Codziennik chronologiczny

8 czerwca 2022

8 czerwca

Dla Ciebie, o Boże, wstaję, dla Ciebie znoszę różne cierpienia, pokusy, utrapienia, walki, gotowość na dzwon i głos Pański. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Nie sposób wyobrazić […]
7 czerwca 2022

7 czerwca

Gdybym była bardziej z Tobą, Jezu, zjednoczona, odznaczała się większą miłością wobec moich sióstr, była pokorniejsza i bardziej umartwiona, z mniejszym trudem przebywałabym z Tobą na modlitwie. św. Teresa od […]
6 czerwca 2022

6 czerwca

Jezus jest tak bardzo czysty, tak bardzo piękny. Jest samą Dobrocią. św. Teresa od Jezusa z Los Andes Dobroć, którą mamy naśladować w Nauczycielu, charakteryzuje się wyczuciem […]
5 czerwca 2022

5 czerwca

Czyż ogień nie jest symbolem miłości? Czy nie jest również naszym posłannictwem przygotowanie dróg Pana przez nasze zjednoczenie z Tym, którego Apostoł nazywa ”Ogniem trawiącym”? św. Elżbieta […]
4 czerwca 2022

4 czerwca

To, czego Archimedes nie zdołał osiągnąć, ponieważ jego prośba nie była skierowana do Boga i uwzględniała tylko materialny punkt widzenia, to w całej pełni otrzymali Święci. Wszechmocny dał […]
3 czerwca 2022

3 czerwca

Płaczę z radości, myśląc o Matce Bożej, całej pogodnej i jaśniejącej, i raduję się Jej pięknością jak dziecko, które kocha swą Matkę. Mój wewnętrzny pociąg do Niej jest wielki. św. […]
2 czerwca 2022

2 czerwca

Nie mogę sobie pozwolić na świętowanie, nie mogę spocząć dopóty, dopóki będą dusze do zbawienia. Lecz kiedy anioł powie: ”Czasu więcej nie będzie”, wtedy spocznę i będę […]
1 czerwca 2022

1 czerwca

Trzeba od samego początku starać się o to, byśmy chodzili przed Bogiem z weselem i swobodą wewnętrzną. Są bowiem tacy, którzy choć na chwilę zapomną czuwania nad sobą, już […]
31 maja 2022

31 maja

Na widok tych, którzy Go miłują i po każdym uchybieniu przychodzą do Niego i proszą o przebaczenie, rzucając się w Jego ramiona, Jezus doznaje wielkiej radości. św. Teresa od Dzieciątka […]
30 maja 2022

30 maja

Panie, Ty jesteś Bytem, a ja jestem nicością. Ty jesteś Bogiem, a ja jestem tylko ziarnkiem prochu. Trzeba by Ten, który istnieje odwiecznie zlitował się nad tym, który […]
29 maja 2022

29 maja

Wszystko przemija… śmierć również minie, a wtedy będziemy się radować życiem trwającym nie tylko kilka wieków; miliony lat dla nas przeminą jak jeden dzień i miliony kolejnych po […]
28 maja 2022

28 maja

Każdy człowiek musi cierpieć i umierać, lecz jeśli jest żywą częścią Mistycznego Ciała, jego cierpienie i śmierć nabierają odkupieńczej mocy dzięki Boskości Tego, który jest jego głową. Oto […]
27 maja 2022

27 maja

Życie jest krótkie, a wieczność nieskończona. Niech życie nasze będzie nieustanną ofiarą, męczeństwem miłości, aby pocieszać Jezusa. On oczekuje tylko jednego spojrzenia, jednego westchnienia, ale spojrzenia i westchnienia, […]
26 maja 2022

26 maja

Nasz Umiłowany był szalony, że przyszedł na ziemię, by szukać grzeszników i uczynić z nich swoich przyjaciół i powierników, by upodobnić ich do siebie, mimo że był doskonale szczęśliwy […]
25 maja 2022

25 maja

Nadejdzie dzień, kiedy szatan będzie wykoślawiać obraz naszego Pana Jezusa Chrystusa i Jego słowa w osobach żyjących w świecie, także w kapłanach i zakonnikach. Ale ten, kto będzie wzywał Ducha Świętego, […]
24 maja 2022

24 maja

Lilie są symbolem czystości. Chciałabym bardzo, aby moja dusza była cała oczyszczona, by wyjść na spotkanie Jezusa. Nie wystarczy mieć lilie we włosach, gdyż oko Jezusa […]
23 maja 2022

23 maja

Jakież nagromadzenie nędzy, słabości i tchórzostwa odkrywam w sobie! św. Teresa od Jezusa z Los Andes Mądre przysłowie mówi: ”Pomóż sobie, a niebo ci dopomoże”. Trwanie w duchowym letargu, w fatalistycznych […]
22 maja 2022

22 maja

Jezu, oto jak spalać się będzie moje życie… Mam tylko jeden sposób, by udowodnić Ci moją miłość: będę rzucać kwiaty, to znaczy, że nie opuszczę żadnej […]
21 maja 2022

21 maja

Im bardziej cierpienie jest wewnętrzne i mniej widoczne dla oczu stworzeń, tym większą sprawia Ci radość, mój Boże. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Cierpienie […]
20 maja 2022

20 maja

Duchu Święty, źródło pokoju, światła, przyjdź i oświeć mnie. Jestem głodna, przyjdź mnie nakarmić; jestem spragniona, przyjdź mnie napoić; jestem ślepa, przyjdź mnie oświecić; jestem uboga, przyjdź […]
19 maja 2022

19 maja

Dlatego Jezus nie stworzył cię aniołem w niebie, bo chce byś była aniołem ziemskim. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Anioł jest istotą całkowicie duchową, […]
18 maja 2022

18 maja

Na tej ziemi, gdzie wszystko się zmienia, jedno tylko pozostaje niezmienne: postępowanie Króla niebios ze swoimi przyjaciółmi. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Gdy […]
17 maja 2022

17 maja

Dusza doskonała cieszy się z tego, z czego się smuci niedoskonała. św. Jan od Krzyża Niektórzy ludzie patrzą na cierpienia codzienności jak na rozrzucone po całej okolicy kamienie. […]
16 maja 2022

16 maja

W moim wnętrzu istnieje pustelnia, w której przebywa Chrystus, i nikt nie jest w stanie mnie jej pozbawić. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Samotność jest doświadczeniem specyficznym. Nie dziwi nas […]