Jan Paweł II – Karmelita sercem!

Jan Paweł II: Cieszę się, że mogę podzielić się z wami moim nabożeństwem do Matki Bożej Szkaplerznej. Szkaplerz, który przyjąłem z rąk o. Sylwestra w dniu mojej Pierwszej Komunii św. noszę zawsze, a chociaż mieszkałem w cieniu kościoła parafialnego, wasz kościół na Górce był mi zawsze bardzo drogi. Wśród wielu nabożeństw, które urzekały mą dziecięcą duszę, najgorliwiej korzystałem z nowenny przed uroczystością Matki Bożej z Góry Karmel. Był to czas wakacji, miesiąc lipiec. Dawniej nie wyjeżdżało się na wczasy, jak obecnie. Wakacje spędzałem w Wadowicach, więc nigdy do czasu mojego wyjazdu z Wadowic nie opuszczałem popołudniowych nabożeństw w czasie nowenny. Czasem trudno się było oderwać od kolegów, wyjść z orzeźwiających fal kochanej Skawy, ale melodyjny głos karmelitańskich dzwonów był taki mocny, taki przenikający do głębi duszy, więc szedłem. Tak, tak, mieszkałem obok kościoła parafialnego, ale wzrastałem w kościele św. Józefa. (Kronika klasztoru karmelitów bosych w Wadowicach).


Związki z Karmelem

Związki Jana Pawła II z Karmelem są bliskie i zarazem głębokie. Bliskość widzimy szczególnie tu, w mieście rodzinnym Karola Wojtyły, w mieście, w którym, oprócz kościoła parafialnego - miejsca jego chrztu i codziennych nabożeństw - istniał również klasztor karmelitański. Zbudowany na przełomie XIX i XX wieku - a więc zaledwie kilkanaście lat przed przyjściem na świat Karola - promieniował na całą okolicę swoją duchowością i wywarł również duży wpływ na przyszłego Papieża.

Pierścień św. Józefa

Z okazji 25-lecia swojego pontyfikatu, Ojciec Święty Jan Paweł II przekazał pierścień papieski w celu przyozdobienia nim dłoni św. Józefa, drugiego patrona swego chrztu, w wizerunku czczonym w kościele karmelitów bosych w Wadowicach, w którym w swoim dzieciństwie często się modlił. Stosowna uroczystość nałożenia pierścienia, której przewodniczył metropolita krakowski, kard. Franciszek Macharski, odbyła się w uroczystość św. Józefa, 19 marca 2004 roku. Na zakończenie uroczystości, wadowicki kościół karmelitów bosych p.w. św. Józefa został przez ks. kard. Franciszka Macharskiego ogłoszony Sanktuarium Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w archidiecezji krakowskiej.

Szkaplerz karmelitański

Ojciec Święty Jan Paweł II był i pozostaje wspaniałym promotorem duchowości maryjnej Karmelu przez szkaplerz. Nie zdjął tej brązowej szaty Maryi, gdy otrzymał czarną sutannę kapłańską, gdy otrzymał fioletowe szaty biskupie, czerwone kardynalskie i białe papieskie. Ta brązowa karmelitańska szata pozostała do dnia śmierci w pamiętną sobotę i była niemym świadkiem wszystkich ważnych chwil życia Ojca Świętego.

Wypowiedzi o Karmelu

Karmel z wdzięcznością wspomina relacje i więzi łączące Jana Pawła II z Zakonem. Wśród papieskich działań tego Pontyfikatu miały miejsce liczne beatyfikacje (20) i kanonizacje (4) córek i synów Karmelu, mianowanie biskupów wziętych z naszego Zakonu (14), jego liczne odwiedziny w klasztorach i kościołach karmelitańskich na całym świecie.

 • Szkaplerz noszę zawsze
  Wypowiedzi Ojca Świętego Jana Pawła II o swoim nabożeństwie do Matki Bożej Szkaplerznej. Cieszę się, że mogę podzielić się z wami moim nabożeństwem do Matki Bożej […]
 • Czy nie wstąpić do Karmelu
  Z okazji 50-tej rocznicy swojego kapłaństwa, Papież napisał książkę “Dar i Tajemnica”, w której przytacza niektóre momenty charakterystyczne dla swojego powołania i życia kapłańskiego. Między innymi […]
 • 12.05.1963 – Dwaj powstańcy
  Przemówienie biskupa Karola Wojtyły wygłoszone w kościele karmelitów bosych w Krakowie podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci ojca Rafała Kalinowskiego i brata Alberta Chmielowskiego w […]
 • 07.09.1964 – Patron ludzi z wszystkich warstw
  List postulacyjny arcybiskupa Karola Wojtyły wysłany do Papieża Pawła VI z Krakowa dnia 7 września 1964 roku. Błogosławiony Ojcze, w Roku Pańskim 1966 Polska Katolicka zamierza […]
 • 15.11.1966 – Człowiek oddany Bogu
  Kazanie wygłoszone przez arcybiskupa Karola Wojtyłę w Czernej przy grobie Sługi Bożego Rafała Kalinowskiego w dniu 15 listopada 1966 r. Wszystkich nas tu sprowadziła dzisiaj łaska […]
 • 22.04.1979 – Karmelitów bosych znam od dziecka
  22 kwietnia 1979 roku Jan Paweł II w przemówieniu w Aula Magna Papieskiego Wydziału Teresianum w Rzymie zwierzył się karmelitom bosym. Mogę powiedzieć, że karmelitów bosych […]
 • 02.06.1980 – Życie niezbędne dla Kościoła
  Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do karmelitanek bosych zebranych w klasztorze w Lisieux we Francji z dnia 2 czerwca 1980 r. Pokój i radość w […]
 • 14.09.1981 – Matka Karmelu Terezjańskiego
  List Ojca Świętego Jana Pawła II do kardynała Anastasio Ballestrero, karmelity bosego, z dnia 14 września 1981 r. Czcigodnemu Bratu naszemu Anastazemu, Kardynałowi Świętego Rzymskiego Kościoła […]
 • 08.10.1981 – Gigantyczna postać Wielkiej Teresy
  Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do pielgrzymki z Avili w dniu 8 października 1981 r. Drogi bracie w biskupstwie, panie burmistrzu, radni i mieszkańcy Avili, […]
 • 14.10.1981 – Virtutis exemplum et magistra
  List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II do Przełożonego Generalnego Karmelitów Bosych z okazji Jubileuszu Czterechsetlecia śmierci św. Teresy z Avila z dnia 14 października 1981 […]
 • 24.01.1982 – Życie wasze jest ukryte w Bogu
  Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II do karmelitów bosych w kaplicy Domu Deneralnego w Rzymie z dnia 24 stycznia 1982 r. Ojciec Święty odpowiada na słowa […]
 • 22.06.1983 – Byli mocni wiarą, nadzieją i miłością
  Homilia Ojca świętego Jana Pawła II wygłoszona w czasie Mszy świętej beatyfikacyjnej ojca Rafała Kalinowskiego na Błoniach krakowskich dnia 22 czerwca 1983 r. 1. “Pan jest […]
 • 04.05.1985 – Chodziło się z radością do tego kościoła
  4 maja 1985 roku Jan Paweł II przemówił do uczestników Kapituły Generalnej Karmelitów Bosych w Watykanie. Niechaj te słowa i to błogosławieństwo, którego Wam udzielam, będą […]
 • 01.05.1987 – Pobłogosławiona przez Krzyż
  Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas uroczystości beatyfikacyjnej siostry Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Kolonii dnia 1 maja 1987 r. na stadionie […]
 • 14.12.1990 – Mistrz w wierze i świadek Boga
  Magister in fede Mistrz w wierze List Apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji czterechsetlecia śmierci św. Jana od Krzyża z dnia 14 grudnia 1990 […]
 • 17.11.1991 – Kroczył wiernie ścieżkami Mistrza
  Bulla kanonizacyjna Ojca Świętego Jana Pawła II ogłaszająca błogosławionego Rafała od św. Józefa (Kalinowskiego) świętym Kościoła, odczytana w czasie Mszy świetej kanonizacyjnej na Placu św. Piotra […]
 • 17.11.1991 – Będą cię sądzić z miłości
  Przemówienie Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszone w Auli Pawła VI do pielgrzymów przybyłych na kanonizację bł. Rafała Kalinowskiego w dniu 17 listopada 1991 r. Drodzy […]
 • 17.11.1991 – Człowiek “zdobyty przez Chrystusa”
  Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona w czasie Mszy świętej kanonizacyjnej bł. Rafała Kalinowskiego na Placu św. Piotra w Rzymie dnia 17 listopada 1991 r. […]
 • 01.10.1992 – Setna rocznica
  1 października 1992 – telegram z okazji setnej rocznicy przybycia karmelitów bosych do Wadowic. Z okazji setnej rocznicy przybycia karmelitów bosych do Wadowic, Ojciec Święty wysłał […]
 • 26.02.1995 – Nauczyła się mądrości Krzyża
  Rozważanie Ojca Świętego Jana Pawła II o bł. Edycie Stein przed modlitwą “Anioł Pański” na Placu św. Piotra w Rzymie z dnia 26 lutego 1995 r. […]
 • 19.10.1997 – Poznanie miłości Bożej
  Divini amoris scientia  List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II wydany z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła Powszechnego z […]
 • 19.10.1997 – Pójdą narody do twojego światła
  Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas Mszy świętej z okazji ogłoszenia św. Teresy od Dzieciątka Jezus i Najświętszego Oblicza Doktorem Kościoła Powszechnego z dnia […]
 • 11.10.1998 – Wiara i krzyż są nierozdzielne
  Homilia Ojca Świętego Jana Pawła II wygłoszona podczas uroczystości kanonizacyjnej siostry Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein) w Rzymie w dniu 11 października 1998 r. na […]
 • 11.10.1998 – Była zjednoczona z Maryją
  Rozważanie Ojca Świętego Jana Pawła II przed modlitwą “Anioł Pański” kończącą uroczystość kanonizacji siostry Teresy Benedykty od Krzyża w dniu 11 października 1998 r. na Placu […]
 • 16.06.1999 – Sam wyniosłem z tego miejsca wiele łask
  Z przemówienia Jana Pawła II w Wadowicach 16 czerwca 1999 roku. W sposób szczególny pragnę pozdrowić ojców Karmelitów Bosych z wadowickiej Górki. Spotykamy się bowiem w […]
 • 25.03.2001 – Opatrznościowe wydarzenie łaski
  Providentialis gratiae eventus Opatrznościowe wydarzenie łaski List apostolski Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji 750-lecia szkaplerza świętego (1251-2001) z dnia 25 marca 2001 r. Do […]
 • 19.03.2004 – Czerpiąc inspirację z Ewangelii
  Bulla Ojca Świętego Jana Pawła II napisana z okazji przyozdobienia obrazu świętego Józefa w kościele karmelitów bosych w Wadowicach papieskim pierścieniem z dnia 19 marca 2004 […]
 • 14.12.2004 – Mija czterysta lat
  List Ojca Świętego Jana Pawła II do Ojca Prowincjała Szczepana Praśkiewicza z okazji czterystulecia przybycia karmelitów bosych do Polski z dnia 14 grudnia 2004 r. Czcigodny […]
 • 11.02.2005 – Wyrażam moją radość
  Wyrażam moją radość Błogosławieństwo apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus po Polsce z dnia 11 lutego 2005 […]