2 maja 2019

Piotrkowice – Karmelitańskie Loreto

„Zapytacie zapewne, dlaczego spośród licznych miejsc świętych naszej diecezji wybraliśmy Sanktuarium MB Loretańskiej w Piotrkowicach? Dlatego, że od wieków Matka Boża z tego miejsca rozdziela łaski […]
12 września 2019

Karmel na liście UNESCO

Lista światowego dziedzictwa UNESCO przy ONZ dotyczy obiektów objętych szczególną ochroną międzynarodową, ze względu na ich unikatową wartość kulturową, czy też przyrodniczą dla ludzkości. Na tej […]
7 listopada 2019

Mała Tereska po węgiersku

Chcąc się przekonać, czy naprawdę świętą Teresę od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza znają i kochają na całym świecie udajemy się na Węgry i to w […]
12 marca 2020

Kalwaria w Miadziole

Nad brzegami Jeziora Narocz (w dawnym województwie wileńskim, obecnie na terenie Białorusi), malowniczo rozłożyły się miasteczka Stary i Nowy Miadzioł. Historia ich powstania sięga XV w. […]