22 lipca 2017

Serce Matki – nasz dom

Przebywam przy sercu Matki i tam znajduje mego Oblubieńca. Czyż jestem sierotą? Na łonie Maryi znalazłam życie. Jakże zwać mnie można sierotą? Maryja mą Matką, a […]
5 sierpnia 2017

Jezus naszą Matką

Do kogo Tyś jest podobny Panie? Do gołębicy karmiącej swe maleństwa, Do matki najczulszej nasycającej swe dziecko. Bardzo śmiałą myśl zawarła w wierszu św. Miriam od […]
19 sierpnia 2017

Miłość bliźniego podstawą drogi duchowej Małej Arabki

„Byłam przed Najświętszym Sakramentem, w oratorium. Miałam wielkie pragnienie uczynienia czegoś, by spodobać się Jezusowi. Powiedziałam Mu: Panie Jezu, co mam czynić, by Ci się podobać, […]
2 września 2017

Trudna sztuka bycia miłosiernym według Małej Arabki

„Oto co mówi Pan: Jeśli upadniecie, zaraz się upokórzcie, Pan wam przebaczy. Ale oskarżać bliźniego, Bóg tego nie przebacza łatwo. Jeśli idziecie prostą drogą, Pan mówi: […]