Codziennik chronologiczny

6 lipca 2020

6 lipca

Jakąż tajemnicą jest nasza wielkość w Jezusie! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Bóg strzegł zazdrośnie licznych tajemnic doczesnego życia swoich świętych. Strażnikiem wielkiej świętości […]
5 lipca 2020

5 lipca

Nie tyle nauki, ile dobrych przykładów potrzeba. O ten szkopuł rozbija się postęp ludzkości, postęp nie na papierze, nie w książkach, ale ten postęp realny, odbijający się w życiu […]
4 lipca 2020

4 lipca

Spodobało się Jezusowi, abym swoje powołanie okupiła bardzo wielkimi doświadczeniami. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Idąc przez życie, sami nakreślamy sobie ścieżki i sposoby […]
3 lipca 2020

3 lipca

Złóż Bogu ofiarę z tego, że nigdy nie będziesz zbierać owoców, to znaczy, że przez całe życie będziesz odczuwać odrazę do cierpienia i upokorzenia, że będziesz widziała wszystkie […]
2 lipca 2020

2 lipca

Póki człowiek znajduje się przy mądrych ludziach i mądrych książkach, zdaje mu się, że też i on sam coś znaczy i umie. Pozostawiony zaś samotnie, bez żadnych poważniejszych pomocy […]
1 lipca 2020

1 lipca

Wszystkie wielkie prawdy dotyczące religii, tajemnice dotyczące wieczności zanurzały moją duszę w nadziemskim szczęściu. Przeczuwałam już to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, a widząc, że wieczna […]
30 czerwca 2020

30 czerwca

Życie tak szybko mija, że doprawdy lepiej trochę pocierpieć i zdobyć piękną koronę, niż bez cierpienia osiągnąć jedynie zwyczajną. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza […]
29 czerwca 2020

29 czerwca

Ludzie, którzy są podobni do aniołów, dopóki żyją na ziemi, mogą pewnego dnia stać się gorszymi niż źli aniołowie, i trzeba się wiele modlić, ażeby się nie […]
28 czerwca 2020

28 czerwca

Będę żyć życiem wiary, patrząc na wszystko z nadprzyrodzonego punktu widzenia, i odzwierciedlać Chrystusa w moich czynnościach niczym w zwierciadle. św. Teresa od Jezusa z Los Andes Wiara decyduje o postawach, […]
27 czerwca 2020

27 czerwca

Trzeba się oddać całkowicie w ręce Boga, nie licząc na żadne ludzkie oparcie. Wtedy bezpieczeństwo staje się tym głębsze i piękniejsze. św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) […]
26 czerwca 2020

26 czerwca

Moje serce jest pełne pokoju, niczym spokojne jezioro lub pogodne niebo; nie żal mi życia tego świata, moje serce odczuwa pragnienie wód życia wiecznego! św. Teresa […]
25 czerwca 2020

25 czerwca

Gdy nadejdzie chwila próby, staw się zaraz w obecności Boga, Matki Najświętszej i wszystkich świętych, a szczególniej tych, których kochasz najwięcej. Oni są blisko ciebie, razem ze wszystkimi chórami […]
24 czerwca 2020

24 czerwca

Doskonała miłość polega na tym, by znosić braki innych, nie dziwić się ich słabościom, budować się najmniejszymi nawet aktami cnót, które u nich dostrzegamy. św. Teresa od […]
23 czerwca 2020

23 czerwca

Tylko Bóg wie, ile mnie kosztowało pozbycie się tej pychy czy próżności, jaka zawładnęła moim sercem, kiedy podrosłam. św. Teresa od Jezusa z Los Andes O jednym […]
22 czerwca 2020

22 czerwca

Bardziej Bóg docenia w tobie pragnienie oschłości i cierpienia z miłości niż wszystkie pociechy, myśli i wizje duchowe, jakie mógłbyś mieć. św. Jan od Krzyża Bez wiary błędnie będziesz oceniać […]
19 czerwca 2020

19 czerwca

Te słowa Hioba: ”Choćby mnie zabił, jeszcze w Nim ufać będę” urzekały mnie od dzieciństwa. Ale trzeba było wiele czasu, żebym się znalazła na tym stopniu zdania […]
18 czerwca 2020

18 czerwca

Szkaplerz jest szatą Maryi. Osoba, która go nosi i która – rozumie się – czyni wszelkie możliwe wysiłki, aby się zbawić, nie może wpaść do piekła. Zatem […]
17 czerwca 2020

17 czerwca

Widziałam piękności ziemi, ale moja dusza marzyła o niebie. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Niebo to piękno o niewyobrażalnym rozmachu i przejawach. Nawet najbardziej zachwycające formy […]
16 czerwca 2020

16 czerwca

Mnie oczyszcza jedna tylko rzecz; ogień miłości Bożej. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Trudy, kłopoty, lęki, cierpienia – to ogień wypełniający życie. Zapaliła […]
15 czerwca 2020

15 czerwca

Nie należy obawiać się walki, gdy chodzi o dobro bliźniego; trzeba ją podejmować na nowo nawet ze szkodą swego osobistego pokoju. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
14 czerwca 2020

14 czerwca

Im kto bardziej zbliża się do Boga, tym prostszym się staje. Ten, którego królestwo nie jest z tego świata, ukazał mi, że prawdziwa mądrość polega na tym, […]
13 czerwca 2020

13 czerwca

Niezachwianą ufność pokładam w Boskiej opatrzności. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Arabskie przysłowie mówi, że Bóg widzi czarną mrówkę na czarnym kamieniu w czarną noc. Widzieć w przypadku Boga, […]
12 czerwca 2020

12 czerwca

Doskonałość polega na tym, by pełnić wolę Bożą, by być tym, czym On chce nas mieć. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Szatan chce […]
11 czerwca 2020

11 czerwca

Jezus miłuje cię tak wielką miłością, że gdybyś to widziała, ze szczęścia wpadłabyś w ekstazę, która by cię o śmierć przyprawiła, ale tego nie widzisz i dlatego cierpisz. św. […]