Dwudziestolecie beatyfikacji o. Alfonsa M. Mazurka OCD (15)

Przyjaźń karmelitańskich męczenników.

Wspominając dwudziestolecie beatyfikacji o. Alfonsa warto przywołać jego przyjaźń z innym beatyfikowanym męczennikiem karmelitańskim, mianowicie o. Eufrazjuszem Barredo Fernándezem o Dzieciątka Jezus, Hiszpanem, zamordowanym w Oviedo w Asturii w 1934 r. W latach 1926-1928 przebywał on w Polsce, by uczyć teologii w braci kleryków w Krakowie.   Lato 1927 r. spędził w Wadowicach. Bardzo mile ten pobyt wspominał: „Klasztor tamtejszy jest nowy i ładny (...), w ogrodzie wiele owoców. (…) Byliśmy tam otoczeni szczególną życzliwością przeora i pozostałych ojców, jak również chłopców z niższego seminarium”.

O. Eufrazjusz zaprzyjaźnił się wtedy szczególnie z o. Alfonsem Mazurkiem, prefektem alumnatu. Łączyło ich wiele wspólnych zainteresowań, jak np. praca wychowawcza i zamiłowanie do muzyki. Żaden z nich nie przypuszczał chyba jednak, że w przyszłości połączy ich jeszcze męczeńska śmierć i chwała ołtarzy. O. Alfons zaproponował gościowi wykonanie wspólnego, grupowego zdjęcia z wychowankami alumnatu. Zdjęcie to przetrwało do naszych dni. W listopadzie 1999 r. tj. w kilka miesięcy po beatyfikacji o. Alfonsa, opublikował je hiszpański dwumiesięcznik świeckiego zakonu karmelitańskiego Carmelo seglar z Burgos, wraz z obszernym komentarzem pt: La irradiación de los santos (promieniowanie świętych). Czytamy tam m.in. że „miał rację ten, kto powiedział, że XX wiek był wiekiem świętych Karmelu. Niewiele zakonów widziało się bowiem napełnionych i ukoronowanych tyloma swoimi synami i córkami, którzy uświęcili się wśród nas, czerpiąc życiodajne soki z Reguły karmelitańskiej. Rzeczywiście, w XX w. troje świętych Karmelu zostało ogłoszonych doktorami Kościoła, św. Edyta Stein współpatronką Europy a św. Rafał Kalinowski patronem Sybiraków. Nadto wielu karmelitów i karmelitanek bosych było beatyfikowanymi i kanonizowanymi”. Następnie autor wspomnianego artykułu informuje hiszpańskich czytelników, że „Jan Paweł II beatyfikował w Warszawie wraz ze 107. towarzyszami o. Alfonsa Mazurka, polskiego karmelitę bosego” i kreśli jego biografię, zaznaczając, że „był on wychowankiem św. Rafała Kalinowskiego”. Niezwłocznie jednak dodaje, że „św. Rafał nie był jedynym świętym, którego o. Alfons poznał w swym życiu, bo spotkał się on także z o. Eufrazjuszem Barredo Fernándezem, na którego beatyfikację oczekujemy. Spotkanie to dokumentuje zdjęcie obu męczenników, wykonane latem 1927 r. w Wadowicach, w otoczeniu wychowanków niższego seminarium. Obaj zakonnicy zostali potem przeorami i obaj ponieśli jako przeorzy śmierć męczeńską. Jako pierwszy zginął z rąk komunistów o. Eufrazjusz; o. Alfonsowi zadali natomiast śmierć naziści. O. Alfons cieszy się już chwałą ołtarzy, o. Eufrazjusz jeszcze czeka na tę chwilę, ale jedno jest pewne – konkluduje zawsze autor hiszpańskiego artykułu – że zdjęcie to jest jedyne: dwóch świętych Karmelu obok siebie! Jeden Hiszpan, a drugi Polak! Słusznym jest więc wyjściowe określenie promieniowanie świętych, bo u boku jednego świętego wzrasta świętych wielu”.

O. Eufrazjusz został beatyfikowany w Rzymie 28 października 2007 r. Wtenczas też przywoływano jego związki z bł. Alfonsem.

o. Szczepan T. Praśkiewicz OCD


Modlitwa do wyniesionych na ołtarze męczenników karmelitańskich

Wszechmogący Boże, Ty dajesz Twoim wiernym siłę i moc w największych nawet  przeciwnościach, spraw, aby święta Teresa Benedykta, błogosławiony Alfons Maria, błogosławiony Eufrazjusz od Dzieciątka Jezus i wszyscy Męczennicy Karmelu, wyjednali nam umiłowanie Krzyża i męstwo w codziennym wyznawaniu wiary. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

bł. Alfons i bł. Eufrazjusz na zdjęciu z wychowankami Niższego Seminarium w Wadowicach.