Codziennik chronologiczny

21 marca 2023

21 marca

Nie lękaj się ziemskich burz. Twój anioł stróż okrywa cię swoimi skrzydłami, a w sercu spoczywa Jezus. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Każdemu z ludzi, a więc […]
20 marca 2023

20 marca

Dziecko, patrząc na białe włosy starca, na jego przygarbione plecy, mówi sobie: kiedy ja będę taki jak on? Ten czas wydaje mu się tak bardzo odległy. […]
19 marca 2023

19 marca

Bez pokory jesteśmy jak ślepcy w ciemnościach, z pokorą dusza postępuje w ciemnościach, jakby to był jasny dzień. św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) Żaden człowiek nie może […]
18 marca 2023

18 marca

Jak bardzo chciałabym być upokarzana i źle traktowana, aby się przekonać, czy naprawdę posiadam pokorę serca. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza W cierpieniu Bóg przeobraża […]
17 marca 2023

17 marca

Wszystkie moje nadzieje zostaną spełnione. Pan dokona dla nas dziwów, które nieskończenie przewyższą nasze pragnienia. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Śmierć rozpoczyna prawdziwy […]
16 marca 2023

16 marca

Lepiej jest obciążonemu być z silnym niż swobodnemu ze słabym; gdy jesteś obciążony, jesteś z Bogiem, twą mocą, który jest zawsze z utrapionymi; gdy jesteś wolny od trudu, jesteś […]
15 marca 2023

15 marca

Robisz na mnie wrażenie małej wieśniaczki, do której przychodzi potężny król, by prosić ją o rękę, a ona nie ma odwagi go przyjąć pod pretekstem, że nie jest […]
14 marca 2023

14 marca

Świętość trzeba zdobywać niejako na ostrzu miecza: trzeba cierpieć, trzeba konać. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Moc składanej przez człowieka ofiary skrywa się […]
13 marca 2023

13 marca

Cierpienie jest próbą wytrwałości. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Cierpienie jest czasem głębokiego odczucia własnej nędzy. Jest także czasem szczególnie intensywnego działania szatana. Pragnie on […]
12 marca 2023

12 marca

Można by sądzić, że dlatego mam tak wielką ufność w Bogu, że nie zgrzeszyłam. Gdybym nawet popełniła wszystkie możliwe zbrodnie, miałabym zawsze tę samą ufność; czuję, że […]
11 marca 2023

11 marca

Spotkanie z żoną Reinacha po jego śmierci było moim pierwszym zetknięciem się z krzyżem i z jego boską mocą, jakiej udziela on tym, którzy go niosą. […]
10 marca 2023

10 marca

Nigdy nie należy szukać siebie w czymkolwiek, bo gdzie ktoś siebie samego szuka, tam przestaje kochać. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Rolę wspólnoty i nierozerwalnie […]
9 marca 2023

9 marca

Wszystko, co w sobie rozpoznajemy, także nasze błędy i przewinienia, dotyczy jedynie dostępnej naszemu poznaniu powierzchni duszy. Głębia, gdzie to powstaje, jest w znacznym stopniu ukryta nawet dla nas […]
8 marca 2023

8 marca

Aby przypodobać się Bogu, nie trzeba wiele działać, lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać, bez domieszki miłości własnej i ludzkich względów. św. Jan od Krzyża Z pewnością daleko […]
7 marca 2023

7 marca

W tym okresie rozmiłowałam się w przedmiotach najbrzydszych i najbardziej niewygodnych, toteż z radością spostrzegłam, że zabrano z naszej celi śliczny mały dzbanek, a na jego miejsce dano mi ciężki poobijany dzban. […]
6 marca 2023

6 marca

Wygodnictwo i modlitwa nie mogą chodzić w parze. św. Teresa od Jezusa W tradycji Ojców Kościoła możemy odnaleźć porównanie, że modlitwa i praca to para wioseł. Gdy porusza się je […]
5 marca 2023

5 marca

Bóg zszedł z nieba po to, by nas odkupić, by nas z sobą połączyć i sprawić, by nasza wola stała się Jego wolą. On zna naturę ludzką, zdaje sobie […]
4 marca 2023

4 marca

O, gdyby tak uczeni, spędzając życie na zdobywaniu wiedzy, przyszli mnie zapytać, niewątpliwie byliby zdumieni, widząc, jak czternastoletnie dziecko rozumie tajniki doskonałości, tajniki, których cała ich […]
3 marca 2023

3 marca

Nie myśl, że osoba, w której nie błyszczą cnoty przez ciebie dostrzegane, nie jest cenna w oczach Boga. Cenna jest dzięki cnotom, których ty nie widzisz. św. Jan […]
2 marca 2023

2 marca

Popatrz, wysławia Go przyroda; niebo, gwiazdy, drzewa, rośliny, wszystko Go wysławia, a człowiek, który zna Jego dobrodziejstwa, który winien Go wysławiać, śpi! św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego […]
1 marca 2023

1 marca

Żadne ataki nieprzyjaciół ludzkiej duszy nie mogą być straszne tym, którym za przewodniczkę do Chrystusa służy sama Matka Jego. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) W słowach […]
28 lutego 2023

28 lutego

Jedna tylko myśl człowieka ma większą wartość niż świat cały, dlatego tylko Bóg jest jej godzien. św. Jan od Krzyża Rozmowie z Bogiem okazuj zawsze wielki szacunek, […]
27 lutego 2023

27 lutego

Im lepiej poznamy siebie samych, tym bardziej zwrócimy się ku Bogu. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Zdolność poznawania jest jednym z najcenniejszych darów, jakie otrzymaliśmy od […]
26 lutego 2023

26 lutego

Kiedy jesteście kuszone, gdziekolwiek byście nie były, uklęknijcie przed Panem. Powiedzcie: Panie, wyrzekam się szatana, jego dzieł, chcę tylko Twojego Ducha. św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego […]