Lektorium

Lektorium (od łacińskiego słowa lectorium) - sala przeznaczona do czytania, naukowa sala wykładowa, także czytelnia w gmachu biblioteki. W architekturze sakralnej przegroda zwykle z prześwitami oddzielająca prezbiterium od nawy głównej kościoła, zwieńczona galerią, z której duchowny czytał ewangelię i wygłaszał kazanie. Zwykle zdobiona dekoracją rzeźbiarską i malarską. Pośrodku lektorium znajdowały się zazwyczaj drzwi. Lektoria wykształciły się w XIII wieku, budowane do XVI wieku głównie w kościołach katedralnych i klasztornych północno-zachodniej Europy. W XVIII w. w większości uległy zniszczeniu.

W tym miejscu dajemy Ci wirtualną przestrzeń Twojej osobistej lektury. Powodzenia!

29 maja 2017

Królestwo dla szczęśliwych

Danuta Piekarz Gdy współczesny czytelnik, zwłaszcza młody, czyta Jezusowe błogosławieństwa, może odnieść wrażenie, że ich słowa zostały wydobyte z jakiegoś językowego muzeum, spod sporej warstwy naftaliny: […]
29 maja 2017

Życie rodzi się z… miłosierdzia

Danuta Piekarz Nikt z nas nie zasłużył sobie na dar życia. Nikt też nie “zarobił” na to komfortowe, ciepłe mieszkanko, w którym upłynęły nam pierwsze miesiące […]
29 maja 2017

Wierność, która boli

Danuta Piekarz Nie było im łatwo – im, to znaczy adresatom 1 Listu św. Piotra, tej słabo znanej, ale jakże pięknej księgi Nowego Testamentu. Nie, wtedy […]
29 maja 2017

Paweł i Teresa – promieniowanie człowieczeństwa

Danuta Piekarz Lepiej byłoby powiedzieć: promieniowanie łaski poprzez człowieczeństwo, ale niech zostanie taki uproszczony tytuł dla wyrażenia fenomenu tych dwojga ludzi, którzy potrafili tak ukształtować swoje […]
29 maja 2017

Zwycięzcy dzięki krwi Baranka

Danuta Piekarz Księgą Nowego Testamentu, która najszerzej zajmuje się kwestią prześladowania wiernych, jest niewątpliwie Apokalipsa św. Jana. Wbrew pozorom (i utartym opiniom) celem tej księgi nie […]
29 maja 2017

Jezus pragnie pełni życia dla swoich przyjaciół

Danuta Piekarz Jezus miał zaprzyjaźnioną rodzinę w Betanii, gościnny dom, w którym chętnie przebywał; prawdopodobnie u nich nocował, gdy przychodził na święta do Jerozolimy. Możemy puścić […]
29 maja 2017

Pod rajskim drzewem (Rdz 3)

Danuta Piekarz Pierwsze rozdziały Księgi Rodzaju nie są bynajmniej dziennikarską relacją: ich autor nie stał z kamerą i z dyktafonem, gdy Bóg stwarzał świat, gdy powoływał […]
29 maja 2017

Modlitwa Syna

Danuta Piekarz Tak trochę żal… Trochę żal, że apostołowie tylko poprosili Jezusa, by nauczył ich modlitwy, a nie dowiedzieli się od Niego dokładniej, jak On sam […]
29 maja 2017

Zaskoczeni Bożym wezwaniem: Abraham, Mojżesz, Samuel, Izajasz

Danuta Piekarz Przedstawienie postaci biblijnych, dla których głos Bożego powołania był zaskoczeniem, jest zadaniem dość karkołomnym. Trzeba by raczej zapytać, czy istnieje ktoś, dla kogo Boże […]