Codziennik chronologiczny

28 marca 2019

28 marca

Pycha jest źródłem wszystkich grzechów, a pokora źródłem wszystkich cnót. Pycha zatraciła najpiękniejszego anioła: upadł z powodu pychy. Gdyby się upokorzył, gdyby przyniósł Bogu to wszystko, czym jest, […]
26 marca 2019

26 marca

Jeśli czasami bliźni nas oczerni, powinniśmy się czuć szczęśliwi, bo gdyby nikt nie uprawiał tego ”rzemiosła”, jakimi byśmy byli? św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego […]
25 marca 2019

25 marca

Boże mój, Boże mój, daj mi cierpliwość! św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Dochodzenie do celu, który sobie wyznaczyłeś, wymaga cierpliwości. Nie tylko w życiu prywatnym, zawodowym […]
24 marca 2019

24 marca

Często jedno dobre słowo, szepnięte w swoim czasie, jest niezwykle pożyteczne. A więc nie zaniedbujmy go nigdy wypowiedzieć przy nadarzającej się sposobności. św. Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej Mowa […]
23 marca 2019

23 marca

Chrystus stanowi punkt odniesienia mojego życia, a Kościół Chrystusa jest moją Ojczyzną. św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) W pismach Ojców Kościoła można odnaleźć piękne porównanie: Kościół […]
22 marca 2019

22 marca

Duchu Święty, moje pocieszenie, przyjdź, moja radości, przyjdź, mój pokoju, moja siło, moje światło. Jezus powiedział, że Ty pójdziesz do nieuczonych. Jestem pierwszą z nieuczonych. Nie proszę […]
21 marca 2019

21 marca

Nie lękaj się ziemskich burz. Twój anioł stróż okrywa cię swoimi skrzydłami, a w sercu spoczywa Jezus. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Każdemu z ludzi, a więc […]
20 marca 2019

20 marca

Dziecko, patrząc na białe włosy starca, na jego przygarbione plecy, mówi sobie: kiedy ja będę taki jak on? Ten czas wydaje mu się tak bardzo odległy. […]
19 marca 2019

19 marca

Bez pokory jesteśmy jak ślepcy w ciemnościach, z pokorą dusza postępuje w ciemnościach, jakby to był jasny dzień. św. Maria od Jezusa Ukrzyżowanego (Mała Arabka) Żaden człowiek nie może […]
18 marca 2019

18 marca

Jak bardzo chciałabym być upokarzana i źle traktowana, aby się przekonać, czy naprawdę posiadam pokorę serca. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza W cierpieniu Bóg przeobraża […]
17 marca 2019

17 marca

Wszystkie moje nadzieje zostaną spełnione. Pan dokona dla nas dziwów, które nieskończenie przewyższą nasze pragnienia. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Śmierć rozpoczyna prawdziwy […]
16 marca 2019

16 marca

Lepiej jest obciążonemu być z silnym niż swobodnemu ze słabym; gdy jesteś obciążony, jesteś z Bogiem, twą mocą, który jest zawsze z utrapionymi; gdy jesteś wolny od trudu, jesteś […]
15 marca 2019

15 marca

Robisz na mnie wrażenie małej wieśniaczki, do której przychodzi potężny król, by prosić ją o rękę, a ona nie ma odwagi go przyjąć pod pretekstem, że nie jest […]
14 marca 2019

14 marca

Świętość trzeba zdobywać niejako na ostrzu miecza: trzeba cierpieć, trzeba konać. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Moc składanej przez człowieka ofiary skrywa się […]
13 marca 2019

13 marca

Cierpienie jest próbą wytrwałości. św. Rafał od św. Józefa (Kalinowski) Cierpienie jest czasem głębokiego odczucia własnej nędzy. Jest także czasem szczególnie intensywnego działania szatana. Pragnie on […]
12 marca 2019

12 marca

Można by sądzić, że dlatego mam tak wielką ufność w Bogu, że nie zgrzeszyłam. Gdybym nawet popełniła wszystkie możliwe zbrodnie, miałabym zawsze tę samą ufność; czuję, że […]
11 marca 2019

11 marca

Spotkanie z żoną Reinacha po jego śmierci było moim pierwszym zetknięciem się z krzyżem i z jego boską mocą, jakiej udziela on tym, którzy go niosą. […]
10 marca 2019

10 marca

Nigdy nie należy szukać siebie w czymkolwiek, bo gdzie ktoś siebie samego szuka, tam przestaje kochać. św. Teresa od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Rolę wspólnoty i nierozerwalnie […]
9 marca 2019

9 marca

Wszystko, co w sobie rozpoznajemy, także nasze błędy i przewinienia, dotyczy jedynie dostępnej naszemu poznaniu powierzchni duszy. Głębia, gdzie to powstaje, jest w znacznym stopniu ukryta nawet dla nas […]
8 marca 2019

8 marca

Aby przypodobać się Bogu, nie trzeba wiele działać, lecz raczej z dobrą wolą wszystko wykonywać, bez domieszki miłości własnej i ludzkich względów. św. Jan od Krzyża Z pewnością daleko […]
7 marca 2019

7 marca

W tym okresie rozmiłowałam się w przedmiotach najbrzydszych i najbardziej niewygodnych, toteż z radością spostrzegłam, że zabrano z naszej celi śliczny mały dzbanek, a na jego miejsce dano mi ciężki poobijany dzban. […]
6 marca 2019

6 marca

Wygodnictwo i modlitwa nie mogą chodzić w parze. św. Teresa od Jezusa W tradycji Ojców Kościoła możemy odnaleźć porównanie, że modlitwa i praca to para wioseł. Gdy porusza się je […]
5 marca 2019

5 marca

Bóg zszedł z nieba po to, by nas odkupić, by nas z sobą połączyć i sprawić, by nasza wola stała się Jego wolą. On zna naturę ludzką, zdaje sobie […]
4 marca 2019

4 marca

O, gdyby tak uczeni, spędzając życie na zdobywaniu wiedzy, przyszli mnie zapytać, niewątpliwie byliby zdumieni, widząc, jak czternastoletnie dziecko rozumie tajniki doskonałości, tajniki, których cała ich […]