Pielgrzymka dziennikarzy do Berdyczowa

Już po raz piąty w berdyczowskim sanktuarium spotkali się dziennikarze i pracownicy mediów z Ukrainy. Byli wśród nich przedstawiciele telewizji EWTN, stacji radiowych, wydawnictw oraz portali internetowych. W programie pielgrzymki znalazł się czas na wspólną modlitwę, a także na spotkania formacyjne, m.in. z ks. dr Józefem Klochem, który przez wiele lat był rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski.

O tym co dziś jest wyzwaniem dla mediów katolickich na Ukrainie mówi bp Witalij Krywicki, ordynariusz stołecznej diecezji kijowsko-żytomierskiej i odpowiedzialny w rzymskokatolickim episkopacie Ukrainy za media: „Trzeba mówić językiem przystępnym, który będzie zrozumiały dla młodzieży i dla osób starszych. Językiem, który przemawia do serca. Ważne jest to, aby być takimi środkami przekazu, które będą mówiły prawdę, a człowiek wcześniej czy później będzie do takich mediów wracał”.

Dziennikarze i pracownicy mediów zakończyli swoje pielgrzymowanie aktem zawierzenia Najświętszej Marii Pannie.

źródło: vaticannews.va