Milczenie

Jeśli zachowujecie pamięć na obecność Bożą, Pan was zachowa. Ale jeśli nie zachowujecie milczenia, On nie zachowa waszej duszy...

z duchowych pism św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

Zachować milczenie, by zachować Boga

Jeśli zachowujecie milczenie, Bóg was zachowa.

Skąd to się bierze, że jagniątko słabnie? To dlatego, że nie zachowuje milczenia.

Milczenie to dziewictwo, a my ślubowałyśmy milczenie…

Jeśli zachowujecie pamięć na obecność Bożą, Pan was zachowa. Ale jeśli nie zachowujecie milczenia, On nie zachowa waszej duszy…

Jeśli je zachowujecie, zachowujecie pokorę, łagodność, posłuszeństwo i cierpliwość… Nie zniechęcajcie się, ale rozpoczynajcie.

Pan mówi: “Szanujcie milczenie. Nie musicie myśleć o piciu i o jedzeniu. Wszystko przewiduję, proszę tylko o jedno: Myślcie o Mnie, a Ja będę o was myśleć”.

Jeśli wy czuwacie, On będzie czuwał…


Milczenie, aby pilnować nieprzyjaciela

Jeśli będziecie wierne, będziecie miały święte życie i świętą śmierć.

Bóg zarządził, aby dom był okrągły, by było jak w koszarach, w którym się stoi na straży i skąd się patrzy, kiedy nadchodzi nieprzyjaciel.

Trzeba zachować milczenie, by usłyszeć, jak nieprzyjaciel nadchodzi.

Pan mówi: “Drogie owieczki, zacznijcie już na dobre, wasz pasterz pójdzie przed wami.”

Bądźcie jak Pan was o to prosi, a ziemia będzie się obracać i nic wam się nie przydarzy.

Zróbcie jak pszczoła: zbierzcie miód a resztę zostawcie.


Wzorce milczenia

Jezus dał mi pięć rad praktycznych odnośnie milczenia:

1) Mija dzień, mija noc bez hałasu, mijają w milczeniu. Wy także zachowujcie milczenie; przejdźcie przez ziemie w milczeniu, by odnaleźć radość w niebie.

2) Kiedy woda wypływa ze źródła, to bez hałasu, bez zakłóceń; płynie potem cicho. Tak oto ćwiczcie się w milczeniu.

3) Kiedy wsadza się w ziemię trawy, rośliny, krzewy różane, one poddają się w milczeniu, rosną w milczeniu, rozlewają woń w milczeniu; opadają, umierają w milczeniu, wszystko czynią w milczeniu. Czyńcie podobnie.

4) Winogrona pozwalają się zerwać w milczeniu; pozwalają się wrzucić do prasy i zmiażdżyć w milczeniu; wtedy wino jest słodkie. Dobry owoc staje się słodkim przez milczenie. Ćwiczcie się w milczeniu.

5) Naśladujcie drzewo: pozwala, by go ścięto w milczeniu; pozwala w milczeniu, by go pomalowano na kolor, jaki się komuś podoba; pozwala się spalić w milczeniu. Pozwólcie się upokorzyć w milczeniu; pracujcie, znoście cierpienie, wszystko czyńcie w milczeniu. Milczenie zachowuje na niebo.