Pisma św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

wybór tekstów
10 listopada 2016

Atrybuty Boga

Potem powróciłam na ziemię i poruszyłam ją, weszłam do samego środka i znalazłam Boga we wszystkim, wszędzie, a Bóg zawierał w sobie ziemię.
10 listopada 2016

Jezus

Ty mówisz nam wszystkim: Przyjdźcie do Mnie, którzy jesteście spragnieni, i pijcie; przyjdźcie się napić, ochłodzić; przyjdźcie, zapomnijcie o wszystkich waszych bólach...
10 listopada 2016

Duch Święty

Widziałam ognistą Synogarlicę. Zwróćcie się do ognistej Synogarlicy, do Ducha Świętego, który daje początek wszystkiemu...
10 listopada 2016

Matka Boża

Maryja była także wzorem wiary. Och! Jakże miłą Ojcu w niebie była wiara Maryi! Dzięki jej wierze, stale w Niej rósł Jezus.
10 listopada 2016

Kościół święty

Och, jak bardzo chciałabym oddać moją krew dla Kościoła! Wszystko ofiaruję dla niego, dla jedności, dla triumfu Kościoła...
10 listopada 2016

Kapłan

W kapłanie widzę jedynie Boga. Nie poszukuję wiedzy kapłana, ale cnoty Boga w nim...
10 listopada 2016

Nadzieja

A jednak, nie mogę powstrzymać się od tego odczucia: Bóg w swoim miłosierdziu mnie zbawi...
10 listopada 2016

Miłość Boga

Mój Umiłowany, gdzie jesteś? Kto widział mojego Umiłowanego? Szukałam Go i nie znalazłam...
10 listopada 2016

Pragnienie śmierci

Jestem jak dziecko, które wychodzi z gnoju, całe brudne, całe umęczone, i rzuca się do stóp Jezusa, do stóp Jego miłosierdzia.
10 listopada 2016

Miłość bliźniego

"Jeśli kochasz bliźniego, to po tym poznaję, że mnie kochasz. Jeśli nie kochasz, go, to po tym poznaję, że mnie nie kochasz".
10 listopada 2016

Roztropność

Dobry Bóg dał mi dobrze poznać, że jest najlepszym kierownikiem duchowym, że dusza, która Mu się zawierzy, nie zginie.
10 listopada 2016

Sprawiedliwość

Złożyłam śluby ze swej woli i oddałam ją Bogu. On mi ją dał; ja Mu ją oddałam i ofiarowałam na czas doczesny i na wieczność.
10 listopada 2016

Cierpienie

Najważniejsze to przyjąć z miłością to wszystko, co Jemu się spodoba..., z całkowitym poddaniem się woli Bożej, zawsze i we wszystkim.
10 listopada 2016

Pokusa

Nie dziwcie się niczemu. Nie zniechęcajcie się nigdy, bo nie jesteście aniołami i jesteście słabe.
10 listopada 2016

Czystość

Bóg przebacza łatwiej grzechy przeciwko czystości niż przeciwko miłości...
10 listopada 2016

Duch umierania

Nie myśl o dniu jutrzejszym... Myśl, że jutro należy do Boga. Jeśli jesteś wierna Dobremu Bogu, nie pozwoli, by ci czegokolwiek zabrakło.
10 listopada 2016

Milczenie

Jeśli zachowujecie pamięć na obecność Bożą, Pan was zachowa. Ale jeśli nie zachowujecie milczenia, On nie zachowa waszej duszy...
10 listopada 2016

Motywy pokory

Panie, chcę iść za Tobą. Kiedy upadnę, podniesiesz mnie. Nawet gdyby całe moje ciało było rozpalone, szłabym za Panem.
10 listopada 2016

Zdobywanie pokory

Pytam Najwyższego: Gdzie mieszkasz? On mi odpowiada: każdego dnia czynię sobie nowe mieszkanie, nowe narodziny w nowej grocie, w niskiej zagrodzie...
10 listopada 2016

Zapłata za pokorę

Niczego się nie bój, mała trzódko. Nadejdzie dzień Pański jak słońce w samo południe. Chodźcie pod ziemią...
10 listopada 2016

Ubóstwo

Tylko kochać nie wystarczy; kochać i pracować, to całość. Miłość to zasiew; praca to kiełkowanie, wzrastanie i owocowanie.
10 listopada 2016

Posłuszeństwo

Ćwiczcie się przede wszystkim w posłuszeństwie. Za każdym razem, kiedy nie okazujecie posłuszeństwa regule, tracicie czystość reguły.