Cenne porównania

Trudno jest mówić o sprawach duszy, o działaniu Boga w człowieku.  Trudności mieli sami mistycy. Nawet tej miary, co św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którym Kościół nadał tytuł doktora.  Często, chcąc innym przybliżyć, to, czego Bóg dokonywał w nich, a szerzej, czego dokonuje w ludzkiej duszy uciekali się do symbolów.

Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha  Świętego będę próbował choć trochę zgłębić znaczenie tychże symboli. Zapraszam was do tej przygody odkrywania głębi tych nieprzebytych grot i jaskiń, jakimi jest sam Bóg.

2 lipca 2018

Piołun, trucizna, żółć

Te rzeczy, które Święty przywołuje w Pieśni duchowej rzeczywiście słusznie wywołują niesmak, grymas na twarzy. Przywołują na pamięć gorycz, gorzki nieprzyjemny smak. Tak też jest z […]
25 czerwca 2018

Pasterze

To, co prawdziwie karmi duszę, jest dla niej życiodajne, to jej pragnienia, bóle, tęsknoty, ale też uniesienia, których pozwala doświadczyć Bóg, jako najwspanialszy karmiciel. Tylko On […]
18 czerwca 2018

Bieg

Bieg jest tutaj rozumiany, jako sposób podążania za Bogiem. Należy go jednak rozumieć dwojako. Z jednej strony, chcąc podążać ścieżkami życia duchowego, trzeba bez ociągania i […]
28 kwietnia 2018

Rana miłości

Nikt nie zdobędzie się na żadne umartwienia, nie stanie do walki o jakąś wartość, gdy wpierw nie pozna, nie doświadczy ogromu bezinteresownej miłości, nie pozwoli się […]
23 kwietnia 2018

Bestia apokaliptyczna o siedmiu głowach

„Ciągłym bojowaniem jest życie człowieka na ziemi”, te słowa z księgi Hioba dobrze oddają istotę tego symboli z II Księgi “Drogi na Górę Karmel”. Te niebezpieczeństwa […]
17 kwietnia 2018

Jaskinie lwów

W „Pieśni duchowej” święty, chcąc ukazać, czym jest zjednoczenie z Bogiem i jaka jest dusza będąca w zjednoczeniu przywołuje symbol jaskiń pełnych lwów. Są to cnoty, […]
29 stycznia 2018

Lwy

Kolejną namiętnością, która może być prawdziwą udręką dla ludzi postępujących na drodze do świętości, to nieopanowane, gwałtowne ataki gniewu, symbolizowane u św. Jana od Krzyża przez […]
25 stycznia 2018

Rogacze

Człowiek, który pozwala swoim nieuporządkowanym namiętnościom i przywiązaniom zawładnąć podobny jest do rogaczy jak mówi Święty Jan w Pieśni Duchowej. Mało tego, że uciekają przed tym, […]
22 stycznia 2018

Jelenie

To, co może powstrzymywać na drodze do świętości, bądź ją opóźniać to małoduszność tchórzostwo, nieśmiałość symbolizowane przez jelenie. Może się zdarzyć, że wobec tego, co jawi […]
19 stycznia 2018

Ptaki w locie

Tym, co będzie chciało opóźnić bieg do zjednoczenia z Bogiem, będzie chciało powstrzymać przed kroczeniem drogą świętości jest wyobraźnia, którą symbolizują tutaj ptaki, będące w locie. […]