Codziennik chronologiczny

29 września 2022

29 września

Jeśli Pan Bóg spełni moje pragnienia, moje niebo będę spędzać na ziemi do końca świata. Tak, chcę spędzać moje niebo na ziemi na czynieniu dobrze. Nie […]
28 września 2022

28 września

Pragnę pracować na chwałę Świętego Kościoła, zbawiając dusze, które przebywają jeszcze na ziemi, oraz wybawiając te, które cierpią w czyśćcu. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego […]
27 września 2022

27 września

Kiedy moja natura się buntuje, Pan mnie karci. Ale czuję, że to Miłość mnie karci. św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) Kiedy moja natura się […]
26 września 2022

26 września

Od dawna nie należę już do siebie, gdyż oddałam się całkowicie Jezusowi. Zatem ma On zupełną swobodę, by czynić ze mną, co Mu się spodoba. św. […]
25 września 2022

25 września

Zasługa polega nie na tym, by czynić i dawać wiele, ale raczej na tym, by przyjmować i bardzo miłować. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Naśladowanie […]
24 września 2022

24 września

Życie i śmierć są w ręku Boga. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Z tajemnic życia i śmierci człowiek chce nieraz uczynić produkt, który można dobrze sprzedać. Sensacja […]
23 września 2022

23 września

Jeśli upadniecie, zaraz się upokorzcie, Pan wam przebaczy. Ale oskarżać bliźniego, Bóg tego nie przebacza łatwo. Są tacy, którzy ciągle oskarżają. św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego […]
21 września 2022

21 września

Moją intencją ma być tylko to, żebym się podobała Bogu. św. Teresa od Jezusa z Los Andes Stawianie pytań odnośnie do intencji i motywów własnego postępowania jest […]
20 września 2022

20 września

Świadomość własnej ograniczoności uczyniła we mnie w ostatnich miesiącach wielkie postępy. Już przed laty powiedziano mi nieco o braku tej świadomości i o trochę naiwnej wierze w siebie. Niewiele wówczas z tego […]
19 września 2022

19 września

Wiem, że trzeba być bardzo czystym, by stanąć przed Bogiem wszelkiej świętości, ale wiem również, że Pan jest nieskończenie sprawiedliwy, i ta właśnie sprawiedliwość, która przeraża tak […]
18 września 2022

18 września

Chcę zawsze mieć myśli życzliwe, albowiem Jezus powiedział: ”Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Osądzanie, w czasie którego człowiek zawłaszcza […]
17 września 2022

17 września

Żadne ludzkie serce nie przeżyło takiej ciemnej nocy jak Syn Boży w Getsemani i na Golgocie. Żaden umysł ludzki nie może zgłębić niepojętej tajemnicy opuszczenia konającego Syna Człowieczego. […]
15 września 2022

15 września

Odkrywam w odpowiedniej chwili te światła, których akurat potrzebuję, a których nigdy przedtem nie widziałam; najczęściej nie dzieje się to w czasie modlitwy, ale raczej wśród codziennych zajęć. św. […]
14 września 2022

14 września

Jezu, jakże byłabym szczęśliwa, gdybym była bardzo wierna, ale, niestety, często wieczorem jestem smutna, gdyż czuję, że mogłabym była lepiej odpowiedzieć na Twoje łaski. św. Teresa […]
13 września 2022

13 września

Pamiętajcie o mojej duszy, gdy będzie w płomieniach czyśćcowych. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Największym cierpieniem dusz czyśćcowych jest odczuwanie braku spełnienia. Rodzi je czasowa niezdolność przebywania […]
12 września 2022

12 września

Bardzo lubiłam góry, które mówiły mi o Bogu. Jednakże horyzonty Karmelu są o wiele piękniejsze, bo są nieskończone! św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Przyroda wzgórz Karmelu to lustro, […]
10 września 2022

10 września

Już teraz przyjmuję śmierć taką, jaką mi Bóg przeznaczył, z doskonałym poddaniem się Jego woli i z radością. Proszę Pana, by zechciał przyjąć moje życie i śmierć na swoją […]
9 września 2022

9 września

Jezu, spraw, by nikt się mną nie zajmował, żebym dla Ciebie była uważana za podeptane stopami i zapomniane ziarnko piasku. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego […]
8 września 2022

8 września

Jaki wielki to błąd nie ćwiczyć się, choćby kto już był wysoko, w pamięci na Człowieczeństwo Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. św. Teresa od Jezusa Jezus jest […]
7 września 2022

7 września

Dobre to dla nas, a nawet konieczne, by czasem zobaczyć, że upadliśmy, stwierdzić naszą niedoskonałość: przyniesie to nam więcej dobra niż radość z postępu. św. Teresa od Dzieciątka […]
6 września 2022

6 września

Często nie wiedząc o tym, łaski i oświecenia zawdzięczamy jakiejś ukrytej duszy, albowiem Pan Bóg chce, aby święci przekazywali jedni drugim łaskę za pośrednictwem modlitwy, aby w niebie mogli […]
5 września 2022

5 września

Dni upływają, śmierć się zbliża. Oby też śmierć była początkiem wiecznego życia! św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Chociaż śmierć jest wielkim wyzwaniem i myśląc o niej, odczuwamy […]
4 września 2022

4 września

Najlepsze nawet sprawy, dokonywane na padole ziemskim, noszą zawsze na sobie znamię ludzkiej słabości. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Cały problem z ludzką słabością nie jest […]
3 września 2022

3 września

Kto każdego dnia z całego serca powtarza: Bądź wola Twoja – może być pewien, że wolę Bożą wypełni, choćby nie miał co do tego subiektywnej pewności. św. […]