Codziennik chronologiczny

19 czerwca 2018

19 czerwca

Te słowa Hioba: ”Choćby mnie zabił, jeszcze w Nim ufać będę” urzekały mnie od dzieciństwa. Ale trzeba było wiele czasu, żebym się znalazła na tym stopniu zdania […]
18 czerwca 2018

18 czerwca

Szkaplerz jest szatą Maryi. Osoba, która go nosi i która – rozumie się – czyni wszelkie możliwe wysiłki, aby się zbawić, nie może wpaść do piekła. Zatem […]
17 czerwca 2018

17 czerwca

Widziałam piękności ziemi, ale moja dusza marzyła o niebie. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Niebo to piękno o niewyobrażalnym rozmachu i przejawach. Nawet najbardziej zachwycające formy […]
16 czerwca 2018

16 czerwca

Mnie oczyszcza jedna tylko rzecz; ogień miłości Bożej. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Trudy, kłopoty, lęki, cierpienia – to ogień wypełniający życie. Zapaliła […]
15 czerwca 2018

15 czerwca

Nie należy obawiać się walki, gdy chodzi o dobro bliźniego; trzeba ją podejmować na nowo nawet ze szkodą swego osobistego pokoju. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
14 czerwca 2018

14 czerwca

Im kto bardziej zbliża się do Boga, tym prostszym się staje. Ten, którego królestwo nie jest z tego świata, ukazał mi, że prawdziwa mądrość polega na tym, […]
13 czerwca 2018

13 czerwca

Niezachwianą ufność pokładam w Boskiej opatrzności. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Arabskie przysłowie mówi, że Bóg widzi czarną mrówkę na czarnym kamieniu w czarną noc. Widzieć w przypadku Boga, […]
12 czerwca 2018

12 czerwca

Doskonałość polega na tym, by pełnić wolę Bożą, by być tym, czym On chce nas mieć. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Szatan chce […]
11 czerwca 2018

11 czerwca

Jezus miłuje cię tak wielką miłością, że gdybyś to widziała, ze szczęścia wpadłabyś w ekstazę, która by cię o śmierć przyprawiła, ale tego nie widzisz i dlatego cierpisz. św. […]
10 czerwca 2018

10 czerwca

Tak długo, jak brak nam będzie wiary żywej, brakować będzie owoców, które ona wydaje, serce ludzkie w dalszym ciągu będzie obumierać i więdnąć. św. Rafał od św. Józefa […]
9 czerwca 2018

9 czerwca

Jeśli dusza przypatrzy się tej drodze, po jakiej idzie, i temu, czego na niej doświadcza, widzi jasno, jakich doświadcza wzlotów i upadków. Natychmiast bowiem po chwilach radowania się […]
8 czerwca 2018

8 czerwca

Dla Ciebie, o Boże, wstaję, dla Ciebie znoszę różne cierpienia, pokusy, utrapienia, walki, gotowość na dzwon i głos Pański. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Nie sposób wyobrazić […]
7 czerwca 2018

7 czerwca

Gdybym była bardziej z Tobą, Jezu, zjednoczona, odznaczała się większą miłością wobec moich sióstr, była pokorniejsza i bardziej umartwiona, z mniejszym trudem przebywałabym z Tobą na modlitwie. św. Teresa od […]
6 czerwca 2018

6 czerwca

Jezus jest tak bardzo czysty, tak bardzo piękny. Jest samą Dobrocią. św. Teresa od Jezusa z Los Andes Dobroć, którą mamy naśladować w Nauczycielu, charakteryzuje się wyczuciem […]
5 czerwca 2018

5 czerwca

Czyż ogień nie jest symbolem miłości? Czy nie jest również naszym posłannictwem przygotowanie dróg Pana przez nasze zjednoczenie z Tym, którego Apostoł nazywa ”Ogniem trawiącym”? św. Elżbieta […]
4 czerwca 2018

4 czerwca

To, czego Archimedes nie zdołał osiągnąć, ponieważ jego prośba nie była skierowana do Boga i uwzględniała tylko materialny punkt widzenia, to w całej pełni otrzymali Święci. Wszechmocny dał […]
3 czerwca 2018

3 czerwca

Płaczę z radości, myśląc o Matce Bożej, całej pogodnej i jaśniejącej, i raduję się Jej pięknością jak dziecko, które kocha swą Matkę. Mój wewnętrzny pociąg do Niej jest wielki. św. […]
2 czerwca 2018

2 czerwca

Nie mogę sobie pozwolić na świętowanie, nie mogę spocząć dopóty, dopóki będą dusze do zbawienia. Lecz kiedy anioł powie: ”Czasu więcej nie będzie”, wtedy spocznę i będę […]
1 czerwca 2018

1 czerwca

Trzeba od samego początku starać się o to, byśmy chodzili przed Bogiem z weselem i swobodą wewnętrzną. Są bowiem tacy, którzy choć na chwilę zapomną czuwania nad sobą, już […]
31 maja 2018

31 maja

Na widok tych, którzy Go miłują i po każdym uchybieniu przychodzą do Niego i proszą o przebaczenie, rzucając się w Jego ramiona, Jezus doznaje wielkiej radości. św. Teresa od Dzieciątka […]
30 maja 2018

30 maja

Panie, Ty jesteś Bytem, a ja jestem nicością. Ty jesteś Bogiem, a ja jestem tylko ziarnkiem prochu. Trzeba by Ten, który istnieje odwiecznie zlitował się nad tym, który […]
29 maja 2018

29 maja

Wszystko przemija… śmierć również minie, a wtedy będziemy się radować życiem trwającym nie tylko kilka wieków; miliony lat dla nas przeminą jak jeden dzień i miliony kolejnych po […]
28 maja 2018

28 maja

Każdy człowiek musi cierpieć i umierać, lecz jeśli jest żywą częścią Mistycznego Ciała, jego cierpienie i śmierć nabierają odkupieńczej mocy dzięki Boskości Tego, który jest jego głową. Oto […]
27 maja 2018

27 maja

Życie jest krótkie, a wieczność nieskończona. Niech życie nasze będzie nieustanną ofiarą, męczeństwem miłości, aby pocieszać Jezusa. On oczekuje tylko jednego spojrzenia, jednego westchnienia, ale spojrzenia i westchnienia, […]