V dzień nowenny

Wdzięczność do świętego opiekuna

Poznałam z tego, że miałam wielki obowiązek służenia Matce Najświętszej i świętemu Józefowi, albowiem wiele razy narażając się na zupełne zagubienie, za ich wstawiennictwem Pan Bóg przywracał mi zdrowie. (Sprawozdanie 30)

To wielka sztuka, albo łaska umieć być wdzięcznym. Na pewno nieodzownym warunkiem do tego, jest umiejętność dostrzeżenia wszelkich łask i dobrodziejstw w swoim życiu, które stały się naszym udziałem bez naszej zasługi.

Ojcze nasz…

Zdrowaś Maryjo…

Chwała Ojcu i Synowi…

św. Józefie – módl się za nami!