Cenne porównania

Trudno jest mówić o sprawach duszy, o działaniu Boga w człowieku.  Trudności mieli sami mistycy. Nawet tej miary, co św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którym Kościół nadał tytuł doktora.  Często, chcąc innym przybliżyć, to, czego Bóg dokonywał w nich, a szerzej, czego dokonuje w ludzkiej duszy uciekali się do symbolów.

Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha  Świętego będę próbował choć trochę zgłębić znaczenie tychże symboli. Zapraszam was do tej przygody odkrywania głębi tych nieprzebytych grot i jaskiń, jakimi jest sam Bóg.

24 października 2017

Siódmy stopień miłości

W dalszym ciągu wędrujemy po stopniach miłości, o których św. Jan od Krzyża pisze w poemacie „Noc ciemna”. Dziś powiemy o siódmym stopniu miłości. Miłość na […]
18 września 2017

Szósty stopień miłości

Już przez pięć tygodni zmierzamy po stopniach miłości, o których św. Jan od Krzyża pisze w poemacie „Noc ciemna”. Czas, więc na szósty stopień miłości. Miłość […]
13 września 2017

Piąty stopień miłości

Kontynuujemy omawianie stopni miłości z poematu „Noc ciemna”. Jesteśmy już na półmetku, czyli na piątym stopniu miłości. Pragnienie Boga jest tutaj bardzo gwałtowne, bo taka jest […]
5 września 2017

Czwarty stopień miłości

Kontynuujemy omawianie stopni miłości z poematu „Noc ciemna”. Dziś przyszła kolej na czwarty stopień na schodach miłości. Tutaj dusza wiele cierpi dla Umiłowanego. Ten stan dobrze […]
31 sierpnia 2017

Trzeci stopień miłości

Jak pisze św. Jan od Krzyża w poemacie „Noc ciemna”, gdy pragnienie spotkania Umiłowanego wzrasta, intensyfikuje się ciągle to dusza wstępuje na trzeci stopień miłości. To […]
25 lipca 2017

Drugi stopień miłości

Jesteśmy dalej w poemacie „Noc ciemna” tym razem przy drugim stopniu miłości. Dusza nadal ustawicznie szuka Boga. Pragnienie znalezienia Go jest tak wielkie i intensywne, że […]
28 czerwca 2017

Pierwszy stopień miłości

Mówiąc o winnych piwnicach zaznaczyłem, że miłość Boża wzrasta, intensyfikuje się w miarę zbliżania się człowieka do Boga. Człowiek, dojrzewając w tej relacji, coraz więcej może […]
20 czerwca 2017

Żywy płomień Miłości – miłość

Jeszcze o symbolice Żywego Płomienia Miłości. Trzeba zdać sobie sprawę, że poemat o tym tytule jest ostatnim z wielkich dzieł św. Jana od Krzyża. Przywołuje więc tam wiele obrazów symboli, które pojawiły się we wcześniejszych dziełach.

13 czerwca 2017

Żywy płomień Miłości – prawda

Tytułowy żywy płomień miłości symbolizuje dla świętego różne przymioty Boga. Jednym z nich jest prawda. Chcąc wyjaśnić istotę tego przymiotu, św. Jan od Krzyża przywołuje w pierwszej strofie tego poematu obraz kawałka świeżego drewna rzuconego do ogniska.

8 czerwca 2017

Poemat o Trójcy

Pragnę pochylić się wraz z wami nad poematem o Trójcy Przenajświętszej św. Jana od Krzyża. Czym dla świętego jest ta tajemnica niezgłębiona dla ludzkiego umysłu? Tajemnica Boga Trójjedynego?