę prowadzącą życie czynne, ale mniszkę klauzurową – karmelitankę, św. Teresę od Dzieciątka Jezus”.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD