Cenne porównania

Trudno jest mówić o sprawach duszy, o działaniu Boga w człowieku.  Trudności mieli sami mistycy. Nawet tej miary, co św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którym Kościół nadał tytuł doktora.  Często, chcąc innym przybliżyć, to, czego Bóg dokonywał w nich, a szerzej, czego dokonuje w ludzkiej duszy uciekali się do symbolów.

Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha  Świętego będę próbował choć trochę zgłębić znaczenie tychże symboli. Zapraszam was do tej przygody odkrywania głębi tych nieprzebytych grot i jaskiń, jakimi jest sam Bóg.

25 stycznia 2020

Symbole Teresy: Wyschnięta studnia

O początkujących w modlitwie wewnętrznej można powiedzieć, że są podobni do ludzi ciągnących wodę ze studni, co jak mówiłam, wielkie im sprawia trudu. Muszą męczyć się […]
29 maja 2019

Symbole Teresy: Czerń i biel

Jak powinna wyglądać praca nad poznaniem siebie, czym powinna być według św. Teresy? Na pewno nie powinna być i nie może być psychoanalizą, czyli skupieniem wyłącznie […]
15 maja 2019

Symbole Teresy: Pszczoła

Najważniejsza na każdym etapie życia duchowego jest pokora, a tej uczymy się, pracując wytrwale nad poznaniem siebie. Ta praca porównana została przez św. Teresę do pracy […]
3 maja 2019

Symbole Teresy: Ciemność, czerń

Święta, chcąc ukazać zło, ohydę grzechu śmiertelnego, który wpada do duszy, mówi, że nie ma ciemności tak wielkiej, czerni tak czarnej i tak strasznej, by coś […]
25 kwietnia 2019

Symbole Teresy: Brama twierdzy

Brama oznacza wejście, miejsce, gdzie się wchodzi, czy przez które, dzięki któremu się wchodzi. Jeżeli zatem twierdza to dusza, którą każdy nosi w sobie, to po […]
13 kwietnia 2019

Symbole Teresy: Wał twierdzy – ciało

Chociaż wewnątrz wygląd twierdzy może budzić zachwyt, podziw, to jednak zewnętrzna jej warstwa jest zbudowana z grubego, nieobrobionego diamentu. Widok nie jest imponujący. Na pewno widać […]
10 kwietnia 2019

Porównania Teresy: Słońce

Piękno i bezcenność duszy ludzkiej bierze się stąd, że w jej najbardziej centralnym miejscu, pośrodku znajduje się źródło tej piękności i jasności, czyli sam Bóg. Niczym […]
5 kwietnia 2019

Porównania Teresy: Kryształ za ciemną gęstą zasłoną

Owszem, słońce znajdujące się pośrodku duszy zawsze rozsiewa wokół swoje promienie, obdarza wszystko wokół swoim światłem, bo też taka jest  jego natura i istota. Jednak nie […]
21 marca 2019

Porównania Teresy: Owoc palmy

Święta Teresa pisze, że “rzeczy dotyczące duszy trzeba sobie przedstawiać jako wielkie, potężne i wspaniałe” i żeby choć trochę przybliżyć to piękno i majestat duszy ludzkiej, […]
21 lutego 2019

Porównania Teresy: Twierdza wewnętrzna – dusza

Tym razem mamy do czynienia nie tyle z symbolem, co wizją, wyobrażeniem, obrazem. Św. Teresa od Jezusa w wielkim strapieniu przychodzi na modlitwę. Skarży się Bogu, […]