Codziennik chronologiczny

16 stycznia 2021

16 stycznia

Moja dusza dojrzewała w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Dojrzewanie w tyglu zewnętrznych i wewnętrznych doświadczeń wymaga modlitwy dłuższej niż zwykle i naznaczonej […]
15 stycznia 2021

15 stycznia

Wspomnienie moich uchybień upokarza mnie i skłania do tego, by nigdy nie opierać się na własnych siłach, gdyż one są samą słabością, ale jeszcze bardziej to wspomnienie […]
14 stycznia 2021

14 stycznia

Jedyną zbrodnią, o którą oskarżył Jezusa Herod, było to, że był szalony… i ja myślę tak samo! Tak, to było szaleństwem, że szukał małych serc ludzi śmiertelnych, aby […]
13 stycznia 2021

13 stycznia

Ty, o Panie, zwracasz się z radością i miłością, by podnieść tego, który Cię obraża, a ja nie zwracam się, by podnieść mego przyjaciela i okazać mu szacunek. św. Jan od […]
12 stycznia 2021

12 stycznia

Musimy nauczyć się także i to znosić, że ktoś dźwiga swój krzyż, a my nie możemy mu ulżyć, co jest często trudniejsze niż cierpieć samemu. św. Teresa Benedykta […]
11 stycznia 2021

11 stycznia

Żyć miłością to ocierać Twoje cierpiące Oblicze, Jezu, to wyjednywać przebaczenie dla grzeszników, o Boże Miłości! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Nieraz trudno jest […]
10 stycznia 2021

10 stycznia

Moje życie zaczyna się na nowo każdego ranka, a kończy każdego wieczoru; moje plany i zamiary nie mogą wykraczać poza ten rytm. Należy tu także, oczywiście, przewidywanie… jednak […]
9 stycznia 2021

9 stycznia

Życie jest bardzo wielką tajemnicą… Nie wiemy nic o nim… Nic nie widzimy… A jednak Jezus odkrył przed naszymi duszami to, czego oko ludzkie nie widziało! Tak, serce […]
8 stycznia 2021

8 stycznia

Boże, ja wybieram wszystko! Nie chcę być połowicznie świętą. Nie lękam się cierpieć dla Ciebie. Boję się tylko, abym nie zachowywała swojej woli. Weź ją, bo […]
7 stycznia 2021

7 stycznia

Świat może mnie wszystkiego pozbawić, ale zostanie zawsze jedna kryjówka dla niego niedostępna: modlitwa. W niej streszcza się przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w postaci nadziei. św. Rafał od św. […]
6 stycznia 2021

6 stycznia

Słowa ”Bądź wola Twoja” powinny stać się dla chrześcijanina normą życia, powinny regulować bieg dnia od rana do wieczora, być ciągle główną naszą myślą. Wszystkie inne […]
5 stycznia 2021

5 stycznia

Nic nie umie, kto nie umie cierpieć dla Chrystusa. św. Jan od Krzyża Cierpienie należy do rodziny ewangelicznych doświadczeń, które stwarzają okazję obumierania sobie, a przez to […]
4 stycznia 2021

4 stycznia

Za najpiękniejsze uważałam dni, kiedy mój ukochany tato zabierał mnie ze sobą na połów ryb; tak bardzo kochałam wieś, kwiaty i ptaki! Czasem próbowałam łowić swoją małą […]
3 stycznia 2021

3 stycznia

Czułam, że lepiej jest mówić do Boga niż rozmawiać o Bogu, bo do rozmów duchowych miesza się bardzo wiele miłości własnej. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
2 stycznia 2021

2 stycznia

Maryja zawsze i we wszystkim. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Dzieje ludzkości naznaczone są bardzo wyraźnie obecnością Niewiasty. Pojawia się Ona w trzech najważniejszych wydarzeniach zbawczego dzieła […]
1 stycznia 2021

1 stycznia

Moja wiara w przyszłość… Nawet jeśli jestem czasem bardzo zmęczona i wydaje mi się, że presja zaistniałej sytuacji jest wręcz nieznośna, nie daję się zwieść podobnym nastrojom i ufam, […]
31 grudnia 2020

31 grudnia

Wszyscy mamy swoje pokusy. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Kusząc, szatan czyni to na niezliczoną ilość sposobów. Nawet podobne pokusy cechują się różnymi odcieniami i barwami, […]
30 grudnia 2020

30 grudnia

Aby upomnienie przyniosło owoc, musi kosztować, a w sercu nie może być nawet cienia emocji. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza W obliczu trudnych i niezrozumiałych wydarzeń niezbędna […]
29 grudnia 2020

29 grudnia

O Ty, który jesteś tak czuły, jak to jest, że masz serce tak twarde, że nie masz dla mnie litości? Zgrzeszyłam, to prawda, ale widzisz, że już […]
28 grudnia 2020

28 grudnia

Jezus urzekał słabe dusze swoimi boskimi słowami, w ten sposób starał się umocnić je na dzień próby. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Życie każdego […]
27 grudnia 2020

27 grudnia

Cierpienie wyciągało do mnie ramiona, a ja rzuciłam się w nie z miłością. Wszak po to przyszłam do Karmelu: przyszłam ratować dusze, a przede wszystkim modlić się za kapłanów. św. […]
26 grudnia 2020

26 grudnia

Zakon nasz szczyci się tym, że nosi Jej imię (Bracia Zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel); toteż powinien więcej z miłości niż z obowiązku pracować nad rozszerzaniem czci […]
25 grudnia 2020

25 grudnia

Dopóki pozostaje w tobie choćby iskierka emocji, lepiej będzie milczeć i czekać, aż twoja dusza zupełnie się uspokoi, w przeciwnym razie wszystko się zaogni. św. Teresa od Dzieciątka Jezus […]
24 grudnia 2020

24 grudnia

Obym tylko nie kłamał przed sobą. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Niebezpiecznie jest zwodzić samego siebie. Osoby o fałszywej pobożności zachowują swoje pobożne praktyki, lecz mają […]