Lektorium

Lektorium (od łacińskiego słowa lectorium) - sala przeznaczona do czytania, naukowa sala wykładowa, także czytelnia w gmachu biblioteki. W architekturze sakralnej przegroda zwykle z prześwitami oddzielająca prezbiterium od nawy głównej kościoła, zwieńczona galerią, z której duchowny czytał ewangelię i wygłaszał kazanie. Zwykle zdobiona dekoracją rzeźbiarską i malarską. Pośrodku lektorium znajdowały się zazwyczaj drzwi. Lektoria wykształciły się w XIII wieku, budowane do XVI wieku głównie w kościołach katedralnych i klasztornych północno-zachodniej Europy. W XVIII w. w większości uległy zniszczeniu.

W tym miejscu dajemy Ci wirtualną przestrzeń Twojej osobistej lektury. Powodzenia!

1 czerwca 2017

Mały katechizm życia modlitwy

o. Szczepan Praśkiewicz OCD Przedmowa Wprowadzając Kościół i świat w Trzecie Tysiąclecie, Ojciec Święty Jan Paweł II skierował do wszystkich ludzi dobrej woli, a zwłaszcza do […]
1 czerwca 2017

Wierni Chrystusowi

o. Szczepan Praśkiewicz OCD Męczennicy Polskiego Karmelu Terezjańskiego w pierwszym czterechsetleciu jego historii 1605-2005. W przeciągu minionych czterech wieków od przybycia karmelitów bosych do Polski wielu […]
1 czerwca 2017

Otwórzcie serca

Rozmowa z o. Conradem de Meester, flamandzkim karmelitą bosym, wybitnym znawcą duchowości karmelitańskiej. Czy mógłby Ojciec opowiedzieć nam o swoim odkryciu św. Teresy od Dzieciątka Jezus […]
1 czerwca 2017

Największa łaska

Świadectwo nawrócenia aktorki Lindsay Younce odtwórczyni głównej roli w filmie “Therese” Aktorka Lindsay Younce, grająca główną rolę w filmie “Therese”, opowiadającym o życiu św. Teresy od […]
1 czerwca 2017

Prawda was wyzwoli

Rozmowa z Jadwigą Skupnik-Kurowską, aktorką Teatru Polskiego i pedagogiem Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu. W jakich okolicznościach spotkała się Pani z postacią Edyty Stein? W 1982 […]
1 czerwca 2017

Żyć w głębokiej relacji z Bogiem

Rozmowa z o. Wilfridem Stinissenem, szwedzkim karmelitą bosym, pisarzem i wybitnym znawcą duchowości karmelitańskiej. Drogi Ojcze, jest Ojciec obecnie, dzięki kilku przekładom książek na j. polski, […]
1 czerwca 2017

Rodzice godni Nieba

Rozmowa z o. Szczepanem Praśkiewiczem, karmelitą bosym, konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Niebawem zostaną ogłoszeni błogosławionymi rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus, Ludwik Martin (1823-1894) i Zelia […]
1 czerwca 2017

Niebo w mej duszy

Rozmowa z o. Marianem Zawadą, karmelitą bosym, dyrektorem Centrum Kultury Duchowej “Communio Crucis” im. św. Edyty Stein w Krakowie. W tym roku przypada setna rocznica śmierci […]
1 czerwca 2017

Deszcz róż

Rozmowa z ks. Guy Gaucher, francuskim karmelitą bosym, biskupem pomocniczym Bayeux i Lisieux, miasta rodzinnego św. Teresy od Dzieciątka Jezus. Teresa odwiedziła w Łagiewnikach Faustynę. Co […]
1 czerwca 2017

Cud – pieczęcią Boga

Rozmowa z o. Szczepanem Praśkiewiczem, karmelitą bosym, konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych. Proces wyniesienia kogoś na ołtarze polega na wykazaniu poprzez dokumenty i zeznania świadków, że żył […]