Przezwyciężyć kryzys. Spojrzenie z perspektywy wiary

o. Jerzy Zieliński OCD

Wprowadzenie do rozważańPrzemierzając drogi życia, na pewno spotkałeś się z doświadczeniem, które znane jest pod nazwą kryzys. Jest ono inne od wielu wydarzeń dziejących się w codzienności, zarówno pod względem intensywności przeżyć, jakie mu towarzyszą, jak również pod względem wielkości zmian, jakich dokonuje w misternie ułożonym przez ciebie porządku życia. W naturalnym odruchu wzdrygasz się przed tym, co ze sobą przynosi. Lękasz się towarzyszącego mu cierpienia, niepewności, bezradności. Dostrzegasz je jako przeżycie pozbawione nadziei. Czy jest to jednak cała prawda o kryzysie?

Zbiór konferencji, który masz przed sobą, poświęcony jest temu właśnie tematowi. Pomyślany został jako tygodniowe rekolekcje, które możesz odbyć prywatnie, poddając refleksji ważne pytania: Czym jest kryzys? Dlaczego przychodzi? Jak go przeżywać w perspektywie wiary?

Nie znajdziesz tu analiz natury psychologicznej. Te pozostawiamy osobom kompetentnym w tej dziedzinie. Nie będziemy też silić się na stworzenie jakiegoś wzorcowego modelu przeżywania kryzysu. Jest to zresztą niemożliwe z tej prostej racji, że niepowtarzalność każdego ludzkiego istnienia stawia nas przed fenomenem niepowtarzalności kryzysowych doświadczeń. Spojrzymy natomiast na nie wyłącznie w perspektywie wiary. A ona ukazuje kryzys jako cenne doświadczenie w drodze ku duchowej dojrzałości, które otwiera nieznane dotąd horyzonty.

Korzystanie z materiału zawartego na stronach nie wymaga szczególnych warunków poza tym jednym, aby każdego dnia, przez tydzień, wygospodarować sobie około godziny przed południem i tyleż samo po południu. Jest to czas potrzebny na przeczytanie i przemyślenie konferencji. Dobrze zrobisz, gdy dzień rozpoczniesz modlitwą zawierzenia siebie Maryi. Przygotowano siedem takich modlitw, inną na każdy dzień.