Wierni Chrystusowi

o. Szczepan Praśkiewicz OCD

Męczennicy Polskiego Karmelu Terezjańskiego w pierwszym czterechsetleciu jego historii 1605-2005.

W przeciągu minionych czterech wieków od przybycia karmelitów bosych do Polski wielu synów polskiego Karmelu swoją wierność Chrystusowi i Kościołowi przypieczętowało męczeńską śmiercią. Trudno wskazać dokładną ich liczbę, ponieważ nie posiadamy danych dotyczących czasu i okoliczności śmierci wielu zakonników, rozproszonych po kasacie klasztorów wszystkich trzech prowincji, tj. polskiej, litewskiej i ruskiej w okresie zaborów. Możemy jednak podać imiona i dane dotyczące męczeńskiej śmierci 22 naszych współbraci. Pierwszym z nich, którego pamięć pozostaje nadal żywa, był o. Makary od Najświętszego Sakramentu (Demeski), męczennik za Przemyśl podczas oblężenia miasta przez Tatarów w lipcu 1624 r. Ostatnim zaś o. Alfons Maria od Ducha Świętego (Józef Mazurek), zamordowany przez Niemców w sierpniu 1944 r., beatyfikowany przez Jana Pawła II wraz ze 107. męczennikami hitleryzmu. Poniższe studium pragnie przedstawić sylwetki, lub przynajmniej przywołać imiona i okoliczności śmierci (w przypadkach gdy o samych męczennikach niewiele wiemy) tych naszych współbraci, wiernych świadków Chrystusa i synów Kościoła na przestrzeni minionych czterystu lat naszej historii.