5 czerwca 2020

Federacje Klasztorów Karmelitanek Bosych w Polsce

Dzielimy się radosną informacją o erygowaniu przez Stolicę Apostolską trzech federacji Klasztorów Karmelitanek Bosych w Polsce. Pierwsza z nich, nosząca wezwanie Ducha Świętego, została erygowana 6 […]
16 czerwca 2020

25 lat obecności karmelitanek bosych w Gnieźnie

Ten rok dla naszej wspólnoty Karmelitanek bosych w Gnieźnie jest szczególny. Jest to jubileusz 25 – lecia naszej obecności na gnieźnieńskiej ziemi. Dokładnie 30 czerwca 1995 […]
31 lipca 2020

400 lecie Karmelitów Bosych w Przemyślu 1620 – 2020

W tym roku mija 400 lat od ufundowania przez starostę przemyskiego Marcina Krasickiego naszego konwentu pod wezwaniem św. Teresy od Jezusa. Oczywiście odsyłamy do notatki o […]
28 sierpnia 2020

Nowa jednostka administracyjna na Białorusi

21 sierpnia 2020 roku, w klasztorze w Miadziole (Białoruś) zebrał się pierwszy Kongres Kapitulny Wikariatu Regionalnego Karmelitów Bosych w Białorusi. Kongres dokonał wyboru: wikariusza regionalnego, rady […]