Codziennik chronologiczny

10 maja 2019

10 maja

Jezus staje się ubogim, abyśmy mogli okazywać Mu miłosierdzie; jak żebrak wyciąga do nas rękę, aby w promiennym dniu sądu, gdy ukaże się w chwale, mógł dać nam […]
9 maja 2019

9 maja

Bądź zawsze o tym przekonany, że wszystko, co ci się przydarza, korzystne czy przeciwne, pochodzi od Boga, abyś się w pierwszym nie pysznił, a w drugim nie zniechęcał. św. Jan […]
8 maja 2019

8 maja

Jezus staje się ubogim, abyśmy mogli okazywać Mu miłosierdzie; jak żebrak wyciąga do nas rękę, aby w promiennym dniu sądu, gdy ukaże się w chwale, mógł dać nam […]
7 maja 2019

7 maja

W radosnych dniach wielkanocnego okresu Jezus pozwolił mi odczuć, że naprawdę istnieją dusze, które nie mają wiary, które na skutek nadużywania łask utraciły ten drogocenny skarb, źródło […]
6 maja 2019

6 maja

Przede wszystkim trzeba wytrwale modlić się o poznanie właściwej drogi; kiedy się ją dostrzeże, iść bez oporów za natchnieniem łaski. Kto tak postępuje i trwa cierpliwie, nie może […]
5 maja 2019

5 maja

Pomyślcie o synogarlicy: odejmuje sobie pokarm od ust, by dać go swoim pisklętom. W ten oto sposób powinniście okazywać miłość wszystkim: zapominajcie o sobie, odmawiajcie sobie dla innych. Jeśli […]
4 maja 2019

4 maja

Niechaj ci wystarczy Chrystus ukrzyżowany, z Nim cierp i odpoczywaj. św. Jan od Krzyża Jedynie Chrystus stanowi właściwą perspektywę dla twojej osoby, problemów, dla łączących cię z innymi ludźmi […]
3 maja 2019

3 maja

Trzeba żyć zawsze w łączności z Bogiem, słuchać słów, które Bóg objawił i przekazał nam i według nich postępować. A przede wszystkim modlić się, jak nas Zbawiciel nauczył i co nam nieustannie […]
2 maja 2019

2 maja

Wokół siebie trzeba siać dobro, nie niepokojąc się o jego wzejście. Nie pragnęłam, aby moje wysiłki przyniosły owoce. Dla mnie praca – dla Jezusa sukces. św. Teresa […]
1 maja 2019

1 maja

Jakże kocham Najświętszą Pannę! Gdybym była kapłanem, jak pięknie mówiłabym o Niej. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Serce Teresy od Dzieciątka Jezus jest wielkie. […]
30 kwietnia 2019

30 kwietnia

Trzeba się starać osiągnąć umiejętność skupienia się w każdej chwili, dzięki czemu zyskujemy coraz subtelniejsze wyczucie tego, co Mu się nie podoba. Poprzednie zadowolenie z siebie ustępuje miejsca […]
29 kwietnia 2019

29 kwietnia

I tylko od dzieci, nie mających Mu nic własnego do dania, bierze Jezus w posiadanie ich małe życie, którego nie można lepiej użyć, jak ofiarując je Panu wszelkiego […]
28 kwietnia 2019

28 kwietnia

W dniu ostatecznym zdziwisz się, widząc swe siostry, które uwolnione od wszystkich niedoskonałości, ukażą się jako wielkie święte. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Przywykliśmy […]
27 kwietnia 2019

27 kwietnia

Naszym zadaniem jest kochać i służyć. Ponieważ Bóg nie porzuca nigdy świata, który stworzył, umiłowawszy w nim nade wszystko człowieka, jest rzeczą naturalną, że nie możemy ani światem, […]
26 kwietnia 2019

26 kwietnia

Od pierwszych chwil mego życia, Matko ukochana, wzięłaś mnie w swoje ramiona i odtąd opiekujesz się mną. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Odmawiając piękną i starożytną […]
25 kwietnia 2019

25 kwietnia

Ileż kosztuje żyć, pozostawać na tej ziemi pełnej goryczy i niepokoju. Ale jutro…, za godzinę znajdziemy się w porcie. Jakież to będzie szczęście! Jakże będziemy błogo kontemplować Jezusa […]
24 kwietnia 2019

24 kwietnia

Dziwne są cuda miłosierdzia Bożego i niepojęte drogi Opatrzności, którymi Bóg nawraca błądzących. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Dojrzałych owoców nie zrywa się na wiosnę. Wszystko […]
23 kwietnia 2019

23 kwietnia

Jeśli ze słabości upadnę, będę patrzyć na Ciebie, mój umiłowany Jezu, na Twojej drodze na Kalwarię i, wspomagana przez Ciebie, będę powstawać. św. Teresa od Jezusa […]
22 kwietnia 2019

22 kwietnia

Celem całego organizmu Mistycznego Ciała, czyli Kościoła, jest, aby każdy poszczególny człowiek – z ciałem i duszą – osiągnął pełnię zbawienia i dziecięctwa Bożego i w całości, jaką jest społeczność świętych, […]
21 kwietnia 2019

21 kwietnia

Wierzę, że błogosławieni mają wielkie współczucie dla naszych nędz, pamiętają, że będąc podobnie jak my ułomni i śmiertelni, popełniali te same winy, toczyli te same boje, i stąd […]
20 kwietnia 2019

20 kwietnia

Nie sprzeczaj się i nie wymawiaj nigdy słowa nieodpowiedniego. św. Jan od Krzyża Już biblijny mędrzec Syrach dostrzegł katastrofalne skutki złej mowy dla świętości świątyni Bożej, którą […]
19 kwietnia 2019

19 kwietnia

Dokąd zaprowadzi nas Chrystus na tej ziemi, nie wiemy i nawet przed czasem nie powinniśmy o to pytać. Wiemy tylko, że dla tych, którzy kochają Boga, wszystko ostatecznie […]
18 kwietnia 2019

18 kwietnia

Nie pozbawisz mnie, o Boże mój, tego, coś mi dał w Twym Synu, Jezusie Chrystusie, w którym mi dałeś wszystko, czego pragnę; dlatego się weselę, bo nie zawiedziesz mej […]
17 kwietnia 2019

17 kwietnia

Samotność… to jest przyjemność mądrych. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Ustami proroka Ozeasza Bóg mówi: ”Chcę cię na pustynię wyprowadzić i mówić do twego serca” (por. […]