13 czerwca

Córko moja, bądź błogosławiona, bo wielką łaskę znalazłaś u Pana, nie będzie ci ona odjęta. Bądź wierna Synowi i posłuszna głosowi Jego. Nie ustawaj w modlitwach za grzeszników, konających i za całą ludzkość. O wiele proś dla siebie i dla bliźnich.

Matka Boża do sł. B. Kunegundy Siwiec

Tylko święci potrafią dostrzec, jak bardzo zostali obdarowani przez Boga. Niedoścignionym wzorem jest Maryja, nazywana „przepełnioną łaską”. Wiedziała, że ta łaska nie jest tylko dla Niej. Przeczuwała, ile cierpienia, bólu będzie ją kosztować Boże wybranie. Święci wiedzą, że żyją dla zbawienia innych. Czym jest Boża łaska? To szczególne Boże obdarowanie, ale też zaproszenie, by już nie pełnić własnej woli, ale wyłącznie Jego wolę; by nie realizować własnych marzeń i pragnień, ale pragnienia i marzenia Boga. Jakie one są? Sam o tym powiedział: by wszyscy zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy; prawdy o bezinteresownej, odwiecznej miłości Boga do każdego człowieka. Dlatego najlepszym wyrazem bezinteresownej miłości bliźnich jest z naszej strony gorąca modlitwa w ich intencji. Za żywych, by poznali tę wielką miłość Boga i już się od Niego nie odwracali. Za zmarłych cierpiących w czyśćcu, by mogli jak najszybciej dostąpić pełni zbawienia i na wieki wychwalać Boże miłosierdzie z aniołami i świętymi.


Odeszli do Boga w Karmelu

1933 † o. Albert od Ducha Świętego (Kaczmarczyk)
2002 † br. Adam od Niepokalanego Poczęcia NMP (Ryszka)