Codziennik chronologiczny

20 kwietnia 2021

20 kwietnia

Nie sprzeczaj się i nie wymawiaj nigdy słowa nieodpowiedniego. św. Jan od Krzyża Już biblijny mędrzec Syrach dostrzegł katastrofalne skutki złej mowy dla świętości świątyni Bożej, którą […]
19 kwietnia 2021

19 kwietnia

Dokąd zaprowadzi nas Chrystus na tej ziemi, nie wiemy i nawet przed czasem nie powinniśmy o to pytać. Wiemy tylko, że dla tych, którzy kochają Boga, wszystko ostatecznie […]
18 kwietnia 2021

18 kwietnia

Nie pozbawisz mnie, o Boże mój, tego, coś mi dał w Twym Synu, Jezusie Chrystusie, w którym mi dałeś wszystko, czego pragnę; dlatego się weselę, bo nie zawiedziesz mej […]
17 kwietnia 2021

17 kwietnia

Samotność… to jest przyjemność mądrych. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Ustami proroka Ozeasza Bóg mówi: ”Chcę cię na pustynię wyprowadzić i mówić do twego serca” (por. […]
16 kwietnia 2021

16 kwietnia

Posłuchaj twego rozumu, abyś wypełnił to, co on ci wskazuje na drodze do Boga, a to więcej ci pomoże przed obliczem Boga niż wszystkie dzieła, które bez […]
15 kwietnia 2021

15 kwietnia

Bardzo łatwo jest pisać piękne rzeczy o cierpieniu, ale pisać to jest nic, nic! Trzeba cierpienia przeżyć, żeby je poznać! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego […]
14 kwietnia 2021

14 kwietnia

To prawda, że można bardzo upadać, można popełniać niewierności, ale miłość, która potrafi wszystko obrócić na swoją korzyść, bardzo szybko spali wszystko, co może nie podobać […]
13 kwietnia 2021

13 kwietnia

Lepiej jest cierpieć dla Boga, niż dokonywać cudów. św. Jan od Krzyża Łaskę, którą otrzymujesz od Boga, staraj się przyjmować tak, jak On ją zsyła, i pod […]
12 kwietnia 2021

12 kwietnia

Dusza zjednoczona z Chrystusem żyje Jego życiem przez oddanie się Ukrzyżowanemu, przez przejście z Nim całej drogi krzyżowej. Nikt nie powiedział tego jaśniej i dobitniej niż święty Paweł. On […]
11 kwietnia 2021

11 kwietnia

Tylko Bóg przenika głębie serc. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Serce jest źródłem intencji, czynów i słów. W nim wszystko ma swój początek. […]
10 kwietnia 2021

10 kwietnia

Idąc drogą krzyża ze Zbawicielem, od Niego na wieki rozłączeni nie będziemy, a nadto i bliźnich do Jezusa przygarniemy. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Krzyż jest znakiem […]
9 kwietnia 2021

9 kwietnia

Panuj nad językiem i myślami. św. Jan od Krzyża Jedną z najczęstszych trudności na modlitwie są roztargnienia. Nieumiejętność radzenia sobie z nimi może prowadzić do całkowitego zniechęcenia się do […]
8 kwietnia 2021

8 kwietnia

Przyjmuję wszystko, co niesie dzień, prosząc tylko Boga, by mi udzielił potrzebnych umiejętności. W każdym razie, jest to dobra szkoła pokory; robi się różne rzeczy w wielkim trudzie, […]
7 kwietnia 2021

7 kwietnia

Modlitwa nie jest to, moim zdaniem, nic innego jak tylko poufne i przyjacielskie z Bogiem przebywanie i wylana, po wiele razy powtarzana rozmowa z Tym, o którym wiemy, że nas miłuje. […]
6 kwietnia 2021

6 kwietnia

Istotą Boga jest miłość. Tu milknie metafizyka. Zaczyna się jakiś udział w mądrości Boga, w Jego prostym spojrzeniu, jakim obejmuje siebie i wszystko, co stworzone. św. Teresa Benedykta od […]
5 kwietnia 2021

5 kwietnia

Rano, gdy budzimy się, usiłują nas zaraz przytłoczyć obowiązki i rozmaite troski, jeśli nie odebrały nam już nocnego spokoju. Powstaje trwożliwe pytanie: jak w ciągu jednego dnia uporać […]
4 kwietnia 2021

4 kwietnia

Mnie święci dodają odwagi w moim więzieniu. Mówią mi: Dopóki jesteś w okowach, nie możesz pełnić swojej misji, ale później, po śmierci, będzie czas twoich prac i zdobyczy. św. […]
3 kwietnia 2021

3 kwietnia

Ręce Jezusa obdarzają i zarazem wymagają: od mądrych i roztropnych, by stali się prości jak dzieci; od królów, aby swe korony i skarby złożyli w pokorze przed Królem królów i podjęli […]
2 kwietnia 2021

2 kwietnia

Jeśli jesteście w usposobieniu radosnym, patrzcie na Pana zmartwychwstałego… jeśli jesteście smutne i w strapieniu, patrzcie na Pana w Ogrojcu… mówcie do Niego i owszem; tylko nie sadźcie się na piękne […]
1 kwietnia 2021

1 kwietnia

Naraz Najświętsza Panna ukazała mi się piękna, tak piękna, że nigdy nie widziałam nic piękniejszego, z Jej twarzy przebijała dobroć i niewysłowiona serdeczność. Lecz to, co przeniknęło mnie […]
31 marca 2021

31 marca

Dzień mojej śmierci będzie dla mnie największym ze wszystkich świąt. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza W momencie śmierci opuszczamy znany nam dobrze świat czasu […]
30 marca 2021

30 marca

Pewnego razu, gdy znalazłem się w niebezpieczeństwie utraty życia, odmówienie z gorącością ducha Zdrowaś Maryjo wybawiło mnie od zguby. Jaką potężną bronią jest modlitwa. Jak wszechmocne jest wstawiennictwo […]
29 marca 2021

29 marca

Błędy przeszłości zaczynają ciążyć w starości. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Pamiętaj na Stwórcę swego w dniach swej młodości – pisze mędrzec Kohelet – ”zanim jeszcze nadejdą […]
28 marca 2021

28 marca

Pycha jest źródłem wszystkich grzechów, a pokora źródłem wszystkich cnót. Pycha zatraciła najpiękniejszego anioła: upadł z powodu pychy. Gdyby się upokorzył, gdyby przyniósł Bogu to wszystko, czym jest, […]