Cenne porównania

Trudno jest mówić o sprawach duszy, o działaniu Boga w człowieku.  Trudności mieli sami mistycy. Nawet tej miary, co św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którym Kościół nadał tytuł doktora.  Często, chcąc innym przybliżyć, to, czego Bóg dokonywał w nich, a szerzej, czego dokonuje w ludzkiej duszy uciekali się do symbolów.

Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha  Świętego będę próbował choć trochę zgłębić znaczenie tychże symboli. Zapraszam was do tej przygody odkrywania głębi tych nieprzebytych grot i jaskiń, jakimi jest sam Bóg.

1 lutego 2022

Symbole Teresy: Dusza jakby złoto

Powie ktoś, że to przecież niemożliwe, a co najmniej dziwne, żeby dusza była ze złota. Jednak przecież też się mówi [... ]
25 stycznia 2022

Symbole Teresy: Krzyż od różańca

Wszelka przemiana, jeśli ma być trwała musi być dziełem Boga. Bóg, będąc miłością, tworzy zawsze dobre i piękne rzeczy [... ]
18 stycznia 2022

Symbole Teresy: Ropucha

Kim jest ta ropucha, szybsza niż ziemskie ropuchy, czego jest symbolem? Święta Teresa mówi wyraźnie, że to [... ]
11 stycznia 2022

Symbole Teresy: Kurza stopa

Każdy wie, że ciało i duch do czegoś innego dążą, ich priorytety są odmienne [... ]
4 stycznia 2022

Symbole Teresy: Bracia z orężem w ręku

Czytając ten fragment jakoś instynktownie, może z ludzkiej tylko ciekawości rodzi się w każdym pytanie: o jaki tutaj zakon chodzi? Czy karmelitów [... ]
28 grudnia 2021

Symbole Teresy: Zwierciadło

Wiele jest obrazów, symboli, za pomocą, których widzi Święta duszę człowieka. Jednym z nich jest zwierciadło [... ]
21 grudnia 2021

Symbole Teresy: Niebo

Jak jest w niebie? To z oczywistych względów przekracza nasze wyobrażenie, nasz sposób percepcji [... ]
15 grudnia 2021

Symbole Teresy: Kapłan w grzechu ciężkim

Ktoś zapyta, dlaczego w grzechu ciężkim nie można przystępować do komunii? Co się takiego dzieje, czy stanie? Przecież gromy nie zaczną uderzać z nieba [... ]
7 grudnia 2021

Symbole Teresy: Pogrzeb duszy grzesznej

Prawdą jest, że to nie Pan Bóg skazuje na potępienie, bądź męki czyśćcowe dusze ludzkie. Ich stan po śmierci jest konsekwencją ich wyboru [... ]
30 listopada 2021

Symbole Teresy: Droga doskonałości – królewska

Chrystus dość wyraźnie mówi w Ewangelii, że wąska jest droga, prowadząca do życia wiecznego z Nim, a szeroka, prowadzi do wiecznej zguby. Dość oczywistym jest zatem [... ]