Codziennik chronologiczny

26 września 2021

26 września

Od dawna nie należę już do siebie, gdyż oddałam się całkowicie Jezusowi. Zatem ma On zupełną swobodę, by czynić ze mną, co Mu się spodoba. św. […]
25 września 2021

25 września

Zasługa polega nie na tym, by czynić i dawać wiele, ale raczej na tym, by przyjmować i bardzo miłować. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Naśladowanie […]
24 września 2021

24 września

Życie i śmierć są w ręku Boga. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Z tajemnic życia i śmierci człowiek chce nieraz uczynić produkt, który można dobrze sprzedać. Sensacja […]
23 września 2021

23 września

Jeśli upadniecie, zaraz się upokorzcie, Pan wam przebaczy. Ale oskarżać bliźniego, Bóg tego nie przebacza łatwo. Są tacy, którzy ciągle oskarżają. św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego […]
22 września 2021

22 września

Ja nie jestem orłem, lecz po prostu mam orle oczy i serce, gdyż mimo mej maleńkości mam odwagę wpatrywać się w Boskie Serce, w Słońce Miłości, a moje serce czuje […]
21 września 2021

21 września

Moją intencją ma być tylko to, żebym się podobała Bogu. św. Teresa od Jezusa z Los Andes Stawianie pytań odnośnie do intencji i motywów własnego postępowania jest […]
20 września 2021

20 września

Świadomość własnej ograniczoności uczyniła we mnie w ostatnich miesiącach wielkie postępy. Już przed laty powiedziano mi nieco o braku tej świadomości i o trochę naiwnej wierze w siebie. Niewiele wówczas z tego […]
19 września 2021

19 września

Wiem, że trzeba być bardzo czystym, by stanąć przed Bogiem wszelkiej świętości, ale wiem również, że Pan jest nieskończenie sprawiedliwy, i ta właśnie sprawiedliwość, która przeraża tak […]
18 września 2021

18 września

Chcę zawsze mieć myśli życzliwe, albowiem Jezus powiedział: ”Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Osądzanie, w czasie którego człowiek zawłaszcza […]
17 września 2021

17 września

Żadne ludzkie serce nie przeżyło takiej ciemnej nocy jak Syn Boży w Getsemani i na Golgocie. Żaden umysł ludzki nie może zgłębić niepojętej tajemnicy opuszczenia konającego Syna Człowieczego. […]
16 września 2021

16 września

Po świeżości poranka następuje upał południa, po nim łagodne światło zmierzchu, a potem – cisza. To samo dzieje się z twoją duszą, odrodzoną przez łaskę. Nie mogłaś nacieszyć […]
15 września 2021

15 września

Odkrywam w odpowiedniej chwili te światła, których akurat potrzebuję, a których nigdy przedtem nie widziałam; najczęściej nie dzieje się to w czasie modlitwy, ale raczej wśród codziennych zajęć. św. […]
14 września 2021

14 września

Jezu, jakże byłabym szczęśliwa, gdybym była bardzo wierna, ale, niestety, często wieczorem jestem smutna, gdyż czuję, że mogłabym była lepiej odpowiedzieć na Twoje łaski. św. Teresa […]
13 września 2021

13 września

Pamiętajcie o mojej duszy, gdy będzie w płomieniach czyśćcowych. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Największym cierpieniem dusz czyśćcowych jest odczuwanie braku spełnienia. Rodzi je czasowa niezdolność przebywania […]
12 września 2021

12 września

Bardzo lubiłam góry, które mówiły mi o Bogu. Jednakże horyzonty Karmelu są o wiele piękniejsze, bo są nieskończone! św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Przyroda wzgórz Karmelu to lustro, […]
11 września 2021

11 września

Cokolwiek Boża opatrzność nakazuje, wszystko zmierza ku prawdziwemu pożytkowi, a przede wszystkim ku istotnemu postępowi na drodze rozwoju wewnętrznego duszy, dla ułatwienia zdobycia szczęśliwości wiecznej. św. Rafał […]
10 września 2021

10 września

Już teraz przyjmuję śmierć taką, jaką mi Bóg przeznaczył, z doskonałym poddaniem się Jego woli i z radością. Proszę Pana, by zechciał przyjąć moje życie i śmierć na swoją […]
9 września 2021

9 września

Jezu, spraw, by nikt się mną nie zajmował, żebym dla Ciebie była uważana za podeptane stopami i zapomniane ziarnko piasku. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego […]
8 września 2021

8 września

Jaki wielki to błąd nie ćwiczyć się, choćby kto już był wysoko, w pamięci na Człowieczeństwo Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. św. Teresa od Jezusa Jezus jest […]
7 września 2021

7 września

Dobre to dla nas, a nawet konieczne, by czasem zobaczyć, że upadliśmy, stwierdzić naszą niedoskonałość: przyniesie to nam więcej dobra niż radość z postępu. św. Teresa od Dzieciątka […]
6 września 2021

6 września

Często nie wiedząc o tym, łaski i oświecenia zawdzięczamy jakiejś ukrytej duszy, albowiem Pan Bóg chce, aby święci przekazywali jedni drugim łaskę za pośrednictwem modlitwy, aby w niebie mogli […]
5 września 2021

5 września

Dni upływają, śmierć się zbliża. Oby też śmierć była początkiem wiecznego życia! św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Chociaż śmierć jest wielkim wyzwaniem i myśląc o niej, odczuwamy […]
4 września 2021

4 września

Najlepsze nawet sprawy, dokonywane na padole ziemskim, noszą zawsze na sobie znamię ludzkiej słabości. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Cały problem z ludzką słabością nie jest […]
3 września 2021

3 września

Kto każdego dnia z całego serca powtarza: Bądź wola Twoja – może być pewien, że wolę Bożą wypełni, choćby nie miał co do tego subiektywnej pewności. św. […]