11.02.2005 – Wyrażam moją radość

ANTANANARIVO, MADAGASCAR: Pope John Paul II waves to the wellwisher 28 April 1989 upon his arrival in Antanarivo at the beginning of a 10-day Africa tour. The pontiff visited Madagascar, La RTunion, Zambia and Malawi from 28 April to 06 May. It was his 41st International Pastoral visit. (Photo credit should read DERRICK CEYRAC/AFP/Getty Images)

Wyrażam moją radość

Błogosławieństwo apostolskie Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji peregrynacji relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus po Polsce z dnia 11 lutego 2005 r.

Wyrażam moją radość z faktu, że w kontekście świętowania jubileuszu czterechsetlecia swego przybycia do Polski, Karmelici Bosi zaprosili do naszej Ojczyzny Urnę z Relikwiami Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie odwiedzi ona klasztory karmelitańskie, sanktuaria i ośrodki kultu, włącznie z Jasną Górą w Częstochowie.

Wszystkim środowiskom, które przyjmą Urnę z czcigodnymi Relikwiami, a także wiernym, którzy będą się modlić przed nimi, udzielam z serca Apostolskiego Błogosławieństwa.

Jan Paweł II, Papież

Watykan, 11 lutego 2005 r.