Lektorium

Lektorium (od łacińskiego słowa lectorium) - sala przeznaczona do czytania, naukowa sala wykładowa, także czytelnia w gmachu biblioteki. W architekturze sakralnej przegroda zwykle z prześwitami oddzielająca prezbiterium od nawy głównej kościoła, zwieńczona galerią, z której duchowny czytał ewangelię i wygłaszał kazanie. Zwykle zdobiona dekoracją rzeźbiarską i malarską. Pośrodku lektorium znajdowały się zazwyczaj drzwi. Lektoria wykształciły się w XIII wieku, budowane do XVI wieku głównie w kościołach katedralnych i klasztornych północno-zachodniej Europy. W XVIII w. w większości uległy zniszczeniu.

W tym miejscu dajemy Ci wirtualną przestrzeń Twojej osobistej lektury. Powodzenia!

29 maja 2017

Błogosławieństwa – życzenia szczęścia

ks. Henryk Romanik Trwający Rok Kapłański i bezpośrednie przygotowanie do beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II każą nam pytać o źródła naszego zbawienia i drogi osiągania […]
29 maja 2017

Warto zyskiwać odpusty

ks. Stanisław Szczepaniec W ostatnich latach ukazało się kilka książek o możliwości zyskiwania odpustów. Można też było przeczytać na ten temat wiele artykułów. W kościołach, przy […]
29 maja 2017

Miłosierdzie Boże w doktrynie św. Teresy z Lisieux i św. Faustyny Kowalskiej

ks. Jan Machniak Tajemnica Bożego Miłosierdzia została objawiona św. Siostrze Faustynie Kowalskiej, którą Pan Jezus powołał do szczególnej misji bycia Apostołką Bożego Miłosierdzia i głoszenia tej […]
29 maja 2017

Symbolika światła i ciemności w zjednoczeniu człowieka z Bogiem u św. Jana od Krzyża

ks. Jan Machniak “Strofy te, Czcigodna Matko, wydają się napisane w zapale gorącej miłości ku Bogu, którego mądrość i miłość jest tak wielka, że, jak mówi […]
29 maja 2017

Biblia i mistyka Święty Jan od Krzyża i lektura duchowa Biblii dzisiaj

José Manuel Sánchez Caro Wprowadzenie “Szukajcie w czytaniu, a znajdziecie w rozmyślaniu; pukajcie w modlitwie, a otworzą wam w kontemplacji” (1). Ta znana sentencja św. Jana […]
29 maja 2017

Zjednoczenie z Bogiem i jego rola w życiu duchowym człowieka według św. Jana od Krzyża

ks. Henryk Wejman Wprowadzenie Zjednoczenie człowieka z Bogiem stanowi centralne zagadnienie w nauczaniu św. Jana od Krzyża. Jego ostatecznej postaci Święty z Fontiveros poświęca przede wszystkim […]
29 maja 2017

Błogosławiona Natalia Tułasiewiczówna a Karmel

Barbara Judkowiak Nauczycielka i świecki apostoł miłości wśród robotników przymusowych w Niemczech podczas okupacji hitlerowskiej, Natalia Tułasiewicz została skazana na śmierć w obozie koncentracyjnym w Ravensbruck. […]
29 maja 2017

Droga do zjednoczenia z Bogiem według św. Jana od Krzyża

ks. Stanisław Urbański Wprowadzenie Wydaje się, że współczesne zainteresowanie mistyką św. Jana od Krzyża nie jest tylko modą powierzchowną. Jest to jeden ze “znaków czasu”, zjawisko, […]
29 maja 2017

Obecność Boża w życiu Hioba

abp Stanisław Gądecki W czasie ostatniej pielgrzymki do Ziemi Świętej prowadziłem interesującą rozmowę na temat Księgi Hioba z jednym z profesorów medycyny. Uczony ten był skłonny […]
29 maja 2017

Duchowe przesłanie “Modlitwy do Trójcy Przenajświętszej” błogosławionej Elżbiety z Dijon

ks. Jan Krzysztof Miczyński Uwielbiam Cię, mój Boże, Trójco Przenajświętsza! Dopomóż mi zupełnie zapomnieć o sobie, abym nieporuszona i uspokojona, mogła zamieszkać w Tobie tak, jakby […]