Codziennik chronologiczny

3 czerwca 2019

3 czerwca

Płaczę z radości, myśląc o Matce Bożej, całej pogodnej i jaśniejącej, i raduję się Jej pięknością jak dziecko, które kocha swą Matkę. Mój wewnętrzny pociąg do Niej jest wielki. św. […]
2 czerwca 2019

2 czerwca

Nie mogę sobie pozwolić na świętowanie, nie mogę spocząć dopóty, dopóki będą dusze do zbawienia. Lecz kiedy anioł powie: ”Czasu więcej nie będzie”, wtedy spocznę i będę […]
1 czerwca 2019

1 czerwca

Trzeba od samego początku starać się o to, byśmy chodzili przed Bogiem z weselem i swobodą wewnętrzną. Są bowiem tacy, którzy choć na chwilę zapomną czuwania nad sobą, już […]
31 maja 2019

31 maja

Na widok tych, którzy Go miłują i po każdym uchybieniu przychodzą do Niego i proszą o przebaczenie, rzucając się w Jego ramiona, Jezus doznaje wielkiej radości. św. Teresa od Dzieciątka […]
30 maja 2019

30 maja

Panie, Ty jesteś Bytem, a ja jestem nicością. Ty jesteś Bogiem, a ja jestem tylko ziarnkiem prochu. Trzeba by Ten, który istnieje odwiecznie zlitował się nad tym, który […]
29 maja 2019

29 maja

Wszystko przemija… śmierć również minie, a wtedy będziemy się radować życiem trwającym nie tylko kilka wieków; miliony lat dla nas przeminą jak jeden dzień i miliony kolejnych po […]
28 maja 2019

28 maja

Każdy człowiek musi cierpieć i umierać, lecz jeśli jest żywą częścią Mistycznego Ciała, jego cierpienie i śmierć nabierają odkupieńczej mocy dzięki Boskości Tego, który jest jego głową. Oto […]
27 maja 2019

27 maja

Życie jest krótkie, a wieczność nieskończona. Niech życie nasze będzie nieustanną ofiarą, męczeństwem miłości, aby pocieszać Jezusa. On oczekuje tylko jednego spojrzenia, jednego westchnienia, ale spojrzenia i westchnienia, […]
26 maja 2019

26 maja

Nasz Umiłowany był szalony, że przyszedł na ziemię, by szukać grzeszników i uczynić z nich swoich przyjaciół i powierników, by upodobnić ich do siebie, mimo że był doskonale szczęśliwy […]
25 maja 2019

25 maja

Nadejdzie dzień, kiedy szatan będzie wykoślawiać obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego słowa w osobach żyjących w świecie, także w kapłanach i zakonnikach. Ale ten, kto będzie wzywał Ducha Świętego, […]
24 maja 2019

24 maja

Lilie są symbolem czystości. Chciałabym bardzo, aby moja dusza była cała oczyszczona, by wyjść na spotkanie Jezusa. Nie wystarczy mieć lilie we włosach, gdyż oko Jezusa […]
23 maja 2019

23 maja

Jakież nagromadzenie nędzy, słabości i tchórzostwa odkrywam w sobie! św. Teresa od Jezusa z Los Andes Mądre przysłowie mówi: ”Pomóż sobie, a niebo ci dopomoże”. Trwanie w duchowym letargu, w fatalistycznych […]
22 maja 2019

22 maja

Jezu, oto jak spalać się będzie moje życie… Mam tylko jeden sposób, by udowodnić Ci moją miłość: będę rzucać kwiaty, to znaczy, że nie opuszczę żadnej […]
21 maja 2019

21 maja

Im bardziej cierpienie jest wewnętrzne i mniej widoczne dla oczu stworzeń, tym większą sprawia Ci radość, mój Boże. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Cierpienie […]
20 maja 2019

20 maja

Duchu Święty, źródło pokoju, światła, przyjdź i oświeć mnie. Jestem głodna, przyjdź mnie nakarmić; jestem spragniona, przyjdź mnie napoić; jestem ślepa, przyjdź mnie oświecić; jestem uboga, przyjdź […]
19 maja 2019

19 maja

Dlatego Jezus nie stworzył cię aniołem w niebie, bo chce byś była aniołem ziemskim. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Anioł jest istotą całkowicie duchową, […]
18 maja 2019

18 maja

Na tej ziemi, gdzie wszystko się zmienia, jedno tylko pozostaje niezmienne: postępowanie Króla niebios ze swoimi przyjaciółmi. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Gdy […]
17 maja 2019

17 maja

Dusza doskonała cieszy się z tego, z czego się smuci niedoskonała. św. Jan od Krzyża Niektórzy ludzie patrzą na cierpienia codzienności jak na rozrzucone po całej okolicy kamienie. […]
16 maja 2019

16 maja

W moim wnętrzu istnieje pustelnia, w której przebywa Chrystus, i nikt nie jest w stanie mnie jej pozbawić. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Samotność jest doświadczeniem specyficznym. Nie dziwi nas […]
15 maja 2019

15 maja

Ofiarowałam się Maryi, oddałam się Jej z pełnym zaufaniem. Tyle razy mnie wysłuchała, tak że nigdy nie zdołam dostatecznie wyrazić Jej mojej miłości i wdzięczności. św. Elżbieta od […]
14 maja 2019

14 maja

Ojciec Pichon rzekł do mnie: W obliczu Pana Boga, Najświętszej Dziewicy i wszystkich świętych oświadczam, że nigdy nie popełniłaś żadnego grzechu śmiertelnego. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i […]
13 maja 2019

13 maja

My także jesteśmy in via – w drodze – gdyż Karmel jest wysoką górą, na którą trzeba wstępować, zaczynając od samego podnóża. Ale iść tą drogą to […]
12 maja 2019

12 maja

Co do Najświętszej Dziewicy, często chwytam się na tym, że mówię do Niej: Ależ, moja Najświętsza Panno, widzę, że jestem szczęśliwsza od Ciebie, bo mam Ciebie […]
11 maja 2019

11 maja

Pan Bóg dał mi zrozumieć, że prawdziwą jest ta chwała, która będzie trwała wiecznie, oraz żeby ją osiągnąć, niekoniecznie trzeba dokonywać dzieł rzucających się w oczy, ale […]