Lektorium

Lektorium (od łacińskiego słowa lectorium) - sala przeznaczona do czytania, naukowa sala wykładowa, także czytelnia w gmachu biblioteki. W architekturze sakralnej przegroda zwykle z prześwitami oddzielająca prezbiterium od nawy głównej kościoła, zwieńczona galerią, z której duchowny czytał ewangelię i wygłaszał kazanie. Zwykle zdobiona dekoracją rzeźbiarską i malarską. Pośrodku lektorium znajdowały się zazwyczaj drzwi. Lektoria wykształciły się w XIII wieku, budowane do XVI wieku głównie w kościołach katedralnych i klasztornych północno-zachodniej Europy. W XVIII w. w większości uległy zniszczeniu.

W tym miejscu dajemy Ci wirtualną przestrzeń Twojej osobistej lektury. Powodzenia!

1 lutego 2023

Psychologiczne aspekty rozwoju Teresy od Dzieciątka Jezusa

o. Luis Jorge Gonzalez OCD Wprowadzenie Teresa z Lisieux, urodzona 2 stycznia 1873 r., jawi się oczom psychologa jako postać mogąca służyć za wzór ludzkiego rozwoju. […]
21 stycznia 2023

Siostra zwiędłych lilii

Rozmowa z o. Wojciechem Ciakiem, karmelitą bosym. Święta Teresa wcześnie poszła za kraty klasztoru. Wydaje się, że żyjąc z dala od grzesznego świata, niewiele wiedziała o […]
22 października 2022

Jan Paweł II – Karmelita sercem!

Jan Paweł II: Cieszę się, że mogę podzielić się z wami moim nabożeństwem do Matki Bożej Szkaplerznej. Szkaplerz, który przyjąłem z rąk o. Sylwestra w dniu mojej Pierwszej Komunii św. noszę zawsze, a chociaż mieszkałem w cieniu kościoła parafialnego, wasz kościół na Górce był mi zawsze bardzo drogi.

5 października 2022

Demony boją się prawdziwych uczniów Chrystusa

Pamiętajmy! Najważniejszy jest Bóg. Szatan jest Bożym stworzeniem, które się zbuntowało wobec Boga. Moje dowody? Pismo Święte, nauka Kościoła, wypowiedzi Papieży, Katechizm Kościoła Katolickiego.[…]
27 września 2022

Największa łaska

Świadectwo nawrócenia aktorki Lindsay Younce odtwórczyni głównej roli w filmie “Therese” Aktorka Lindsay Younce, grająca główną rolę w filmie “Therese”, opowiadającym o życiu św. Teresy od […]
22 września 2022

Dążenie do świętości dziś

o. Camillus Lapauw OCD “Bóg odkrywa skarby Swej Mądrości i Swego Ducha w każdym czasie; ale gdy nasila się zło, On rozlewa Swe dary jeszcze obficiej”. […]
20 września 2022

Święte temperamenty. Różnice charakterów św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża

o. Luis Jorge Gonzáles OCD Święci karmelitańscy, w tym wypadku fundatorzy Karmelu Terezjańskiego, ukazują nam poprzez oryginalność swych charakterów, że Bóg otwiera przed każdym człowiekiem drogę, […]
13 grudnia 2021

Biblia i mistyka Święty Jan od Krzyża i lektura duchowa Biblii dzisiaj

José Manuel Sánchez Caro Wprowadzenie “Szukajcie w czytaniu, a znajdziecie w rozmyślaniu; pukajcie w modlitwie, a otworzą wam w kontemplacji” (1). Ta znana sentencja św. Jana […]
5 września 2020

Chiquitunga – historia miłości

Małgorzata Radomska – MIŁUJCIE SIĘ 4/2018 „Mam przed oczami obraz, jak w biegu wsiada na rower i pędzi do szpitala, by pomagać chorym, i z uśmiechem […]
30 października 2017

Sprawowanie władzy w oparciu o Dokument Młode wino, nowe bukłaki

KWPŻZZ, Warszawa 11.10.2017 r. o. Tadeusz Florek OCD Najdroższe Siostry, Zostałem poproszony, aby przedstawić temat sprawowania władzy w oparciu o ostatni dokument Kongregacji ds. Życia Zakonnego […]