Codziennik chronologiczny

21 sierpnia 2018

21 sierpnia

Ufność w Bogu jest niezawodna tylko wtedy, gdy godzimy się przyjąć z pokorą to, co na nas Bóg zsyła, bo On jeden wie tylko, co jest dla nas […]
20 sierpnia 2018

20 sierpnia

Na sądzie ostatecznym wszyscy stanąć musimy, a sprawy nasze z nami. św. Rafała od św. Józefa (Kalinowski) O Bożej sprawiedliwości, która domagać się będzie od każdego zdania sprawy z tego, […]
19 sierpnia 2018

19 sierpnia

Mój Boże, błagam Cię, spłać dług, jaki zaciągnęłam wobec dusz czyśćcowych, ale uczyń to po Bożemu i nieskończenie lepiej, niż gdybym ja miała odmawiać moje modlitwy za […]
18 sierpnia 2018

18 sierpnia

Życie jest czymś nader poważnym. Każda minuta została nam dana po to, abyśmy się mogli coraz bardziej ”wkorzenić” w Boga, według wyrażenia świętego Pawła (por. Kol 2, […]
17 sierpnia 2018

17 sierpnia

Proszę Boga, aby wszystkie modlitwy, zanoszone w mojej intencji, nie przyniosły mi ulgi w cierpieniach, ale pomogły zbawiać grzeszników. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Większość […]
16 sierpnia 2018

16 sierpnia

Nie lękaj się, że zbytnio kochasz Najświętszą Dziewicę, nigdy nie będziesz Jej kochała dostatecznie. Jezus będzie bardzo zadowolony, ponieważ Najświętsza Dziewica jest Jego Matką. św. Teresa […]
15 sierpnia 2018

15 sierpnia

Nie sądź, że pokora przeszkadza mi uznawać dary Boże; wiem, że On uczynił mi wielkie rzeczy i dlatego codziennie opiewam je z poczuciem szczęścia. św. Teresa od Jezusa […]
14 sierpnia 2018

14 sierpnia

Nie pragnę już ani cierpienia, ani śmierci, choć kocham i jedno, i drugie; pociąga mnie tylko miłość! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Życiowe próby i doświadczenia […]
13 sierpnia 2018

13 sierpnia

Powinienem, o mój Jezu, nie gdzie indziej szukać mojej radości i szczęścia, jak tylko w Tobie, ale, niestety, odsuwam od siebie cierpienia. Mówię Ci, że Cię kocham i zdaje mi […]
12 sierpnia 2018

12 sierpnia

To, co obraża Jezusa, co rani Jego Serce, to brak ufności! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Ufność jest bezcennym diamentem, którego oczy Jezusa […]
11 sierpnia 2018

11 sierpnia

Jeśli zachodzą trudności w modlitwie, trzeba czynić, co możemy, a zanadto nie niepokoić się, ponieważ to jest właśnie nasz stan, ta nasza niemożność i bezsilność, gdy łaska przestaje nas […]
10 sierpnia 2018

10 sierpnia

Idąc z Tobą, o Boże mój, pójdę, gdzie zechcesz, bo tylko Ciebie pragnę. św. Jan od Krzyża Aby iść za Bogiem, tam gdzie On prowadzi, trzeba odznaczać się […]
9 sierpnia 2018

9 sierpnia

Jezu, spraw, abym nigdy nie była ciężarem dla wspólnoty. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Dar z siebie na rzecz wspólnoty jest pierwotny w stosunku do […]
8 sierpnia 2018

8 sierpnia

Modlitwa jest najwyższym osiągnięciem, do jakiego uzdolniony jest duch ludzki, lecz nie jest osiągnięciem jedynie czysto ludzkim. św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) Zachwycają nas […]
7 sierpnia 2018

7 sierpnia

Tam, gdzie jest miłość, Bóg jest także. Jeśli myślicie o tym, by uczynić dobro bliźniemu, Bóg będzie myślał o was. Jeśli wykopiecie dół dla bliźniego, wpadniecie do niego; […]
6 sierpnia 2018

6 sierpnia

Jakże byłabym szczęśliwa, gdybym w chwili śmierci mogła ofiarować Jezusowi bodaj jedną duszę. Byłaby to dusza wyrwana z ognia piekielnego i wielbiła Boga przez całą wieczność. św. Teresa od […]
5 sierpnia 2018

5 sierpnia

Droga Syna Bożego, który stał się człowiekiem, wiedzie przez cierpienie i śmierć do chwały. I dla każdego z nas, dla całej ludzkości istnieje jedna droga: iść za Nim. […]
4 sierpnia 2018

4 sierpnia

Pościć mi nie wolno (ze względu na stan zdrowia), jałmużnę nie bardzo mam z czego dać, do pracy sił mi brakuje. Pozostaje mi jedynie cierpienie i modlitwa. Większych […]
3 sierpnia 2018

3 sierpnia

Cierpię, lecz nadzieja niebieskiej Ojczyzny dodaje mi odwagi; wkrótce będziemy w niebie. Tam nie będzie już więcej dnia ani nocy, lecz dzięki Obliczu Jezusa będzie panować niezrównana […]
2 sierpnia 2018

2 sierpnia

Sytuacja psychiczna jest u różnych ludzi różna. Trzeba umieć odkrywać własne sposoby nawiązywania łączności z wiecznością, podtrzymywania jej czy ożywiania. Rozmyślanie, czytanie duchowe, uczestnictwo w liturgii lub w nabożeństwach… nie […]
1 sierpnia 2018

1 sierpnia

Jezus to skarb ukryty, dobro nieocenione, które tak mało dusz umie odnaleźć, bo jest ukryte, a świat lubi to, co błyszczy. Aby znaleźć rzecz ukrytą, trzeba […]
31 lipca 2018

31 lipca

O Matko moja ukochana, Tobie Pan zwierzył tajemnice swego królestwa, Tobie powierzył swe Mistyczne Ciało. Twoje spojrzenie przenika wszystkie czasy; Ty znasz każdego człowieka, wiesz, jakie ma […]
30 lipca 2018

30 lipca

Szatan nie kusi ludzi wprost do złego, ale usiłuje wprowadzić w błąd pozorem dobra, ponieważ wie, że za jawnym złem nie pójdą tak łatwo. św. Jan od […]
29 lipca 2018

29 lipca

Niech Jezus będzie serca mego Królem, Oparciem, Oblubieńcem i Boskim Przyjacielem. A nawiedzając je o każdej porze dnia i nocy, niech zeń uczyni swe czyste mieszkanie. św. Elżbieta od Trójcy […]