11.02.2005 – Wyrażam moją radość

Wyrażam moją radość

Błogosławieństwo apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus po Polsce z dnia 11 lutego 2005 r.

Wyrażam moją radość z faktu, że w kontekście świętowania jubileuszu czterechsetlecia swego przybycia do Polski, Karmelici Bosi zaprosili do naszej Ojczyzny Urnę z Relikwiami Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie odwiedzi ona klasztory karmelitańskie, sanktuaria i ośrodki kultu, włącznie z Jasną Górą w Częstochowie.

Wszystkim środowiskom, które przyjmą Urnę z czcigodnymi Relikwiami, a także wiernym, którzy będą się modlić przed nimi, udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa.

Jan Paweł II, Papież

Watykan, 11 lutego 2005 r.