11 listopada 2017

V dzień nowenny

Dobrze jest mieć świadomość, że ze swoimi bólami, strapieniami, problemami, których nie szczędzi nam życie nie jesteśmy sami. Dobrze jest mieć świadomość, że jest Ktoś, kto […]
11 listopada 2017

IV dzień nowenny

Gmach naszego życia, mimo że budowany na dobrym fundamencie, ciągle atakowany, może się zachwiać, wiara, choć mocna, ciągle wystawiana na próby, może osłabnąć, bądź zaniknąć. Potrzebna […]
11 listopada 2017

III dzień nowenny

„Niech każdy jednak baczy na to, jak buduje.” Mówi św. Paweł w pierwszym Liście do Koryntian. To wezwanie było aktualne wtedy, jest teraz i będzie zawsze, […]
11 listopada 2017

II dzień nowenny

Trzeba ogromnej łaski Bożej, światła z góry, by widząc swoje grzechy, zmarnowane szanse nie popaść w przygnębienie, nie stracić wiary w Bożą Opatrzność. Potrzeba łaski, by […]