25 czerwca 2019

Dwudziestolecie beatyfikacji o. Alfonsa M. Mazurka OCD (13)

Beatyfikacja i dalszy rozwój kultu. Beatyfikacja o. Alfonsa odbyła się w Warszawie 13 czerwca 1999 r. przez posługę św. Jana Pawła II. W gronie 108 błogosławionych […]
2 lipca 2019

Dwudziestolecie beatyfikacji o. Alfonsa M. Mazurka OCD (14)

Ekshumacja i intronizacja relikwii. W dniu 29 października 1999 r., za zgodą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych i Państwowej Inspekcji Sanitarnej, dokonano w Czernej ekshumacji i kanonicznej rekognicji […]
9 lipca 2019

Dwudziestolecie beatyfikacji o. Alfonsa M. Mazurka OCD (15)

Wspominając dwudziestolecie beatyfikacji o. Alfonsa warto przywołać jego przyjaźń z innym beatyfikowanym męczennikiem karmelitańskim, mianowicie o. Eufrazjuszem Barredo Fernándezem o Dzieciątka Jezus, Hiszpanem, zamordowanym w Oviedo w Asturii w 1934 r.