Codziennik chronologiczny

4 września 2021

4 września

Najlepsze nawet sprawy, dokonywane na padole ziemskim, noszą zawsze na sobie znamię ludzkiej słabości. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Cały problem z ludzką słabością nie jest […]
3 września 2021

3 września

Kto każdego dnia z całego serca powtarza: Bądź wola Twoja – może być pewien, że wolę Bożą wypełni, choćby nie miał co do tego subiektywnej pewności. św. […]
2 września 2021

2 września

Kiedy przyjmowałam Ducha Świętego, nie odczuwałam gwałtownego wichru, ale raczej lekki wietrzyk, którego szum słyszał prorok Eliasz na górze Horeb. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
1 września 2021

1 września

Sądzę, że wszystko od tego zależy, by przystąpili do rzeczy z niezachwianym postanowieniem, iż nie spoczną, póki nie staną u celu. Niech przyjdzie, co chce, niech boli, jak […]
31 sierpnia 2021

31 sierpnia

Nie zajmowałam się tym, co o mnie inni mówili lub myśleli, starałam się jedynie zadowolić Pana Boga. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Jeżeli pragniesz, […]
30 sierpnia 2021

30 sierpnia

Zastanawiałam się któregoś dnia nad pytaniem, dlaczego Pan tak bardzo kocha cnotę pokory, i nagle, bez własnego, jak mi się zdaje, namysłu, stanęła mi przed oczyma ta […]
29 sierpnia 2021

29 sierpnia

Nie narzekaj na nikogo, nie pytaj o niepotrzebne rzeczy, a w razie potrzeby uczyń to w krótkich słowach. św. Jan od Krzyża Panowanie nad wypowiadanymi słowami to ważny element duchowej […]
28 sierpnia 2021

28 sierpnia

Pan Bóg, który zna nagrody, jakie zachowuje dla swoich przyjaciół, często każe im zdobywać swoje skarby za cenę ofiar. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego […]
27 sierpnia 2021

27 sierpnia

Gdy tak trudno i prawie niepodobna nieść pomoc i przynieść ulgę cierpiącym, zostaje tylko błagać Boga dla nich o ten pokój duszy poddanej Bogu i z Nim pojednanej. św. Rafała od […]
26 sierpnia 2021

26 sierpnia

Trzeba sobie uświadomić, że Bóg jest w najgłębszym naszym wnętrzu i do wszystkiego iść z Nim. Wtedy nigdy nie jesteśmy banalni, nawet wykonując najzwyklejsze czynności, gdyż nie żyjemy w tych […]
25 sierpnia 2021

25 sierpnia

Wprawdzie Bóg nie przestaje od nas wymagać naszej własnej pracy, ale obok tego i zagląda w serce człowieka, łatwo się lituje nad słabością ludzką, i zawsze jest obecny tam, […]
24 sierpnia 2021

24 sierpnia

Minął cały dzień bardzo szczęśliwy, ale jak zawsze czyni to Jezus, posłał mi podarunek: był to krzyżyk, i to mi się bardzo podobało. św. Teresa od Jezusa […]
23 sierpnia 2021

23 sierpnia

Nie przypuszczałam, że aby dojść do świętości, trzeba tak wiele cierpieć. Pan Bóg nie omieszkał mi tego pokazać, zsyłając na mnie doświadczenia. św. Teresa od Dzieciątka […]
22 sierpnia 2021

22 sierpnia

We wszystkich rzeczach, wzniosłych czy niskich, miej Boga za cel, inaczej bowiem nie będziesz wzrastał w doskonałości i zasłudze. św. Jan od Krzyża Wszystko, co Bóg stworzył, ma […]
21 sierpnia 2021

21 sierpnia

Ufność w Bogu jest niezawodna tylko wtedy, gdy godzimy się przyjąć z pokorą to, co na nas Bóg zsyła, bo On jeden wie tylko, co jest dla nas […]
20 sierpnia 2021

20 sierpnia

Na sądzie ostatecznym wszyscy stanąć musimy, a sprawy nasze z nami. św. Rafała od św. Józefa (Kalinowski) O Bożej sprawiedliwości, która domagać się będzie od każdego zdania sprawy z tego, […]
19 sierpnia 2021

19 sierpnia

Mój Boże, błagam Cię, spłać dług, jaki zaciągnęłam wobec dusz czyśćcowych, ale uczyń to po Bożemu i nieskończenie lepiej, niż gdybym ja miała odmawiać moje modlitwy za […]
18 sierpnia 2021

18 sierpnia

Życie jest czymś nader poważnym. Każda minuta została nam dana po to, abyśmy się mogli coraz bardziej ”wkorzenić” w Boga, według wyrażenia świętego Pawła (por. Kol 2, […]
17 sierpnia 2021

17 sierpnia

Proszę Boga, aby wszystkie modlitwy, zanoszone w mojej intencji, nie przyniosły mi ulgi w cierpieniach, ale pomogły zbawiać grzeszników. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Większość […]
16 sierpnia 2021

16 sierpnia

Nie lękaj się, że zbytnio kochasz Najświętszą Dziewicę, nigdy nie będziesz Jej kochała dostatecznie. Jezus będzie bardzo zadowolony, ponieważ Najświętsza Dziewica jest Jego Matką. św. Teresa […]
15 sierpnia 2021

15 sierpnia

Nie sądź, że pokora przeszkadza mi uznawać dary Boże; wiem, że On uczynił mi wielkie rzeczy i dlatego codziennie opiewam je z poczuciem szczęścia. św. Teresa od Jezusa […]
14 sierpnia 2021

14 sierpnia

Nie pragnę już ani cierpienia, ani śmierci, choć kocham i jedno, i drugie; pociąga mnie tylko miłość! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Życiowe próby i doświadczenia […]
13 sierpnia 2021

13 sierpnia

Powinienem, o mój Jezu, nie gdzie indziej szukać mojej radości i szczęścia, jak tylko w Tobie, ale, niestety, odsuwam od siebie cierpienia. Mówię Ci, że Cię kocham i zdaje mi […]
12 sierpnia 2021

12 sierpnia

To, co obraża Jezusa, co rani Jego Serce, to brak ufności! św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Ufność jest bezcennym diamentem, którego oczy Jezusa […]