26 listopada 2020

„Wujek”, który rozmodlił „Środowisko”

Dzisiejszym odcinkiem zakończmy omawianie modlitwy w życiu kard. Karola Wojtyły z czasów sprzed wyboru na Namiestnika Chrystusowego.
14 stycznia 2021

Rozmodlony Papież

Modlitewne ukierunkowanie, wyniesione z domu rodzinnego, z zetknięcia się – już w dzieciństwie – z modlitewnym charyzmatem Karmelu, nie tylko pozostało żywotnym, ale jeszcze bardziej się pogłębiło w życiu Karola Wojtyły...
21 stycznia 2021

Modlitewne gesty papieskie

Nie sposób ogarnąć ponad ćwierćwiecza papieskiej posługi św. Jana Pawła II i wskazać chociażby najbardziej wymowne modlitewne jego gesty...
28 stycznia 2021

Rozmowy o modlitwie

Jan Paweł II był wielokrotnie pytany o swoją modlitwę. Pytali go o nią m.in. André Frossard i Vittorio Messori, którzy potem treści tych rozmów zechcieli opublikować...