Lektorium

Lektorium (od łacińskiego słowa lectorium) - sala przeznaczona do czytania, naukowa sala wykładowa, także czytelnia w gmachu biblioteki. W architekturze sakralnej przegroda zwykle z prześwitami oddzielająca prezbiterium od nawy głównej kościoła, zwieńczona galerią, z której duchowny czytał ewangelię i wygłaszał kazanie. Zwykle zdobiona dekoracją rzeźbiarską i malarską. Pośrodku lektorium znajdowały się zazwyczaj drzwi. Lektoria wykształciły się w XIII wieku, budowane do XVI wieku głównie w kościołach katedralnych i klasztornych północno-zachodniej Europy. W XVIII w. w większości uległy zniszczeniu.

W tym miejscu dajemy Ci wirtualną przestrzeń Twojej osobistej lektury. Powodzenia!

1 czerwca 2017

Apostołka Miłości

Rozmowa z ks. Guy Gaucher, francuskim karmelitą bosym, biskupem pomocniczym Bayeux i Lisieux, miasta rodzinnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Mówią o niej – mała święta, […]
1 czerwca 2017

Noc ciemna

Rozmowa z św. Janem od Krzyża, karmelitą bosym, doktorem Kościoła, wybitnym znawcą życia duchowego, reformatorem Karmelu. Dowiedziawszy się, że uciekł z więzienia i schronił się w […]
1 czerwca 2017

Bóg trudny to Bóg radości

Rozmowa z ks. Alessandro Pronzato, wybitnym włoskim pisarzem katolickim, dziennikarzem, duszpasterzem, rekolekcjonistą, autorem ponad 100 książek z duchowości chrześcijańskiej. Mówią o Księdzu: wybitny włoski pisarz katolicki, […]
1 czerwca 2017

Krótko o przyjaźni

Rozmowa z o. Leonem Knabitem, benedyktynem. Ojcze Leonie, czy ma Ojciec przyjaciół? Owszem, cały krąg ludzi w klasztorze i poza nim, z którymi się doskonale rozumiemy, […]
1 czerwca 2017

Mimo wszystko to miłość zwycięży

Rozmowa z Marguerite Barankitse, Burundyjką, która przeżyła masakry etniczne w Burundi w 1993 roku. Marguerite Barankitse jest Burundyjką, która przeżyła masakry etniczne w Burundi w 1993 […]
1 czerwca 2017

Słońce jeszcze świeci

Rozmowa z Julią Jentsch, niemiecką aktorką filmową i teatralną. Pani Julio, w naszym kraju w lutym skończyła się w kinach emisja filmu “Sophie Scholl. Ostatnie dni”, […]
1 czerwca 2017

Wiedziałam, że wybór tego papieża zmieni moje życie

Rozmowa z aktorką Danutą Michałowską. Jak poznała Pani Karola Wojtyłę? Jest mi bardzo trudno mówić o kimś tak wielkim i tak bardzo nam – Polakom – […]
1 czerwca 2017

Sprawiedliwa wśród Narodów Świata

Rozmowa z s. Bogdaną Batog, karmelitanką Dzieciątka Jezus, o Matce Teresie Kierocińskiej. Siostra jest odpowiedzialna za archiwum, które gromadzi dokumenty poświęcone życiu Sługi Bożej Matki Teresy […]
1 czerwca 2017

Żyjemy w epoce mało metafizycznej

Rozmowa z Krzysztofem Zanussim, reżyserem filmowym. Panie Krzysztofie, studiował Pan fizykę, filozofię i reżyserię. Czy te różne dziedziny wiedzy pomogły Panu rozwikłać tajemnicę życia? Studia, które […]
1 czerwca 2017

Lek na zranienie życia

Rozmowa z Philippe Madre, francuskim psychiatrą i członkiem Wsplnoty Błogosławieństw. Pisze pan, że zranienie życia przejawia się m.in. fałszywym, aczkolwiek niezwykle bolesnym poczuciem osierocenia przez Boga. […]