Codziennik chronologiczny

28 września 2021

28 września

Pragnę pracować na chwałę Świętego Kościoła, zbawiając dusze, które przebywają jeszcze na ziemi, oraz wybawiając te, które cierpią w czyśćcu. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego […]
27 września 2021

27 września

Kiedy moja natura się buntuje, Pan mnie karci. Ale czuję, że to Miłość mnie karci. św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) Kiedy moja natura się […]
26 września 2021

26 września

Od dawna nie należę już do siebie, gdyż oddałam się całkowicie Jezusowi. Zatem ma On zupełną swobodę, by czynić ze mną, co Mu się spodoba. św. […]
25 września 2021

25 września

Zasługa polega nie na tym, by czynić i dawać wiele, ale raczej na tym, by przyjmować i bardzo miłować. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Naśladowanie […]
24 września 2021

24 września

Życie i śmierć są w ręku Boga. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Z tajemnic życia i śmierci człowiek chce nieraz uczynić produkt, który można dobrze sprzedać. Sensacja […]
23 września 2021

23 września

Jeśli upadniecie, zaraz się upokorzcie, Pan wam przebaczy. Ale oskarżać bliźniego, Bóg tego nie przebacza łatwo. Są tacy, którzy ciągle oskarżają. św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego […]
22 września 2021

22 września

Ja nie jestem orłem, lecz po prostu mam orle oczy i serce, gdyż mimo mej maleńkości mam odwagę wpatrywać się w Boskie Serce, w Słońce Miłości, a moje serce czuje […]
21 września 2021

21 września

Moją intencją ma być tylko to, żebym się podobała Bogu. św. Teresa od Jezusa z Los Andes Stawianie pytań odnośnie do intencji i motywów własnego postępowania jest […]
20 września 2021

20 września

Świadomość własnej ograniczoności uczyniła we mnie w ostatnich miesiącach wielkie postępy. Już przed laty powiedziano mi nieco o braku tej świadomości i o trochę naiwnej wierze w siebie. Niewiele wówczas z tego […]
19 września 2021

19 września

Wiem, że trzeba być bardzo czystym, by stanąć przed Bogiem wszelkiej świętości, ale wiem również, że Pan jest nieskończenie sprawiedliwy, i ta właśnie sprawiedliwość, która przeraża tak […]
18 września 2021

18 września

Chcę zawsze mieć myśli życzliwe, albowiem Jezus powiedział: ”Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni”. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Osądzanie, w czasie którego człowiek zawłaszcza […]
17 września 2021

17 września

Żadne ludzkie serce nie przeżyło takiej ciemnej nocy jak Syn Boży w Getsemani i na Golgocie. Żaden umysł ludzki nie może zgłębić niepojętej tajemnicy opuszczenia konającego Syna Człowieczego. […]
16 września 2021

16 września

Po świeżości poranka następuje upał południa, po nim łagodne światło zmierzchu, a potem – cisza. To samo dzieje się z twoją duszą, odrodzoną przez łaskę. Nie mogłaś nacieszyć […]
15 września 2021

15 września

Odkrywam w odpowiedniej chwili te światła, których akurat potrzebuję, a których nigdy przedtem nie widziałam; najczęściej nie dzieje się to w czasie modlitwy, ale raczej wśród codziennych zajęć. św. […]
14 września 2021

14 września

Jezu, jakże byłabym szczęśliwa, gdybym była bardzo wierna, ale, niestety, często wieczorem jestem smutna, gdyż czuję, że mogłabym była lepiej odpowiedzieć na Twoje łaski. św. Teresa […]
13 września 2021

13 września

Pamiętajcie o mojej duszy, gdy będzie w płomieniach czyśćcowych. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Największym cierpieniem dusz czyśćcowych jest odczuwanie braku spełnienia. Rodzi je czasowa niezdolność przebywania […]
12 września 2021

12 września

Bardzo lubiłam góry, które mówiły mi o Bogu. Jednakże horyzonty Karmelu są o wiele piękniejsze, bo są nieskończone! św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Przyroda wzgórz Karmelu to lustro, […]
11 września 2021

11 września

Cokolwiek Boża opatrzność nakazuje, wszystko zmierza ku prawdziwemu pożytkowi, a przede wszystkim ku istotnemu postępowi na drodze rozwoju wewnętrznego duszy, dla ułatwienia zdobycia szczęśliwości wiecznej. św. Rafał […]
10 września 2021

10 września

Już teraz przyjmuję śmierć taką, jaką mi Bóg przeznaczył, z doskonałym poddaniem się Jego woli i z radością. Proszę Pana, by zechciał przyjąć moje życie i śmierć na swoją […]
9 września 2021

9 września

Jezu, spraw, by nikt się mną nie zajmował, żebym dla Ciebie była uważana za podeptane stopami i zapomniane ziarnko piasku. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego […]
8 września 2021

8 września

Jaki wielki to błąd nie ćwiczyć się, choćby kto już był wysoko, w pamięci na Człowieczeństwo Pana i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. św. Teresa od Jezusa Jezus jest […]
7 września 2021

7 września

Dobre to dla nas, a nawet konieczne, by czasem zobaczyć, że upadliśmy, stwierdzić naszą niedoskonałość: przyniesie to nam więcej dobra niż radość z postępu. św. Teresa od Dzieciątka […]
6 września 2021

6 września

Często nie wiedząc o tym, łaski i oświecenia zawdzięczamy jakiejś ukrytej duszy, albowiem Pan Bóg chce, aby święci przekazywali jedni drugim łaskę za pośrednictwem modlitwy, aby w niebie mogli […]
5 września 2021

5 września

Dni upływają, śmierć się zbliża. Oby też śmierć była początkiem wiecznego życia! św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Chociaż śmierć jest wielkim wyzwaniem i myśląc o niej, odczuwamy […]