Codziennik chronologiczny

24 stycznia 2019

24 stycznia

Nie bierz nigdy za wzór postępowania człowieka, choćby był święty, gdyż szatan może ci przedstawić za przykład jego niedoskonałości. Naśladuj raczej Chrystusa, który jest najdoskonalszy i najświętszy, […]
23 stycznia 2019

23 stycznia

Gdy zostaję sama, wstydzę się to wyznać, odmawianie różańca kosztuje mnie więcej niż używanie narzędzi pokutnych… Czuję, że tak źle go odmawiam! Muszę zadawać sobie gwałt, […]
22 stycznia 2019

22 stycznia

Jeśli czarci strachem nas przerażają, to dlatego tylko, że sami sobie do strachu powód dajemy naszym przywiązaniem do honorów, do majętności, do rozkoszy. Sami sobie wtedy […]
21 stycznia 2019

21 stycznia

Dopiero w niebie ujrzymy prawdę o wszystkim. Na ziemi jest to niemożliwe. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Jezus poucza nas, że nie wystarczy zewnętrznie zachować […]
20 stycznia 2019

20 stycznia

Jak niewiele trzeba, żeby stracić cierpliwość! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Dla nikogo nie jest tajemnicą, bo każdy wie to z własnego doświadczenia, że […]
19 stycznia 2019

19 stycznia

Gdy grzeszymy mową, mamy nie tylko swój grzech na sumieniu, lecz prawie zawsze i grzech tego, kto nas słucha. Grzeszyć i być przyczyną grzechu drugich – lepiej umrzeć! […]
18 stycznia 2019

18 stycznia

Pamiętaj, że twój anioł stróż nie zawsze pobudza twoją wolę do działania, choć zawsze oświeca rozum. Wystarczy ci rozum i poznanie, dlatego w praktykowaniu cnoty nie oczekuj zadowolenia. […]
17 stycznia 2019

17 stycznia

Pokora, choćby największa, nie sprawia w duszy niepokoju… Przeciwnie, przynosi jej pokój, słodycz i uciszenie. Chociażby kto na widok grzechów swoich uznał jasno, że zasłużył na piekło, i smucił […]
16 stycznia 2019

16 stycznia

Moja dusza dojrzewała w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Dojrzewanie w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń wymaga modlitwy dłuższej niż zwykle i naznaczonej […]
15 stycznia 2019

15 stycznia

Wspomnienie moich uchybień upokarza mnie i skłania do tego, by nigdy nie opierać się na własnych siłach, gdyż one są samą słabością, ale jeszcze bardziej to wspomnienie […]
14 stycznia 2019

14 stycznia

Jedyną zbrodnią, o którą oskarżył Jezusa Herod, było to, że był szalony… i ja myślę tak samo! Tak, to było szaleństwem, że szukał małych serc ludzi śmiertelnych, aby […]
13 stycznia 2019

13 stycznia

Ty, o Panie, zwracasz się z radością i miłością, by podnieść tego, który Cię obraża, a ja nie zwracam się, by podnieść mego przyjaciela i okazać mu szacunek. św. Jan od […]
12 stycznia 2019

12 stycznia

Musimy nauczyć się także i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze niż cierpieć samemu. św. Teresa Benedykta […]
11 stycznia 2019

11 stycznia

Żyć miłością to ocierać Twoje cierpiące Oblicze, Jezu, to wyjednywać przebaczenie dla grzeszników, o Boże Miłości! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Nieraz trudno jest […]
10 stycznia 2019

10 stycznia

Moje życie zaczyna się na nowo każdego ranka, a kończy każdego wieczoru; moje plany i zamiary nie mogą wykraczać poza ten rytm. Należy tu także, oczywiście, przewidywanie… jednak […]
9 stycznia 2019

9 stycznia

Życie jest bardzo wielką tajemnicą… Nie wiemy nic o nim… Nic nie widzimy… A jednak Jezus odkrył przed naszymi duszami to, czego oko ludzkie nie widziało! Tak, serce […]
8 stycznia 2019

8 stycznia

Boże, ja wybieram wszystko! Nie chcę być połowicznie świętą. Nie lękam się cierpieć dla Ciebie. Boję się tylko, abym nie zachowywała swojej woli. Weź ją, bo […]
7 stycznia 2019

7 stycznia

Świat może mnie wszystkiego pozbawić, ale zostanie zawsze jedna kryjówka dla niego niedostępna: modlitwa. W niej streszcza się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w postaci nadziei. św. Rafał od św. […]
6 stycznia 2019

6 stycznia

Słowa ”Bądź wola Twoja” powinny stać się dla chrześcijanina normą życia, powinny regulować bieg dnia od rana do wieczora, być ciągle główną naszą myślą. Wszystkie inne […]
5 stycznia 2019

5 stycznia

Nic nie umie, kto nie umie cierpieć dla Chrystusa. św. Jan od Krzyża Cierpienie należy do rodziny ewangelicznych doświadczeń, które stwarzają okazję obumierania sobie, a przez to […]
4 stycznia 2019

4 stycznia

Za najpiękniejsze uważałam dni, kiedy mój ukochany tato zabierał mnie ze sobą na połów ryb; tak bardzo kochałam wieś, kwiaty i ptaki! Czasem próbowałam łowić swoją małą […]
3 stycznia 2019

3 stycznia

Czułam, że lepiej jest mówić do Boga niż rozmawiać o Bogu, bo do rozmów duchowych miesza się bardzo wiele miłości własnej. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
2 stycznia 2019

2 stycznia

Maryja zawsze i we wszystkim. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Dzieje ludzkości naznaczone są bardzo wyraźnie obecnością Niewiasty. Pojawia się Ona w trzech najważniejszych wydarzeniach zbawczego dzieła […]
1 stycznia 2019

1 stycznia

Moja wiara w przyszłość… Nawet jeśli jestem czasem bardzo zmęczona i wydaje mi się, że presja zaistniałej sytuacji jest wręcz nieznośna, nie daję się zwieść podobnym nastrojom i ufam, […]