Codziennik chronologiczny

21 września 2021

21 września

Moją intencją ma być tylko to, żebym się podobała Bogu. św. Teresa od Jezusa z Los Andes Stawianie pytań odnośnie do intencji i motywów własnego postępowania jest […]
20 września 2021

20 września

Świadomość własnej ograniczoności uczyniła we mnie w ostatnich miesiącach wielkie postępy. Już przed laty powiedziano mi nieco o braku tej świadomości i o trochę naiwnej wierze w siebie. Niewiele wówczas z tego […]
19 września 2021

19 września

Wiem, że trzeba być bardzo czystym, by stanąć przed Bogiem wszelkiej świętości, ale wiem również, że Pan jest nieskończenie sprawiedliwy, i ta właśnie sprawiedliwość, która przeraża tak […]
18 września 2021

18 września

Chcę zawsze mieć myśli życzliwe, albowiem Jezus powiedział: ”Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Osądzanie, w czasie którego człowiek zawłaszcza […]
17 września 2021

17 września

Żadne ludzkie serce nie przeżyło takiej ciemnej nocy jak Syn Boży w Getsemani i na Golgocie. Żaden umysł ludzki nie może zgłębić niepojętej tajemnicy opuszczenia konającego Syna Człowieczego. […]
16 września 2021

16 września

Po świeżości poranka następuje upał południa, po nim łagodne światło zmierzchu, a potem – cisza. To samo dzieje się z twoją duszą, odrodzoną przez łaskę. Nie mogłaś nacieszyć […]
15 września 2021

15 września

Odkrywam w odpowiedniej chwili te światła, których akurat potrzebuję, a których nigdy przedtem nie widziałam; najczęściej nie dzieje się to w czasie modlitwy, ale raczej wśród codziennych zajęć. św. […]
14 września 2021

14 września

Jezu, jakże byłabym szczęśliwa, gdybym była bardzo wierna, ale, niestety, często wieczorem jestem smutna, gdyż czuję, że mogłabym była lepiej odpowiedzieć na Twoje łaski. św. Teresa […]
13 września 2021

13 września

Pamiętajcie o mojej duszy, gdy będzie w płomieniach czyśćcowych. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Największym cierpieniem dusz czyśćcowych jest odczuwanie braku spełnienia. Rodzi je czasowa niezdolność przebywania […]
12 września 2021

12 września

Bardzo lubiłam góry, które mówiły mi o Bogu. Jednakże horyzonty Karmelu są o wiele piękniejsze, bo są nieskończone! św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Przyroda wzgórz Karmelu to lustro, […]
11 września 2021

11 września

Cokolwiek Boża opatrzność nakazuje, wszystko zmierza ku prawdziwemu pożytkowi, a przede wszystkim ku istotnemu postępowi na drodze rozwoju wewnętrznego duszy, dla ułatwienia zdobycia szczęśliwości wiecznej. św. Rafał […]
10 września 2021

10 września

Już teraz przyjmuję śmierć taką, jaką mi Bóg przeznaczył, z doskonałym poddaniem się Jego woli i z radością. Proszę Pana, by zechciał przyjąć moje życie i śmierć na swoją […]
9 września 2021

9 września

Jezu, spraw, by nikt się mną nie zajmował, żebym dla Ciebie była uważana za podeptane stopami i zapomniane ziarnko piasku. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego […]
8 września 2021

8 września

Jaki wielki to błąd nie ćwiczyć się, choćby kto już był wysoko, w pamięci na Człowieczeństwo Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. św. Teresa od Jezusa Jezus jest […]
7 września 2021

7 września

Dobre to dla nas, a nawet konieczne, by czasem zobaczyć, że upadliśmy, stwierdzić naszą niedoskonałość: przyniesie to nam więcej dobra niż radość z postępu. św. Teresa od Dzieciątka […]
6 września 2021

6 września

Często nie wiedząc o tym, łaski i oświecenia zawdzięczamy jakiejś ukrytej duszy, albowiem Pan Bóg chce, aby święci przekazywali jedni drugim łaskę za pośrednictwem modlitwy, aby w niebie mogli […]
5 września 2021

5 września

Dni upływają, śmierć się zbliża. Oby też śmierć była początkiem wiecznego życia! św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Chociaż śmierć jest wielkim wyzwaniem i myśląc o niej, odczuwamy […]
4 września 2021

4 września

Najlepsze nawet sprawy, dokonywane na padole ziemskim, noszą zawsze na sobie znamię ludzkiej słabości. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Cały problem z ludzką słabością nie jest […]
3 września 2021

3 września

Kto każdego dnia z całego serca powtarza: Bądź wola Twoja – może być pewien, że wolę Bożą wypełni, choćby nie miał co do tego subiektywnej pewności. św. […]
2 września 2021

2 września

Kiedy przyjmowałam Ducha Świętego, nie odczuwałam gwałtownego wichru, ale raczej lekki wietrzyk, którego szum słyszał prorok Eliasz na górze Horeb. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
1 września 2021

1 września

Sądzę, że wszystko od tego zależy, by przystąpili do rzeczy z niezachwianym postanowieniem, iż nie spoczną, póki nie staną u celu. Niech przyjdzie, co chce, niech boli, jak […]
31 sierpnia 2021

31 sierpnia

Nie zajmowałam się tym, co o mnie inni mówili lub myśleli, starałam się jedynie zadowolić Pana Boga. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Jeżeli pragniesz, […]
30 sierpnia 2021

30 sierpnia

Zastanawiałam się któregoś dnia nad pytaniem, dlaczego Pan tak bardzo kocha cnotę pokory, i nagle, bez własnego, jak mi się zdaje, namysłu, stanęła mi przed oczyma ta […]
29 sierpnia 2021

29 sierpnia

Nie narzekaj na nikogo, nie pytaj o niepotrzebne rzeczy, a w razie potrzeby uczyń to w krótkich słowach. św. Jan od Krzyża Panowanie nad wypowiadanymi słowami to ważny element duchowej […]