Kronika Berdyczowska

8 września

W Święto Narodzenia NMP tradycyjnie już obchodzili w Berdyczowie swój Dzień Prowincji oo. Bernardyni. Czterech spośród nich świętowało jubileusz 25-lecia Święceń. W sumie przyjechało ich ponad 60 osób. Przywitał ich i o Sanktuarium opowiedział o. Rafał Myszkowski, dołączając się do wspólnej Eucharystii.

Po południu w Andrusziwce (45 km od Berdyczowa) odbyło się spotkanie dekanalne i odpust parafialny MB Siewnej, w którym udział wzięli o. Rafał (wygłosił konferencja), o. Paweł i o. Krzysztof.

9 września

Doroczne dożynki diecezjalne. Rozpoczęła je prezentacja poszczególnych parafii, potem krótka konferencja i modlitwa różańcowa. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Wiktor Makowski (kanonik i proboszcz konkatedry w Żytomierzu). Po mszy św. wyruszyła procesja ze snopami i wieńcami dożynkowymi, które nieśli w strojach regionalnych przedstawiciele kilku parafii. A po dziękczynnym TE DEUM w tzw. „dolnym kościele” była jeszcze wspólna agapa.

Wieczorem – już po raz trzeci – odbył się koncert „Dzieci dzieciom”, przygotowany przez Ośrodek Charytatywny „Karmel” i grupę teatralną „Notes de vita”. A w programie (nie tylko dla dzieci) gry, tańce, konkursy, śpiewy, zabawy, skecze i mini warsztaty (taneczny, teatralny, artystyczny i wokalny).

10 września

Odbyło się pożegnanie o. Piotra Hewelta (który po 24 latach posługi na Ukrainie wraca do Polski). Uroczysta msza św. z kazaniem (z akcentami wspomnień i podziękowań), a po mszy słowa wdzięczności parafian i agapa w tzw. „dolnym kościele”… okraszana wspomnieniami, żartami, piosenkami … i łzami. Słowa serdecznej podzięki za olbrzymi wkład w rozwój parafii i sanktuarium oraz prace remontowo-budowlane również od całej Delegatury na Ukrainie i wspólnoty berdyczowskiej wyraził o. Józef Kucharczyk i o. Rafał Myszkowski. WIELKIE BÓG ZAPŁAĆ.

Do Kazachstanu poleciał o. Rafał Myszkowski z rekolekcjami dla karmelitanek bosych w Oziornoje i Karagandzie.

11 września

o. Józef Kucharczyk uczestniczył w spotkaniu wyższych przełożonych męskich zakonów i zgromadzeń pracujących na Ukrainie, jakie odbyło się Żytomierzu.

o. Krzysztof Urbański i o. Paweł Ferko pojechali na rekreację do Łucka (przez Równe, Klewań i Ołykę), zwiedzając po drodze dawne zamki, pałace, kościoły i klasztory.

16 września

W 100-tną rocznicę objawień maryjnych w Fatimie w Berdyczowie zgromadziło się na V Pielgrzymce Legionu Maryi ok. 200 osób, w tym 6 kapłanów i bp Radosław Zmitrowicz (pomocniczy w diec. kamienieckiej), który przewodniczył uroczystej Eucharystii i skierował do wiernych słowo pasterskie. Przywitał przybyłych, o sanktuarium i szkaplerzu opowiedział o. Paweł Ferko. Konferencję wygłosił o. Laurenty Żezicki, paulin. A po obiedzie wszyscy oglądali film o Fatimie. Na koniec 22 osoby przyjęły z rąk o. Pawła szkaplerz karmelitański.

o. Krzysztof Urbański wraz z przedstawicielami wspólnot Domowego Kościoła pojechał na Dzień Wspólnoty do Kijowa, do parafii oo. Kapucynów.

o. Józef Kucharczyk pojechał z młodzieżą do Żytomierza, na rekreację. Wpierw zawitali do Parku linowego, a potem posilili się na pikniku nad rzeką Teteriew.

W Czernej Pierwsze śluby złożył br. Tomasz od MB Berdyczowskiej (Gorodyński) z Berdyczowa… i następnego dnia przyjechał na odpoczynek do domu. Na uroczystości obecny był o. Maksymilian Podwika, który również dzień wcześniej (15 września) towarzyszył w obłóczynach br. Stefanowi od Krzyża (Koroliuk),  pochodzącemu z Ukrainy.