Lektorium

Lektorium (od łacińskiego słowa lectorium) - sala przeznaczona do czytania, naukowa sala wykładowa, także czytelnia w gmachu biblioteki. W architekturze sakralnej przegroda zwykle z prześwitami oddzielająca prezbiterium od nawy głównej kościoła, zwieńczona galerią, z której duchowny czytał ewangelię i wygłaszał kazanie. Zwykle zdobiona dekoracją rzeźbiarską i malarską. Pośrodku lektorium znajdowały się zazwyczaj drzwi. Lektoria wykształciły się w XIII wieku, budowane do XVI wieku głównie w kościołach katedralnych i klasztornych północno-zachodniej Europy. W XVIII w. w większości uległy zniszczeniu.

W tym miejscu dajemy Ci wirtualną przestrzeń Twojej osobistej lektury. Powodzenia!

29 maja 2017

Zjednoczenie z Bogiem i jego rola w życiu duchowym człowieka według św. Jana od Krzyża

ks. Henryk Wejman Wprowadzenie Zjednoczenie człowieka z Bogiem stanowi centralne zagadnienie w nauczaniu św. Jana od Krzyża. Jego ostatecznej postaci Święty z Fontiveros poświęca przede wszystkim […]
29 maja 2017

Błogosławiona Natalia Tułasiewiczówna a Karmel

Barbara Judkowiak Nauczycielka i świecki apostoł miłości wśród robotników przymusowych w Niemczech podczas okupacji hitlerowskiej, Natalia Tułasiewicz została skazana na śmierć w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. […]
29 maja 2017

Droga do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża

ks. Stanisław Urbański Wprowadzenie Wydaje się, że współczesne zainteresowanie mistyką św. Jana od Krzyża nie jest tylko modą powierzchowną. Jest to jeden ze “znaków czasu”, zjawisko, […]
29 maja 2017

Obecność Boża w życiu Hioba

abp Stanisław Gądecki W czasie ostatniej pielgrzymki do Ziemi Świętej prowadziłem interesującą rozmowę na temat Księgi Hioba z jednym z profesorów medycyny. Uczony ten był skłonny […]
29 maja 2017

Duchowe przesłanie “Modlitwy do Trójcy Przenajświętszej” błogosławionej Elżbiety z Dijon

ks. Jan Krzysztof Miczyński Uwielbiam Cię, mój Boże, Trójco Przenajświętsza! Dopomóż mi zupełnie zapomnieć o sobie, abym nieporuszona i uspokojona, mogła zamieszkać w Tobie tak, jakby […]
29 maja 2017

Tajemnica zamieszkania Trójcy Świętej w duszy według błogosławionej Elżbiety z Dijon

ks. Jan Daniel Szczurek Gdy Salomon zabierał się do budowy świątyni dla Boga Izraela, zastanawiał się: “Któż zdoła wybudować Mu dom, skoro […] najwyższe niebiosa nie […]
29 maja 2017

Ojcostwo Boga i dziecięctwo duchowe: Jan Paweł II i św. Teresa z Lisieux

ks. Marek Chmielewski Jednym z artykułów naszej wiary, wyznawanej w Symbolu Apostolskim, jest “świętych obcowanie” jako logiczna konsekwencja prawdy o Kościele Chrystusowym, który mocą Ducha Świętego […]
29 maja 2017

Ekstazy św. Marii Magdaleny de’ Pazzi

Danuta Piekarz Gdy w moim poprzednim artykule przedstawiałam życie św. Marii Magdaleny de’ Pazzi, pomijając celowo zagadnienie jej nadzwyczajnych doświadczeń mistycznych, aby stało się ono treścią […]
29 maja 2017

Strumienie wody żywej

Danuta Piekarz Powiedzmy sobie szczerze: nasze życie w XXI w. pod pewnymi względami stało się zbyt łatwe i wygodne, byśmy mogli szybko pojąć znaczenie pewnych symboli […]
29 maja 2017

Święta Maria Magdalena de’ Pazzi

Danuta Piekarz Rodzina de’ Pazzi była jedną z najstarszych i najznamienitszych we Florencji. W tej właśnie rodzinie 2 kwietnia 1566 r. przyszło na świat drugie dziecko […]