Codziennik chronologiczny

17 grudnia 2018

17 grudnia

Szatan jest zazdrosny; próbuje wszelkimi środkami odebrać wiarę, popchnąć dusze do upadku. Niczego się nie bójcie. Kiedy nawet nie czuje się wiary, trzeba żyć pokorą i ufnością. […]
16 grudnia 2018

16 grudnia

Bóg każdego prowadzi jego własną drogą; jedni dochodzą do celu prędzej i łatwiej, inni trudniej i później. św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) Święci pozostawili wiedzę o prawach […]
15 grudnia 2018

15 grudnia

Szkoda trudu na robienie czegoś połowicznie. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Uczeń Jezusa powinien starać się o to, by jego serce i umysł coraz pełniej […]
14 grudnia 2018

14 grudnia

Kto pozna siebie w duchu prawdy, oceni też siebie w duchu pokory. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Ileż razy, patrząc uczciwie na wydarzenia, które właśnie się dokonały, […]
13 grudnia 2018

13 grudnia

Dlaczego Cię kocham, Maryjo? Bo jestem Twoim dzieckiem! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Przeczuwając, że po jej śmierci Boża opatrzność rozpowszechni przesłanie ”małej […]
12 grudnia 2018

12 grudnia

Nieraz już o tym mówiłam, ale tak ważna to przestroga, że nie mogę nie powtórzyć jej tutaj. Chodzi mianowicie o to, aby przystępujący do tej sprawy świętej nie […]
11 grudnia 2018

11 grudnia

Czuję, że choćbym miała na sumieniu wszystkie grzechy, jakie tylko można popełnić, poszłabym z sercem rozdartym żalem i rzuciłabym się w ramiona Jezusa, ponieważ wiem, jak bardzo kocha On […]
10 grudnia 2018

10 grudnia

Bóg jako Stwórca jest obecny w każdej rzeczy i utrzymuje ją w istnieniu. Przejrzał wszystko naprzód i zna na wylot z wszelkimi przypadkami i odmianami losu. Dzięki swej wszechmocy może w każdej chwili […]
9 grudnia 2018

9 grudnia

Jeśli trudno jest dawać każdemu, kto nas prosi, to jeszcze trudniej jest pozwolić brać to, co do nas należy, nie żądając zwrotu. św. Teresa od Dzieciątka […]
8 grudnia 2018

8 grudnia

Trzeba być bardzo czystym, by wejść do nieba. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Gdy w wydarzeniu śmierci dusza opuszcza ciało, pozostawiając za sobą doczesną przestrzeń i czas, odzyskuje […]
7 grudnia 2018

7 grudnia

Jej serce było tak szeroko otwarte jak ramiona Syna, który z krzyża wszystko do siebie przygarnął. Maryja pod krzyżem przyjęła dziedzictwo Syna i – jako Matka Odkupiciela – […]
6 grudnia 2018

6 grudnia

Pewnego razu dziwiłam się, że dobry Bóg nie udziela równej chwały w niebie wszystkim wybranym, i obawiałam się, że nie wszyscy będą szczęśliwi; wtedy Paulina poleciła mi pójść […]
5 grudnia 2018

5 grudnia

Byłam zawsze daleka od mniemania, że granice widzialnego Kościoła mogą wiązać miłosierdzie Boże. Bóg jest Prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. św. […]
4 grudnia 2018

4 grudnia

O mój Jezu, odtąd już żadne słowo przeciwko miłości bliźniego nie wyjdzie z ust moich. Owszem, zawsze będę bronić bliźniego, a jeśli mnie będą niesłusznie oskarżać, pomyślę o Tobie i wtedy […]
3 grudnia 2018

3 grudnia

Wspomniałam już o swojej trwającej od dzieciństwa pewności, że kiedyś opuszczę ten kraj smutny i ciemny. Jak geniusz Krzysztofa Kolumba pozwolił mu przeczuć istnienie nowego świata, choć nikomu […]
2 grudnia 2018

2 grudnia

Jak słońce oświeca równocześnie cedry i każdy mały kwiatek, jak gdyby on sam był tylko na ziemi, tak i Pan Bóg troszczy się o każdą duszę z osobna, jakby ona […]
1 grudnia 2018

1 grudnia

O mój Boże, dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakich mi udzieliłeś, a w szczególności za to, że kazałeś mi przejść przez próbę cierpienia. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
30 listopada 2018

30 listopada

Do Jezusa przez Maryję. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Nabożeństwo do Maryi, które obserwujemy u świętych, związane było ściśle z osobą Chrystusa, a konkretnie z darem Jego Człowieczeństwa; ono […]
29 listopada 2018

29 listopada

Nie mogę wiele myśleć o szczęściu, jakie mnie czeka w niebie. Jedno tylko oczekiwanie przyspiesza bicie mego serca, a jest nim miłość, którą będę otrzymywać i którą będę mogła rozdawać. […]
28 listopada 2018

28 listopada

W osobie Maryi powołał Pan kobiety wszystkich czasów do najbardziej intymnego zjednoczenia z sobą i wybrał je na posłanki swej miłości, na głosicielki swej woli nawet wobec królów i papieży, […]
27 listopada 2018

27 listopada

Jest wielkim szaleństwem chcieć być aniołem, gdy się jest człowiekiem – pomyśleć tylko, mamy ciało, które zresztą wcale nie jest takie złe. św. Teresa od Jezusa […]
26 listopada 2018

26 listopada

Miłosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę! św. Teresa od Jezusa Miłosierdzie to najpiękniejszy odcień Bożej miłości. To nadobfitość miłości; miłość pomnożona bez miary. Często nazywamy ją […]
25 listopada 2018

25 listopada

Odmawiamy codziennie trzy razy Anioł Pański. Ta pobożna modlitwa jest pamiątką macierzyństwa Maryi. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Wypowiadane przez nas anielskie pozdrowienie nie ginie […]
24 listopada 2018

24 listopada

Czy może być większa radość niż radość płynąca z cierpienia, z miłości ku Tobie, Panie? św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Z pewnością wielokrotnie i w różnych sytuacjach mówisz […]