18 marca 2018

V dzień nowenny

Wdzięczność do świętego opiekuna Poznałam z tego, że miałam wielki obowiązek służenia Matce Najświętszej i świętemu Józefowi, albowiem wiele razy narażając się na zupełne zagubienie, za […]
18 marca 2018

IV dzień nowenny

Troska o życie doczesne Gdy pewnego razu znalazłam się w tak wielkim niedostatku, iż nie wiedziałam wprost, co mam czynić ani czym zapłacić robotnikom, zjawił mi […]
18 marca 2018

III dzień nowenny

Przewodnik na drodze modlitwy i życia wewnętrznego … proszę tylko, na miłość boską, aby ten, kto mnie nie wierzy, sam tego spróbował, a przekona się z […]
18 marca 2018

II dzień nowenny

Zaufać bezgranicznie jego opiece i wstawiennictwu Nie poznałam nikogo, kto naprawdę ma do niego nabożeństwo i oddaje mu szczególne usługi, żebym nie widziała jak postąpił w […]