Codziennik chronologiczny

20 maja 2019

20 maja

Duchu Święty, źródło pokoju, światła, przyjdź i oświeć mnie. Jestem głodna, przyjdź mnie nakarmić; jestem spragniona, przyjdź mnie napoić; jestem ślepa, przyjdź mnie oświecić; jestem uboga, przyjdź […]
19 maja 2019

19 maja

Dlatego Jezus nie stworzył cię aniołem w niebie, bo chce byś była aniołem ziemskim. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Anioł jest istotą całkowicie duchową, […]
18 maja 2019

18 maja

Na tej ziemi, gdzie wszystko się zmienia, jedno tylko pozostaje niezmienne: postępowanie Króla niebios ze swoimi przyjaciółmi. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Gdy […]
17 maja 2019

17 maja

Dusza doskonała cieszy się z tego, z czego się smuci niedoskonała. św. Jan od Krzyża Niektórzy ludzie patrzą na cierpienia codzienności jak na rozrzucone po całej okolicy kamienie. […]
16 maja 2019

16 maja

W moim wnętrzu istnieje pustelnia, w której przebywa Chrystus, i nikt nie jest w stanie mnie jej pozbawić. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Samotność jest doświadczeniem specyficznym. Nie dziwi nas […]
15 maja 2019

15 maja

Ofiarowałam się Maryi, oddałam się Jej z pełnym zaufaniem. Tyle razy mnie wysłuchała, tak że nigdy nie zdołam dostatecznie wyrazić Jej mojej miłości i wdzięczności. św. Elżbieta od […]
14 maja 2019

14 maja

Ojciec Pichon rzekł do mnie: W obliczu Pana Boga, Najświętszej Dziewicy i wszystkich świętych oświadczam, że nigdy nie popełniłaś żadnego grzechu śmiertelnego. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
13 maja 2019

13 maja

My także jesteśmy in via – w drodze – gdyż Karmel jest wysoką górą, na którą trzeba wstępować, zaczynając od samego podnóża. Ale iść tą drogą to […]
12 maja 2019

12 maja

Co do Najświętszej Dziewicy, często chwytam się na tym, że mówię do Niej: Ależ, moja Najświętsza Panno, widzę, że jestem szczęśliwsza od Ciebie, bo mam Ciebie […]
11 maja 2019

11 maja

Pan Bóg dał mi zrozumieć, że prawdziwą jest ta chwała, która będzie trwała wiecznie, oraz żeby ją osiągnąć, niekoniecznie trzeba dokonywać dzieł rzucających się w oczy, ale […]
10 maja 2019

10 maja

Jezus staje się ubogim, abyśmy mogli okazywać Mu miłosierdzie; jak żebrak wyciąga do nas rękę, aby w promiennym dniu sądu, gdy ukaże się w chwale, mógł dać nam […]
9 maja 2019

9 maja

Bądź zawsze o tym przekonany, że wszystko, co ci się przydarza, korzystne czy przeciwne, pochodzi od Boga, abyś się w pierwszym nie pysznił, a w drugim nie zniechęcał. św. Jan […]
8 maja 2019

8 maja

Jezus staje się ubogim, abyśmy mogli okazywać Mu miłosierdzie; jak żebrak wyciąga do nas rękę, aby w promiennym dniu sądu, gdy ukaże się w chwale, mógł dać nam […]
7 maja 2019

7 maja

W radosnych dniach wielkanocnego okresu Jezus pozwolił mi odczuć, że naprawdę istnieją dusze, które nie mają wiary, które na skutek nadużywania łask utraciły ten drogocenny skarb, źródło […]
6 maja 2019

6 maja

Przede wszystkim trzeba wytrwale modlić się o poznanie właściwej drogi; kiedy się ją dostrzeże, iść bez oporów za natchnieniem łaski. Kto tak postępuje i trwa cierpliwie, nie może […]
5 maja 2019

5 maja

Pomyślcie o synogarlicy: odejmuje sobie pokarm od ust, by dać go swoim pisklętom. W ten oto sposób powinniście okazywać miłość wszystkim: zapominajcie o sobie, odmawiajcie sobie dla innych. Jeśli […]
4 maja 2019

4 maja

Niechaj ci wystarczy Chrystus ukrzyżowany, z Nim cierp i odpoczywaj. św. Jan od Krzyża Jedynie Chrystus stanowi właściwą perspektywę dla twojej osoby, problemów, dla łączących cię z innymi ludźmi […]
3 maja 2019

3 maja

Trzeba żyć zawsze w łączności z Bogiem, słuchać słów, które Bóg objawił i przekazał nam i według nich postępować. A przede wszystkim modlić się, jak nas Zbawiciel nauczył i co nam nieustannie […]
2 maja 2019

2 maja

Wokół siebie trzeba siać dobro, nie niepokojąc się o jego wzejście. Nie pragnęłam, aby moje wysiłki przyniosły owoce. Dla mnie praca – dla Jezusa sukces. św. Teresa […]
1 maja 2019

1 maja

Jakże kocham Najświętszą Pannę! Gdybym była kapłanem, jak pięknie mówiłabym o Niej. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Serce Teresy od Dzieciątka Jezus jest wielkie. […]
30 kwietnia 2019

30 kwietnia

Trzeba się starać osiągnąć umiejętność skupienia się w każdej chwili, dzięki czemu zyskujemy coraz subtelniejsze wyczucie tego, co Mu się nie podoba. Poprzednie zadowolenie z siebie ustępuje miejsca […]
29 kwietnia 2019

29 kwietnia

I tylko od dzieci, nie mających Mu nic własnego do dania, bierze Jezus w posiadanie ich małe życie, którego nie można lepiej użyć, jak ofiarując je Panu wszelkiego […]
28 kwietnia 2019

28 kwietnia

W dniu ostatecznym zdziwisz się, widząc swe siostry, które uwolnione od wszystkich niedoskonałości, ukażą się jako wielkie święte. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Przywykliśmy […]
27 kwietnia 2019

27 kwietnia

Naszym zadaniem jest kochać i służyć. Ponieważ Bóg nie porzuca nigdy świata, który stworzył, umiłowawszy w nim nade wszystko człowieka, jest rzeczą naturalną, że nie możemy ani światem, […]