Cenne porównania

Trudno jest mówić o sprawach duszy, o działaniu Boga w człowieku.  Trudności mieli sami mistycy. Nawet tej miary, co św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którym Kościół nadał tytuł doktora.  Często, chcąc innym przybliżyć, to, czego Bóg dokonywał w nich, a szerzej, czego dokonuje w ludzkiej duszy uciekali się do symbolów.

Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha  Świętego będę próbował choć trochę zgłębić znaczenie tychże symboli. Zapraszam was do tej przygody odkrywania głębi tych nieprzebytych grot i jaskiń, jakimi jest sam Bóg.

3 grudnia 2018

Symbole Janowe – Wyspy tajemnicze

Wiemy, że mamy upodobnić się do Boga, ale jaki jest Bóg? Jakimi mamy się stać? Rąbek tej tajemnicy odsłania przed nami mistyk karmelu św. Jan od […]
25 listopada 2018

Janowe symbole – Potoki rozgłośnie szumiące

Dusza w zjednoczeniu przypomina szumiące potoki. Po pierwsze, dlatego że wszystko zalewają i pochłaniają, co tylko spotkają na swej drodze. Tak dusza czuje się cała zalana […]
16 listopada 2018

Janowe symbole – Winnica pełna kwiatów

Nikt nie żyje dla siebie i ani cnoty, ani talenty nie są tylko po to, by kogoś indywidualnie radować, czy nawet po to, by używać ich […]
27 października 2018

Janowe symbole – Szyszki

Choć, póki żyje się na ziemi, jest się narażonym na pokusy a nawet ataki szatańskie, to jedna wyjdzie się z tej walki zwycięsko, gdy cnoty będą […]
25 października 2018

Janowe symbole – Lisy

Dusza, będąca w zjednoczeniu z Bogiem, nie jest całkowicie wolna od cielesnych pożądań i poruszeń zmysłowych, objaśnia św. Jan od Krzyża. Przypominają o tym lisy, które, […]
19 września 2018

Winnica

Dusza zjednoczona z Bogiem, choć nienawidzona przez szatana, który posuwa się do wielu forteli, by jej zaszkodzić, to jednak dusza ta przypomina winnicę, na którym polu […]
16 września 2018

Balsam na rany

Tylko człowiek zraniony wie, jakim ukojeniem jest balsam, który zabezpiecza, koi ból i chłodzi ranę. Tylko, że święty Jan od Krzyża, mówiąc o duszy zranionej grotem […]
12 września 2018

Zorza

Droga duszy do Boga często odbywa się w ciemnościach. To wzmaga tylko pragnienie światła i ujrzenia Go takim, jakim jest podkreśla św. Jan od Krzyża. Na […]
9 września 2018

Skraplanie wodą paleniska w kuźni

Utrapienia i cierpienia spowodowane gorącą miłością do Boga i tęsknotą za Nim, byłyby wprost nie do opisania i nie do przeżycia, gdyby On nie przyszedł z […]
2 września 2018

Grot miłosny

Przez grot miłosny św. Jan od Krzyża rozumie z jednej strony coś, co zadaje nam śmierć, a więc dzięki temu już definitywnie przestajemy żyć dla tego […]