Lektorium

Lektorium (od łacińskiego słowa lectorium) - sala przeznaczona do czytania, naukowa sala wykładowa, także czytelnia w gmachu biblioteki. W architekturze sakralnej przegroda zwykle z prześwitami oddzielająca prezbiterium od nawy głównej kościoła, zwieńczona galerią, z której duchowny czytał ewangelię i wygłaszał kazanie. Zwykle zdobiona dekoracją rzeźbiarską i malarską. Pośrodku lektorium znajdowały się zazwyczaj drzwi. Lektoria wykształciły się w XIII wieku, budowane do XVI wieku głównie w kościołach katedralnych i klasztornych północno-zachodniej Europy. W XVIII w. w większości uległy zniszczeniu.

W tym miejscu dajemy Ci wirtualną przestrzeń Twojej osobistej lektury. Powodzenia!

1 czerwca 2017

W kręgu Bożych tajemnic. Śmierć, czyściec, piekło, niebo

Zdarza się, że zajęty sobą i problemami wypełniającymi życie nie zauważasz mijającego bezpowrotnie czasu. Godziny, minuty i sekundy płyną wartko jak wody strumienia, unosząc cię ze sobą. Czasami skupiony jesteś nad ulotnym szczęściem, które przynosi chwila, innym razem liczysz bolesne doświadczenia. Każdy odcinek czasu jest darem jednorazowym.

1 czerwca 2017

Przezwyciężyć kryzys. Spojrzenie z perspektywy wiary

Przemierzając drogi życia, na pewno spotkałeś się z doświadczeniem, które znane jest pod nazwą kryzys. Jest ono inne od wielu wydarzeń dziejących się w codzienności, zarówno pod względem intensywności przeżyć, jakie mu towarzyszą, jak również pod względem wielkości zmian, jakich dokonuje w misternie ułożonym przez ciebie porządku życia.

1 czerwca 2017

Rozmowa ze świętą Teresą od Jezusa

Reformatorka Zakonu Karmelitańskiego, urodziła się 28 marca 1515 roku w Awili w Hiszpanii. W wieku dwudziestu lat wstąpiła do klasztoru Wcielenia w Awili
1 czerwca 2017

Rozmowa ze świętym Janem od Krzyża

W trosce o właściwy klimat drogi Ojcze Janie, poprosiłem, by nasza rozmowa odbyła się w Duruelo, gdzie rozpoczęła się reforma męskiej gałęzi Karmelu. Z dwoma braćmi […]
1 czerwca 2017

Rozmowa ze świętą Teresą od Dzieciątka Jezus

Na drodze duchowego dziecięctwa Spotykamy się na rozmowie w uroczym lesistym zakątku niedaleko Lisieux. Dlaczego wybrałem właśnie to miejsce? Lektura tekstów, które wyszły spod pióra Siostry […]
1 czerwca 2017

Rozmowa ze świetą Marią od Jezusa Ukrzyżowanego

Sekretne drogi boskiego Ogrodnika Znajdujemy się w ogrodzie klasztoru w Betlejem, w którym Siostra często pracowała. Stąd też odeszła Siostra do nieba. Czytając porady Siostry dotyczące […]
1 czerwca 2017

Rozmowa ze św. Teresą Benedyktą od Krzyża

Bóg prowadzi każdego inną drogą Na miejsce naszej rozmowy wybrałem dawny klasztor karmelitanek bosych w Oświęcimiu, przylegający do murów rozległego obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. W miejscu, gdzie […]
1 czerwca 2017

Mały katechizm życia modlitwy

o. Szczepan Praśkiewicz OCD Przedmowa Wprowadzając Kościół i świat w Trzecie Tysiąclecie, Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza do […]
1 czerwca 2017

Wierni Chrystusowi

o. Szczepan Praśkiewicz OCD Męczennicy Polskiego Karmelu Terezjańskiego w pierwszym czterechsetleciu jego historii 1605-2005. W przeciągu minionych czterech wieków od przybycia karmelitów bosych do Polski wielu […]
1 czerwca 2017

Otwórzcie serca

Rozmowa z o. Conradem de Meester, flamandzkim karmelitą bosym, wybitnym znawcą duchowości karmelitańskiej. Czy mógłby Ojciec opowiedzieć nam o swoim odkryciu św. Teresy od Dzieciątka Jezus […]