07.09.1964 – Patron ludzi z wszystkich warstw

List postulacyjny arcybiskupa Karola Wojtyły wysłany do Papieża Pawła VI z Krakowa dnia 7 września 1964 roku.

Błogosławiony Ojcze,

w Roku Pańskim 1966 Polska Katolicka zamierza obchodzić uroczyście tysiącletni Jubileusz otrzymania Chrztu. Niżej podpisany Arcybiskup Metropolita Krakowski wraz ze swoją Kapitułą, a także inni Biskupi Polski, utrzymują że uroczystości beatyfikacyjne i kanonizacyjne Sług Bożych i Błogosławionych mogłyby stać się skutecznymi dokumentami i pomnikami “Tysiąclecia Chrześcijaństwa”.

Wśród tych bohaterów cnót chrześcijańskich, wyróżnia się oczywiście Sługa Boży Rafał Kalinowski, kapłan Zakonu Karmelitów Bosych, były generał wojska podczas wojny przeciw wrogom Kościoła i Ojczyzny, wygnany na Syberię, potem wychowawca Sługi Bożego Augusta Czartoryskiego i wreszcie karmelita bosy w Polsce. Pełen zasług, zmarł świątobliwie w Panu na obszarze diecezji krakowskiej w roku 1907. Sława jego świętości i cuda, już szeroko rozprzestrzenione, rozszerzają się z dnia na dzień. Przeto Krakowska Kuria Metropolitalna na usilną prośbę Polskiej Prowincji wspomnianego Zakonu rozpoczęła w roku 1934, beatyfikacyjne Procesy Zwyczajne i zakończyła je w roku 1938, jak również Procesy Apostolskie dotyczące heroicznych cnót i łask i cudów, które zakończyła w 1956 roku. Obecnie trwa dyskusja nad heroicznością cnót Sługi Bożego w Świętej Kongregacji Obrzędów.

Niżej podpisany Metropolita Krakowski wraz z Kapitułą żywią wielką nadzieję, że beatyfikacja Sługi Bożego Rafała od św. Józefa wyda wielkie owoce duchowe w narodzie polskim. Sługa Boży mógłby bowiem być patronem ludzi z wszystkich warstw: dla młodych stanowiłby przykład życia chrześcijańskiego w codziennym trudzie; dla wojskowych – przykład mocy i odwagi wojskowej połączonej z cnotami chrześcijańskimi; dla kapłanów – przykład modlitwy i umartwienia, ożywionych zapałem apostolskim; dla wychowawców – przykład rozwagi i miłosierdzia wobec ubogiej młodzieży; dla wszystkich bez różnicy – wspaniały przykład żarliwej miłości Boga cudownie złączonej z miłością ziemskiej ojczyzny. Sługa Boży, płonący żarliwą miłością bliźniego, troszczył się o umieszczanie zagubionych dziewcząt w Internacie Sióstr Matki Miłosierdzia w Krakowie; w ten sposób przejawił godne podziwu uczucie miłosierdzia wobec biednych i chorych na ciele i na duchu.

Z uwagi na to, niżej podpisany Arcybiskup Metropolita Krakowski wraz z Kapitułą Metropolitalną, padłszy do stóp Waszej Świątobliwości, gorąco błaga, aby Wasza Świątobliwość raczył wysłuchać życzenia i prośby nasze o szybkie zakończenie powyższego Procesu.

Kraków, 7 września 1964

Karol Wojtyła
arcybiskup


Oryginał w języku łacińskim. Zob.: Szczepan Praśkiewicz, Przez Syberię do Karmelu i na Ołtarze. Św. Rafał Kalinowski, Rzym 1991, pp. 127-128.

fot. wikimedia