Warunki modlitwy (wybór tekstów)

Modlitwa jest jak wrażliwa roślina, którą człowiek wraz z Duchem Świętym hoduje w sercu. By się rozwijała, potrzebuje nie tylko właściwej gleby. Sprawą wielkiej wagi jest także ochrona przed tym, co modlitwę niszczy lub zniekształca. Stosowane w Katechizmie Kościoła Katolickiego wyrażenie walka modlitwy, uświadamia nam z całym realizmem, czym w istocie jest modlitwa. Nigdy nie była ona sprawą samych tylko pragnień i dobrych chęci, lecz całkowicie przynależy do walki duchowej. Dlatego sama sprowadza do naszego życia doświadczenie zmagania. Skoro jest walką, to trzeba zapytać: Przeciw komu? Jest walką przeciw nam samym i przeciw szatanowi. Na modlitwie musisz pokonywać siebie, spoczywającą w tobie spuściznę grzechu pierworodnego i grzechów osobistych: lenistwo, szukanie siebie, niechęć do ofiary, ślepe zawierzenie własnemu sprytowi. Musisz także podejmować walkę z szatanem, który zrobi wszystko, by odwieść cię od modlitewnego stylu życia.

Wewnętrzne warunki modlitwy

13 lipca 2017

Pokora

Modlitwa serca pokornego Panie, moje serce się nie pyszni i oczy moje nie są wyniosłe. Nie gonię za tym, co wielkie albo co przerasta moje siły. […]
13 lipca 2017

Miłość bliźniego

Miłość nieprzyjaciół Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, […]
13 lipca 2017

Oderwanie serca

Zaparcie się samego siebie warunkiem naśladowania Chrystusa Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: Jeśli kto chce pójść za Mną, niech […]
13 lipca 2017

Męstwo

Wytrwałość w modlitwie Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. […]
13 lipca 2017

Przygotowanie do modlitwy

Izrael przygotowuje się na spotkanie z Jahwe u stóp Synaju Pan powiedział do Mojżesza: Idź do ludu i każ im się przygotować na święto dziś i […]
13 lipca 2017

Czytanie duchowe

Znajomość Pisma świętego źródłem mądrości wiodącej ku zbawieniu Wszystkich, którzy chcą żyć zbożnie w Chrystusie Jezusie, spotkają prześladowania. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś […]
13 lipca 2017

Rozmyślanie

Wezwanie do rozważania prawd obiektywnych (Stary Testament) Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko […]
13 lipca 2017

Miłosna rozmowa

Miłosna żarliwość samotnika z górskiej groty Pan skierował do niego słowo i przemówił: “Co ty tu robisz, Eliaszu?” A on odpowiedział: “Żarliwością rozpaliłem się o chwałę […]
13 lipca 2017

Życie w Bożej obecności

Bóg wszystko przenika (Ps 139) Panie, przenikasz i znasz mnie, Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję. Z daleka przenikasz moje zamysły, widzisz moje działanie i mój […]

Zewnętrzne warunki modlitwy

13 lipca 2017

Przykład modlącej się wspólnoty

Modlitwa Chrystusa w Wieczerniku o jedność wszystkich uczniów “To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina. Otocz swego Syna chwałą, aby Syn […]
13 lipca 2017

Miejsce modlitwy

Modlitwa oblubienicy na pustyni “Dlatego chcę ją przynęcić, na pustynie ją wyprowadzić i mówić do jej serca”. (Oz 2, 16) Modlitwa Jezusa na miejscu pustynnym “Nad […]
13 lipca 2017

Czas modlitwy

Pory modlitwy “Wstaję o północy, aby Cię wielbić za słuszne Twoje wyroki”. (Ps 119, 62) “Przychodzę o świcie i błagam; pokładam ufność w twoich słowach. Moje […]
13 lipca 2017

Samotność

Samotność Estery i jej modlitwa do jedynego Boga “Panie mój, Królu nasz, Ty jesteś jedyny, wspomóż mnie samotną, nie mającą prócz Ciebie żadnego wspomożyciela, bo niebezpieczeństwo […]
13 lipca 2017

Ukrycie

Eliasz ukrywa się przy potoku Kerit “Pan skierował do Eliasza to słowo: ‘Odejdź stąd i udaj się na wschód, aby ukryć się przy potoku Kerit, który […]
13 lipca 2017

Milczenie

Milczenie jest złotem, mówienie srebrem “Jest czas milczenia i czas mówienia”. (Koh 3, 7) Zstępowanie Słowa rodzi ciszę “Gdy ogarnęła wszystko głęboka cisza, a noc dobiegała […]
13 lipca 2017

Środki masowego przekazu

Rozgłaszanie złych wiadomości “I rozgłaszali złe wiadomości o kraju, który zbadali, mówiąc do Izraelitów: Kraj, któryśmy przeszli, aby go zbadać, jest krajem, który pożera swoich mieszkańców…”. […]
13 lipca 2017

Postawa na modlitwie

Postawa Eliasza “Eliasz wszedł na szczyt Karmelu i pochyliwszy się ku ziemi, wtulił twarz między swoje kolana”. (1 Krl 18, 42) Postawa stojąca “Wtedy to ludzie […]
13 lipca 2017

Zdrowie fizyczne i równowaga psychiczna

Ciało zranione przez grzech “Nie ma w mym ciele nic zdrowego na skutek Twego zagniewania, nic nietkniętego w mych kościach na skutek mego grzechu. (…) Bo […]