Codziennik chronologiczny

9 grudnia 2023

9 grudnia

Jeśli trudno jest dawać każdemu, kto nas prosi, to jeszcze trudniej jest pozwolić brać to, co do nas należy, nie żądając zwrotu. św. Teresa od Dzieciątka […]
8 grudnia 2023

8 grudnia

Trzeba być bardzo czystym, by wejść do nieba. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Gdy w wydarzeniu śmierci dusza opuszcza ciało, pozostawiając za sobą doczesną przestrzeń i czas, odzyskuje […]
7 grudnia 2023

7 grudnia

Jej serce było tak szeroko otwarte jak ramiona Syna, który z krzyża wszystko do siebie przygarnął. Maryja pod krzyżem przyjęła dziedzictwo Syna i – jako Matka Odkupiciela – […]
6 grudnia 2023

6 grudnia

Pewnego razu dziwiłam się, że dobry Bóg nie udziela równej chwały w niebie wszystkim wybranym, i obawiałam się, że nie wszyscy będą szczęśliwi; wtedy Paulina poleciła mi pójść […]
5 grudnia 2023

5 grudnia

Byłam zawsze daleka od mniemania, że granice widzialnego Kościoła mogą wiązać miłosierdzie Boże. Bóg jest Prawdą. Kto szuka prawdy, szuka Boga, choćby o tym nie wiedział. św. […]
4 grudnia 2023

4 grudnia

O mój Jezu, odtąd już żadne słowo przeciwko miłości bliźniego nie wyjdzie z ust moich. Owszem, zawsze będę bronić bliźniego, a jeśli mnie będą niesłusznie oskarżać, pomyślę o Tobie i wtedy […]
3 grudnia 2023

3 grudnia

Wspomniałam już o swojej trwającej od dzieciństwa pewności, że kiedyś opuszczę ten kraj smutny i ciemny. Jak geniusz Krzysztofa Kolumba pozwolił mu przeczuć istnienie nowego świata, choć nikomu […]
2 grudnia 2023

2 grudnia

Jak słońce oświeca równocześnie cedry i każdy mały kwiatek, jak gdyby on sam był tylko na ziemi, tak i Pan Bóg troszczy się o każdą duszę z osobna, jakby ona […]
1 grudnia 2023

1 grudnia

O mój Boże, dziękuję Ci za wszystkie łaski, jakich mi udzieliłeś, a w szczególności za to, że kazałeś mi przejść przez próbę cierpienia. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
30 listopada 2023

30 listopada

Do Jezusa przez Maryję. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Nabożeństwo do Maryi, które obserwujemy u świętych, związane było ściśle z osobą Chrystusa, a konkretnie z darem Jego Człowieczeństwa; ono […]
29 listopada 2023

29 listopada

Nie mogę wiele myśleć o szczęściu, jakie mnie czeka w niebie. Jedno tylko oczekiwanie przyspiesza bicie mego serca, a jest nim miłość, którą będę otrzymywać i którą będę mogła rozdawać. […]
28 listopada 2023

28 listopada

W osobie Maryi powołał Pan kobiety wszystkich czasów do najbardziej intymnego zjednoczenia z sobą i wybrał je na posłanki swej miłości, na głosicielki swej woli nawet wobec królów i papieży, […]
27 listopada 2023

27 listopada

Jest wielkim szaleństwem chcieć być aniołem, gdy się jest człowiekiem – pomyśleć tylko, mamy ciało, które zresztą wcale nie jest takie złe. św. Teresa od Jezusa […]
26 listopada 2023

26 listopada

Miłosierdzie Pańskie na wieki wyśpiewywać będę! św. Teresa od Jezusa Miłosierdzie to najpiękniejszy odcień Bożej miłości. To nadobfitość miłości; miłość pomnożona bez miary. Często nazywamy ją […]
25 listopada 2023

25 listopada

Odmawiamy codziennie trzy razy Anioł Pański. Ta pobożna modlitwa jest pamiątką macierzyństwa Maryi. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Wypowiadane przez nas anielskie pozdrowienie nie ginie […]
24 listopada 2023

24 listopada

Czy może być większa radość niż radość płynąca z cierpienia, z miłości ku Tobie, Panie? św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Z pewnością wielokrotnie i w różnych sytuacjach mówisz […]
23 listopada 2023

23 listopada

Duszy przysługuje prawo decydowania o sobie. Dotykamy tu tajemnicy wolności człowieka, którą sam Bóg respektuje. Jego panowanie nad stworzonymi duchami opiera się jedynie na dobrowolnym darze ich […]
22 listopada 2023

22 listopada

Poczułam rodzące się w mym sercu wielkie pragnienie cierpienia i równocześnie wewnętrzną pewność, że Jezus zachował dla mnie wiele krzyżów. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza […]
21 listopada 2023

21 listopada

Szatan jest subtelny jak wiatr, wchodzi przez najmniejsze szczeliny. św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) Upadły anioł utracił możliwość życia w świetle Boga. Stracił przez […]
20 listopada 2023

20 listopada

Wesołym usposobieniem nigdy nie mogłem się pochwalić, teraz również się nie chwalę. Bóg jednak obdarza mnie spokojem wewnętrznym, przy Jego łasce wszystko łatwo zniosę, a teraźniejsze moje […]
19 listopada 2023

19 listopada

Spodobało się Jezusowi wskazać mi jedyną drogę, która prowadzi do Boskiego Ogniska; tą drogą jest zawierzenie małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach swego Ojca. św. […]
18 listopada 2023

18 listopada

Miłować to oddać wszystko i nadto oddać samego siebie. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Oddanie się Bogu trzeba co jakiś czas ponawiać, by ukształtowało […]
17 listopada 2023

17 listopada

Gdy patrzymy na śmierć człowieka sprawiedliwego, trudno nie zazdrościć mu jego losu. Dla niego nie istnieje już czas wygnania, lecz tylko Bóg, nic tylko Bóg. św. […]
16 listopada 2023

16 listopada

Powinniśmy się modlić za tych, którymi Bóg w swoich sprawiedliwych wyrokach chciał się posłużyć dla wypróbowania naszej cnoty. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Istnieją w międzyludzkich relacjach […]