1 lipca 2017

Muzyka! Jeszcze raz muzyka!

Muzyczne perypetnie Elżbiety Catez Święta Elżbieta od Trójcy Świętej była utalentowana muzycznie. Od ósmego roku życia uczyła się w Konserwatorium i każdego dnia wiele godzin spędzała przy […]
9 lipca 2017

Szkaplerz Jana Pawła II darem dla wadowickiego Karmelu

23 listopada 2005 r. w karmelitańskim sanktuarium świętego Józefa w Wadowicach został zaprezentowany i umieszczony w ściennym relikwiarzu szkaplerz Ojca Świętego Jana Pawła II. W tym […]
13 lipca 2017

W niszy Bazyliki Watykańskiej

Święta Teresa od Jezusa z Los Andes Papież Jan Paweł II poświęcił 6 października 2004 roku figurę świętej Teresy od Jezusa z Los Andes, karmelitanki bosej […]
14 lipca 2017

Najbardziej znany wśród wszystkich szkaplerzy

Szkaplerz karmelitański Szkaplerz karmelitański jest najbardziej znanym wśród wszystkich istniejących szkaplerzy. Papież Paweł VI w Marialis cultus wskazał na nabożeństwo do Matki Bożej z Góry Karmel jako na […]