Lektorium

Lektorium (od łacińskiego słowa lectorium) - sala przeznaczona do czytania, naukowa sala wykładowa, także czytelnia w gmachu biblioteki. W architekturze sakralnej przegroda zwykle z prześwitami oddzielająca prezbiterium od nawy głównej kościoła, zwieńczona galerią, z której duchowny czytał ewangelię i wygłaszał kazanie. Zwykle zdobiona dekoracją rzeźbiarską i malarską. Pośrodku lektorium znajdowały się zazwyczaj drzwi. Lektoria wykształciły się w XIII wieku, budowane do XVI wieku głównie w kościołach katedralnych i klasztornych północno-zachodniej Europy. W XVIII w. w większości uległy zniszczeniu.

W tym miejscu dajemy Ci wirtualną przestrzeń Twojej osobistej lektury. Powodzenia!

29 maja 2017

Tajemnica zamieszkania Trójcy Świętej w duszy według błogosławionej Elżbiety z Dijon

ks. Jan Daniel Szczurek Gdy Salomon zabierał się do budowy świątyni dla Boga Izraela, zastanawiał się: “Któż zdoła wybudować Mu dom, skoro […] najwyższe niebiosa nie […]
29 maja 2017

Ojcostwo Boga i dziecięctwo duchowe: Jan Paweł II i św. Teresa z Lisieux

ks. Marek Chmielewski Jednym z artykułów naszej wiary, wyznawanej w Symbolu Apostolskim, jest “świętych obcowanie” jako logiczna konsekwencja prawdy o Kościele Chrystusowym, który mocą Ducha Świętego […]
29 maja 2017

Strumienie wody żywej

Danuta Piekarz Powiedzmy sobie szczerze: nasze życie w XXI w. pod pewnymi względami stało się zbyt łatwe i wygodne, byśmy mogli szybko pojąć znaczenie pewnych symboli […]
29 maja 2017

Ekstazy św. Marii Magdaleny de’ Pazzi

Danuta Piekarz Gdy w moim poprzednim artykule przedstawiałam życie św. Marii Magdaleny de’ Pazzi, pomijając celowo zagadnienie jej nadzwyczajnych doświadczeń mistycznych, aby stało się ono treścią […]
29 maja 2017

Święta Maria Magdalena de’ Pazzi

Danuta Piekarz Rodzina de’ Pazzi była jedną z najstarszych i najznamienitszych we Florencji. W tej właśnie rodzinie 2 kwietnia 1566 r. przyszło na świat drugie dziecko […]
29 maja 2017

Mały przewodnik po nowym Jeruzalem (Ap 21-22)

Danuta Piekarz Wybierzmy się dzisiaj na wycieczkę po niezwykłym mieście. Jest to miasto, w którym już żyjemy, a zarazem wciąż na niego czekamy; jego najlepszy znawca […]
29 maja 2017

Przypowieść o powrocie dwóch synów

Danuta Piekarz Pewien człowiek miał dwóch synów… To nie jedyna przypowieść Jezusa zaczynająca się od tych słów. Pamiętamy też tę drugą – o “wzorowym” synu, który […]
29 maja 2017

Głupstwo rzucania ziarna

Danuta Piekarz My, ludzie, mamy dziwne rozumienie rzeczy cennych i niezwykłych. Cenne są przedmioty ze złota i diamenty, które leżą sobie w muzealnych gablotach, niezmienne od […]
29 maja 2017

Królestwo dla szczęśliwych

Danuta Piekarz Gdy współczesny czytelnik, zwłaszcza młody, czyta Jezusowe błogosławieństwa, może odnieść wrażenie, że ich słowa zostały wydobyte z jakiegoś językowego muzeum, spod sporej warstwy naftaliny: […]
29 maja 2017

Życie rodzi się z… miłosierdzia

Danuta Piekarz Nikt z nas nie zasłużył sobie na dar życia. Nikt też nie “zarobił” na to komfortowe, ciepłe mieszkanko, w którym upłynęły nam pierwsze miesiące […]