Codziennik chronologiczny

24 lipca 2019

24 lipca

Wszystkie cierpienia zewnętrzne są niczym w porównaniu z ciemną nocą duchową, gdy zagasa Boskie światło i milknie głos Pana. Bóg jest w tym doświadczeniu blisko, lecz ukrywa się i milczy. Dlaczego? […]
23 lipca 2019

23 lipca

Nasza prawdziwa mądrość polega na tym, by dobrze wykorzystać dzień dzisiejszy. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Trud codzienności jest szczególnego rodzaju doświadczeniem. Jest jak cień, […]
22 lipca 2019

22 lipca

Mam wejść do mieszkania wybranych, zobaczyć piękności, jakich ludzkie oko nigdy nie oglądało, usłyszeć symfonie, których ucho nigdy nie słyszało, zażywać radości, jakich serce nigdy nie […]
21 lipca 2019

21 lipca

Gdyby ogień i żelazo posiadały rozum, i gdyby to ostatnie powiedziało do pierwszego: pociągnij mnie, czyż nie wyrażałoby przez to, że pragnie utożsamić się z ogniem w taki sposób, aby […]
20 lipca 2019

20 lipca

W miarę jak zdobywam jakiś skarb duchowy, czując, że równocześnie istnieją dusze w niebezpieczeństwie zatracenia i dostania się do piekła, oddaję im wszystko, co posiadam, i jeszcze nie znalazłam chwili, […]
19 lipca 2019

19 lipca

Mamy tylko krótką chwilę życia, aby ją móc oddać Panu Bogu. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza W doświadczeniu śmierci można dobrowolnie oddać swoje życie […]
18 lipca 2019

18 lipca

Bóg bardzo cię miłuje i pragnie mieć dla Siebie, niezależnie od rodzaju drogi, którą będziesz musiała iść na ziemi. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Życie to wielkie […]
17 lipca 2019

17 lipca

Zawsze kochałam to, co wielkie i piękne. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Księga Apokalipsy świętego Jana Apostoła często wspomina w kontekście nieba o ”małych” i ”wielkich”: ”aby […]
16 lipca 2019

16 lipca

Życie jest pełne ofiar, to prawda, ale jakież to szczęście! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Jezus, Boski Ogrodnik, doglądając duchowego rozwoju człowieka, przygotowuje […]
15 lipca 2019

15 lipca

Pan Jezus umarł na krzyżu w przygnębieniu, a mimo to była to najpiękniejsza śmierć z miłości. Umierać z miłości nie znaczy bynajmniej umierać w zachwytach. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
14 lipca 2019

14 lipca

Bóg zna każdą duszę od wieków ze wszystkimi tajemnicami jej istoty i falowaniem jej życia. Dusze znajdują się w Jego mocy. Wie On, czy pozostawi je samym sobie […]
13 lipca 2019

13 lipca

Bardzo rzadko zdarzają się dusze, które wszechmocy Bożej nie mierzą swoimi ciasnymi myślami. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Wielu ludzi nosi w sobie przeświadczenie […]
12 lipca 2019

12 lipca

Wielu ludzi do mnie przychodzi i każdego, kto się spodziewa znaleźć u mnie pomoc, serdecznie przyjmuję. W istocie zawsze mam do powiedzenia tylko jedną małą i prostą prawdę: jak rozpocząć […]
11 lipca 2019

11 lipca

Jestem małą duszą, która może Bogu ofiarować jedynie małe rzeczy, i to jeszcze często mi się zdarza, że wymykają mi się te małe ofiarki, które dają duszy […]
10 lipca 2019

10 lipca

Uwielbiam Cię, mój Boże, Trójco Przenajświętsza… O moi Trzej, moje wszystko, moja Szczęśliwości, nieskończona Samotności, Niezmierzoności, w której się gubię, oddaję się Wam jako ofiara. Ukryjcie się we […]
9 lipca 2019

9 lipca

Kto się skarży i szemrze, nie jest doskonały i nie jest nawet dobrym chrześcijaninem. św. Jan od Krzyża Spójrz uczciwie na swoją codzienność. Rano wstajesz trochę niewyspany, bo […]
8 lipca 2019

8 lipca

Modlitwa i ofiara stanowią całą moją siłę; one to stanowią niepokonalną broń, którą mi dał Jezus, i mogą bardziej wzruszać dusze niż słowa. św. Teresa od Dzieciątka Jezus […]
7 lipca 2019

7 lipca

Czyż nie w modlitwie czerpali tę Bożą wiedzę, która wprawia w zachwyt największych geniuszy, tacy święci jak Paweł, Augustyn, Jan od Krzyża, Tomasz z Akwinu, Franciszek, Dominik i wielu innych […]
6 lipca 2019

6 lipca

Jakąż tajemnicą jest nasza wielkość w Jezusie! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Bóg strzegł zazdrośnie licznych tajemnic doczesnego życia swoich świętych. Strażnikiem wielkiej świętości […]
5 lipca 2019

5 lipca

Nie tyle nauki, ile dobrych przykładów potrzeba. O ten szkopuł rozbija się postęp ludzkości, postęp nie na papierze, nie w książkach, ale ten postęp realny, odbijający się w życiu […]
4 lipca 2019

4 lipca

Spodobało się Jezusowi, abym swoje powołanie okupiła bardzo wielkimi doświadczeniami. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Idąc przez życie, sami nakreślamy sobie ścieżki i sposoby […]
3 lipca 2019

3 lipca

Złóż Bogu ofiarę z tego, że nigdy nie będziesz zbierać owoców, to znaczy, że przez całe życie będziesz odczuwać odrazę do cierpienia i upokorzenia, że będziesz widziała wszystkie […]
2 lipca 2019

2 lipca

Póki człowiek znajduje się przy mądrych ludziach i mądrych książkach, zdaje mu się, że też i on sam coś znaczy i umie. Pozostawiony zaś samotnie, bez żadnych poważniejszych pomocy […]
1 lipca 2019

1 lipca

Wszystkie wielkie prawdy dotyczące religii, tajemnice dotyczące wieczności zanurzały moją duszę w nadziemskim szczęściu. Przeczuwałam już to, co Bóg przygotował tym, którzy Go miłują, a widząc, że wieczna […]