26 czerwca 2017

Wezwania do Patronów Karmelu

Boże, źródło wszelkiej świętości, Ty przez dar Ducha Świętego wezwałeś nas do naśladowania Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, w życiu czystym, ubogim i posłusznym. Wejrzyj łaskawie na […]
3 lipca 2017

Litania do Maryi, Matki miłosierdzia

Litania ta, odmawiana w sanktuarium Monte Berico (Włochy), pochodzi z XV wieku i wyraża pobożność maryjną mieszkańców regionu Vicenza. Wierni wspominają w niej pomoc Maryi w […]
28 lipca 2017

Litania biblijna

Litania ta składa się z wezwań, jakimi określa Maryję Nowy Testament, oraz z obrazów zaczerpniętych ze Starego Testamentu, w których tradycja chrześcijańska dopatrywała się odniesień do […]
5 sierpnia 2017

Biblijne wezwania do Świętych Karmelu

Poza okresem Wielkiego Postu P. Usłyszałem jak gdyby głos donośny wielkiego tłumu w niebie, mówiących: W. “Alleluja! Zbawienie i chwała, i moc u Boga naszego”. P. […]