VIII dzień nowenny

O, jak bardzo czuję potrzebę złożenia siebie w ofierze, zapomnienia o sobie, aby cała oddać się sprawom Kościoła.

św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej

Święta Elżbieto, za przykładem świętej Matki Teresy od Jezusa odnalazłaś w sobie przynaglenie do całkowitego oddania się Jezusowi za Jego Kościół i wszystkie jego sprawy, troszcząc się jedynie o Jego cześć. Wyraziłaś to w słowach: "O, jak bardzo czuję potrzebę złożenia siebie w ofierze, zapomnienia o sobie, aby cała oddać się sprawom Kościoła". Zrozumiałaś, że naszym posłannictwem jest zjednoczenie z Chrystusem, będące na usługach Kościoła. Zjednoczenie to sprawia, że człowiek staje się płomieniem miłości, przenikającym wszystkie członki Mistycznego Ciała Chrystusa, którym jest Kościół. Oddając się za Kościół, składasz Chrystusowi swoje pragnienie nieba i jesteś gotowa, jeśli On chce tego, cierpieć tu na ziemi jeszcze wiele lat; zużyć zupełnie swoją istotę kropla po kropli za Kościół. Troszcząc się o Kościół, oddając się za Niego, coraz pełniej odnajdujesz Chrystusa w sobie. Przypominaj, święta Elżbieto, nam i tym, za których modlimy się w tej nowennie, abyśmy troszczyli się o Kościół, oraz mieli świadomość, że jeśli sami będziemy posiadać w sobie obfitość życia Bożego, będziemy je mogli przekazywać innym ludziom w wielkim ciele Kościoła.

Ojcze Nasz... Zdrowaś Maryjo... Chwała Ojcu...
św. Elżbieto od Trójcy Przenajświętszej, módl się za nami!