3 listopada 2017

V dzień nowenny

4 listopada 2017

VI dzień nowenny

5 listopada 2017

VII dzień nowenny

6 listopada 2017

VIII dzień nowenny