Ubóstwo

Tylko kochać nie wystarczy; kochać i pracować, to całość. Miłość to zasiew; praca to kiełkowanie, wzrastanie i owocowanie.

z duchowych pism św. Marii od Jezusa Ukrzyżowanego

Słomka

Jeśli czynicie dobro, jeśli dajecie, dawajcie z powodu Jezusa. Jedno źdźbło słomki, dane z powodu Jezusa, ma ogromną wartość; a jeśli dacie cały wszechświat, ale nie z powodu Jezusa, byłoby to niczym.


Wydatki konieczne i wydatki zbyteczne

Pan pragnie, byśmy w klasztorze ćwiczyły się
w ubóstwie. Na dużą naprawę, absolutnie konieczną, nawet gdyby kosztowała milion, Pan przysłałby co trzeba, by jej dokonać. Ale z powodu źdźbła słomki zużytej niepotrzebnie, byłby zraniony i zesłałby karę.

Z powodu dziury zatkanej bez absolutnej konieczności, potrafiłby otworzyć dziesięć z innej strony.


Oszczędzić ocean

Dawno już temu – byłam w świecie – ujrzałam Pana nad brzegiem morza. Powiedział mi: Widzisz to morze bezkresne. A więc zaczerpnij z niego wody tylko tyle, ile ci będzie potrzeba. Chociaż morze nie może się wyczerpać, korzystaj z niego tylko wtedy, jeśli potrzebujesz… To po to, by dać ci przykład ubóstwa, które winnaś praktykować…


Kochać i pracować

Tylko kochać nie wystarczy; kochać i pracować, to całość. Miłość to zasiew; praca to kiełkowanie, wzrastanie i owocowanie.


Do siostry kucharki

Nie jesteś wierna świętemu ubóstwu. Uważaj. Dbaj o swoją kuchnię tak samo, jak dbasz o modlitwę. Gdybyś była bardziej uważna, zaoszczędziłabyś sobie wiele trudnych chwil…


Kwiaty z kwietnika

Nie należy nigdy pozwolić, aby jakaś siostra zajmowała się kwietnikiem po to, by osobiście z niego zrywać kwiaty; to odwraca ją od Dobrego Boga i czyni z niej właścicielkę. A wszystko ma być wspólne. Siostra, która dba o kwietnik, winna się cieszyć, że inne siostry przychodzą zrywać kwiaty, ponieważ wtedy ofiarowuje podwójny kwiat Jezusowi…


Duch własności

Jeśli nowicjuszka czyni cuda i nie jest uległą, albo jeśli przyniosła milion a następnie chce mieć choćby jeden obrazek, lub się do niego przywiązać, Matka Teresa mówi: Odeślijcie ją z tym, co przyniosła.

Dusza, która nie ofiarowała całkowicie, absolutnie, swojej woli Bogu, niczego nie ofiarowała.