Posłuszeństwo

Ćwiczcie się przede wszystkim w posłuszeństwie. Za każdym razem, kiedy nie okazujecie posłuszeństwa regule, tracicie czystość reguły.

z duchowych pism św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

Skrzydła duszy

Posłuszeństwo jest dla duszy tym, czym są skrzydła dla ptaka.


Królowa pokoju

Dzisiaj zrozumiałam przed Najświętszym Sakramentem, że dusza, która jest posłuszna Bogu, jest posłuszna przełożonym. Taka dusza jest królową pokoju i radości. A dusza, która nie jest posłuszna Bogu, nie jest posłuszna przełożonym; jest ona królową zamętu i niepokoju.


Reguła

Reguła to pieniądz; reguła to cud; reguła to męczeństwo; reguła to róża; reguła to życie; reguła to niebo; reguła jest wszystkim..

Reguła to coś więcej niż rzeczy nadzwyczajne, to coś więcej niż mieć znaki (stygmaty). O tych, które przestrzegają regułę, Przenajświętsza Maryja Panna i Matka Teresa mówią: To są moje córki ukochane.

Ćwiczcie się przede wszystkim w posłuszeństwie. Za każdym razem, kiedy nie okazujecie posłuszeństwa regule, tracicie czystość reguły.

Reguła, reguła, reguła! Są takie siostry, które chciałyby dokonać wielkich rzeczy a pozostawiają po sobie rzeczy małe. Zacznijcie od małego…

Chciałoby się zerwać owoc, który wisi wysoko na drzewie, który nie jest dojrzały, a zostawić owoc, który wisi nisko i który jest dojrzały…

Pan wam mówi: Zacznijcie od małego…

Małe owieczki, bądźcie wierne… jeśli nie jesteście wierne, Szatan będzie tańczył; będzie tak samo zadowolony z waszego lekkiego grzechu jak z ciężkiego grzechu innej duszy.


Duch reguły jest duchem krzyża

Matka Teresa była wierna w małych rzeczach. Dusze mylą się często, kiedy starają się wypełniać duże pokuty. To wszystko jest niczym, jeśli nie jest się wiernym regule.

Reguła Matki Teresy jest tak mądra! Ona jest cała przeciwko naturze. Reguła jest naszą matką.

Wydaje nam się niekiedy, że jeśli wypełniamy tylko regułę, nie zbawimy się; to błąd.

Oto co mówi Przenajświętsza Maryja Panna: Jeśli jakaś siostra wypełnia wszystkie punkty reguły, nic do niej nie dorzucając, idzie prosto do nieba. Jeśli inna siostra, czyniąc więcej niż każe reguła, nie ma prawdziwego ducha reguły, nie pójdzie prosto do nieba. Pełnijmy regułę, całą regułę, z prawdziwym duchem reguły, a otrzymamy wszystko od Boga. Duch reguły – to całkowicie duch krzyża…


Wierność małym natchnieniom

O mój Boże, spraw, bym była wierna małym światłom, małym natchnieniom, by nie wpaść do piekła…


Wierność małym rzeczom

Bóg nigdy nie ostrzega, że nie chce przebaczyć. Bądź naprawdę wierna. Jeśli jesteś wierna, Pan cię będzie obdarzał każdego dnia twego życia obfitą łaską; nie tylko jednego dnia, przez dwa dni, w dni uroczyste, ale każdego dnia twojego życia. A jeśli nie jesteś wierna, będzie ci trudno w tym świecie i na tamtym świecie.

Uważaj na drobne rzeczy; wszystko jest wielkie przed Panem. Pan nie chce ograbić cię, kiedy składasz siebie w ofierze. Daj mu wszystko…

Małe owieczki, bądźcie wierne; idźcie za regułą i posłuszeństwem. Nie opuszczajcie nigdy zajęć wspólnotowych bez zezwolenia… Ta, która postępuje według reguły ma błogosławieństwo Jezusa. Ta, która opuszcza zajęcia z konieczności ma także błogosławieństwo Jezusa; i ta, która z powodu obowiązku musi je opuścić lub odejść, jak infirmerka czy furtianka, ona także nie traci błogosławieństwa Jezusa…


Należy prosić o szczegółowe pozwolenia

Pan ukarze wspólnoty zakonne, ponieważ jest wiele takich, które proszą o pozwolenie bez wyjaśnienia i pełnią ukryte posłuszeństwo, to znaczy proszą o pozwolenie ogólnie i posługują się nim, by czynić wiele rzeczy wymagających szczegółowego pozwolenia. Za to odpowiedzą one przed Bogiem.

Przeorysza odpowiada tylko za to, co wie…

Są takie, które proszą o zezwolenie na to, by uciąć nitkę, a ucinają pasmo…

Nie czyńcie niczego bez zezwolenia; ale proście o każdą rzecz osobno, a nie ogólnie, bo wtedy Matka nie rozumie o co wam chodzi. Wraz z zezwoleniem jest błogosławieństwo i zasługa posłuszeństwa…


Ślepe posłuszeństwo

Dla zakonnicy wolą Boga jest posłuszeństwo swojej przełożonej pomimo wszelkiego uczucia…

Jestem gotowa, mój Boże… Nie jestem godna, by Cię ujrzeć, by do Ciebie mówić. Ale Ty mówisz do mnie, Ty mi rozkazujesz przez moją przełożoną; mam wiarę, jestem posłuszna.

Idź ślepo… Ślepe posłuszeństwo prowadzi prosto do Jezusa…

Ogrodnik mówi: Pierwsze słowo przełożonej jest moją wolą; drugie słowo, jeśli czynisz jakąś uwagę, to natura, to twoja wola; a trzecie słowo, to znaczy jeśli czynisz więcej uwag, to dla Szatana.

Nie poszukuj wiele wielkiej pokuty. Nie pokuta jest najmilszą w oczach Boga, ale umieranie dla własnej woli.


Wybierać głos przełożonego bardziej niż głos anioła

Jeśli anioł przyjdzie i powie ci, że masz zrobić to, a przełożony powie, że masz zrobić tamto, uczyń to, co przełożony ci powie…


Nie patrzeć na stworzenie

Dlaczego patrzycie na kij, który Bóg wam daje?

Nie uskarżajcie się na to, co czyni Pan; nie bądźcie ślepe i niewdzięczne.

Jeśli macie słony kęs, nie wołajcie głośno: to słone. Połknijcie słony kęs. Za tyle słodkich rzeczy, które macie…


Łatwiej jest okazać posłuszeństwo niż rozkazywać

Jeśli jesteśmy wierne, szybkie w okazywaniu posłuszeństwa, nie idąc za naturą, bronimy całego miasta.

Jeśli władza rozkazuje coś, co nie jest w porządku, nie odpowiecie za to; ona za to odpowie.

Zwykła siostra ma łatwą drogę; nie ma na niej pułapek…

Władza – to coś trudniejszego. Tak więc siostra, która jest w nią odziana, winna każdego dnia wzywać Ducha Świętego.

Ta, która poszukuje władzy (stanowisk), szuka dla siebie trudnej drogi; nie wie, co znajdzie…


Niebezpieczeństwo życia bez przełożonego

Kapłan, który jest bez głowy nad swoją głową (to znaczy bez przełożonego), jest jak człowiek, który chodzi po linie zawieszonej na wysokości dwustu lub trzystu metrów nad ziemią i który może w każdej chwili upaść i się zabić. Ten, który ma swojego przełożonego jest jak człowiek, który chodzi po skale; nic nie może go poruszyć; a jeśli spadnie, to jakby na miękką trawę; nic złego sobie nie zrobi.


Doskonałość posłuszeństwa

Czystość, ubóstwo i posłuszeństwo, to będzie zapisane diamentami na czole, a resztę formuły świętych ślubów – złotem.

Posłuszeństwo będzie zapisane na środku czoła, nic bowiem nie jest tak miłe Bogu jak posłuszeństwo, ponieważ Jezus był posłuszny.

Czystość nie jest równie wielką rzeczą jak posłuszeństwo.

Panie, co to małe dziecko zrobiło? Być posłusznym… Pogardzone? Być posłusznym. A ostatnie słowo, jakie wypowiedział: Wszystko się wypełniło, znaczy – Wypełniłem Twoje słowo, byłem posłuszny…

Dlaczego aniołowie tak nisko upadli? Nie z powodu czystości; to dlatego, że byli nieposłuszni: pycha nie jest posłuszna…


Posłuszeństwo idzie prosto do Jezusa

Posłuszeństwo to Jezusowe tory kolejowe. Kiedy podróżny wyrusza w podróż, kiedy wsiada do wagonu, ma cel, udaje się do miasta lub w inne miejsce. A jednak, po drodze, mija kilka miast, widzi wiele rzeczy, które sprawiają, że zapomina, gdzie jedzie; nie myśli o tym stale; a jednak dojeżdża do celu.

Podobnie, dzięki posłuszeństwu, dojdziecie do Jezusa.


Biada nieposłusznemu

Biada człowiekowi, który nie poświęca wszystkiego posłuszeństwu, swego pragnienia, swojej woli, tego wszystkiego, co mu się podoba. Jeśli nie czyni z tego ofiary, nigdy nie ujrzy Boga…


Hierarchia posłuszeństwa

Uległość i posłuszeństwo to dwie zapalone świece, by oświecić duszę w ciemnościach. To w strasznej, ciemnej chwili, należy dać się prowadzić przez posłuszeństwo. Mała owieczka (zakonnica) winna być posłuszna pasterzowi (przełożonej), pasterz przełożonemu, przełożony biskupowi, biskup papieżowi. A papież ma również ukrytą władzę, pozostającą w tajemnicy, której musi być posłuszny.


Sprawowanie władzy. Stanowczość bez względu na uznanie innych

Powiedziała to pewnej przełożonej:

Siostra boi się niekiedy stworzeń, nie ma odwagi powiedzieć prawdy. Po co jest pasterz? Po to, by strzec owiec, by je karcić; jeśli oddalają się, żeby je przyprowadzić. Bóg jest razem z pasterzem. Daje mu, kiedy trzeba, wewnętrzne natchnienie; ale nie należy iść za uznaniem ludzkim.

Proszę zawsze mówić, co siostra czuje, z łagodnością i pokorą; a jeśli siostry źle to przyjmą lub z tego nie skorzystają, to jednak siostra spełniła swoje zadanie.


Otwartość serca

Siostra odpowiada tylko za te dusze, które się otwierają, które proszą o rade. Jeśli one nie proszą o radę i upadają, siostra za nie nie odpowiada.

Wśród dwunastu był Judasz. Nie był otwarty, nie był szczery.

Tych, którzy idą do Niego w przełożonych, Pan na nich nie krzyczy, ale ich prowadzi, kocha ich…

Dlaczego tak bardzo kochał świętego Piotra, mimo tylu jego upadków? To dlatego, że był szczery, otwarty; zawsze pytał: Co mam czynić, Panie?…


Siostry furtianki

Na ziemi jesteście na zewnątrz; w niebie będziecie razem z owieczkami, które są za klauzurą. Jeśli jesteście wierne, możecie wejść nawet wyżej niż one.

Najświętsza Maryja Panna mówi wam, że jesteście Jej córkami i umiłowanymi córkami Jezusa; Ona wam błogosławi.

Najświętsza Maryja Panna zaleca wam, byście były przede wszystkim bardzo skromne, bardzo skupione. Trzeba być zawsze jakby w usunięciu.

Matka Teresa mówi wam, byście były bardzo cierpliwe, tak bardzo cierpliwe. Znoście wszystkie trudności z łagodnością. Miejcie miłość dla siebie nawzajem i dla wszystkich. Bądźcie zawsze posłuszne; trzeba być jak nieboszczyk, jak kij. Czyńcie wszystko bez słowa: żadnej uwagi.

Jeśli jesteście wierne, pójdziecie prosto do Jezusa.

Korzystajcie z czasu: wszystko mija, wszystko mija na ziemi, czas jest krótki.

Ćwiczcie się w doskonałości; przynoście owoce Jezusowi.

Jesteście jak gałęzie jednego drzewa. Jesteście gałęziami, które wychodzą na zewnątrz. Jezus kocha wszystkie gałęzie; patrzy z większą miłością na te, które przynoszą więcej owocu. Jeśli jesteście wierne, będziecie w niebie wyżej od owieczek z klauzury, ponieważ macie więcej okazji. Siostry wewnętrzne modlą się i odprawiają pokutę, nikt im nie przeszkadza, podczas gdy wy, ile razy przeszkadzają wam, kiedy chcecie się modlić!

Kiedy dzwonią, zostawiajcie wszystko, nawet modlitwę; idźcie natychmiast tam, gdzie was wołają, idźcie tam ze skupieniem wewnętrznym, z duchem miłości; ten akt wyrzeczenia spodoba się Jezusowie bardziej niż wszystko inne.

Trzeba przede wszystkim unikać tego, by osoby z zewnątrz zauważyły, że wam przeszkodzono; winnyście budować, dawać dobry przykład, ponieważ będą oceniali wewnętrzne siostry klasztoru przez owieczki zewnętrzne. Jeśli jesteście dobre, skupione, doskonałe, wasz przykład będzie czymś dobrym dla wszystkich.

Bądźcie przede wszystkim pokorne; nie zniechęcajcie się nigdy…

Prorok Eliasz zaleca wam milczenie i miłość. Macie się miłować w Jezusie i dla Jezusa, w Maryi i dla Maryi.

Macie pracować dla owieczek w klauzurze, a owieczki z klauzury mają pracować dla was; stanowicie jedno.

Dbając o owieczki z klauzury, jesteście jak Jan umiłowany. Kiedy Jezus był w więzieniu u Kaifasza, Jan wolałby tam wejść, by opiekować się swoim Panem; nie mógł jednak tego uczynić. Musiał zostać na zewnątrz, ale był możliwe blisko więzienia; czynił to, co mógł dla Jezusa. Uczyńcie podobnie dla owieczek, które są w środku…