17 października 2019

Oblicza Karmelu

To powołanie ma różne oblicza. Poświęcenie się milczeniu i modlitwie, praca w szkole czy w parafii, wyjazd na misje i zwyczajne życie wśród ludzi – co […]
28 listopada 2019

Życie za kratą

Zwykle to właśnie krata wzbudza najwięcej emocji u osób, które przychodzą do naszego klasztoru. Odbierana jest negatywnie. Gdy jeszcze przed wstąpieniem, czy już tu, w Karmelu, […]
5 grudnia 2019

Z Bornego o karmelitańskiej “stalce”

Pisałam już o „kąciku modlitewnym” w celi, teraz chciałabym wspomnieć o analogicznym miejscu w chórze (innymi słowy w naszej kaplicy), a określa je pojęcie stalka. Stalka – […]
20 grudnia 2019

Adwent jest cały maryjny

“Anioł przyszedł do [Maryi] i powiedział: <<Raduj się łaski pełna, Pan z Tobą>>”. Łk 1,28 Adwent jest cały maryjny, podobnie jak Karmel – cały maryjny i […]