Cenne porównania

Trudno jest mówić o sprawach duszy, o działaniu Boga w człowieku.  Trudności mieli sami mistycy. Nawet tej miary, co św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którym Kościół nadał tytuł doktora.  Często, chcąc innym przybliżyć, to, czego Bóg dokonywał w nich, a szerzej, czego dokonuje w ludzkiej duszy uciekali się do symbolów.

Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha  Świętego będę próbował choć trochę zgłębić znaczenie tychże symboli. Zapraszam was do tej przygody odkrywania głębi tych nieprzebytych grot i jaskiń, jakimi jest sam Bóg.

25 października 2018

Janowe symbole – Lisy

Dusza, będąca w zjednoczeniu z Bogiem, nie jest całkowicie wolna od cielesnych pożądań i poruszeń zmysłowych, objaśnia św. Jan od Krzyża. Przypominają o tym lisy, które, […]
19 września 2018

Winnica

Dusza zjednoczona z Bogiem, choć nienawidzona przez szatana, który posuwa się do wielu forteli, by jej zaszkodzić, to jednak dusza ta przypomina winnicę, na którym polu […]
16 września 2018

Balsam na rany

Tylko człowiek zraniony wie, jakim ukojeniem jest balsam, który zabezpiecza, koi ból i chłodzi ranę. Tylko, że święty Jan od Krzyża, mówiąc o duszy zranionej grotem […]
12 września 2018

Zorza

Droga duszy do Boga często odbywa się w ciemnościach. To wzmaga tylko pragnienie światła i ujrzenia Go takim, jakim jest podkreśla św. Jan od Krzyża. Na […]
9 września 2018

Skraplanie wodą paleniska w kuźni

Utrapienia i cierpienia spowodowane gorącą miłością do Boga i tęsknotą za Nim, byłyby wprost nie do opisania i nie do przeżycia, gdyby On nie przyszedł z […]
2 września 2018

Grot miłosny

Przez grot miłosny św. Jan od Krzyża rozumie z jednej strony coś, co zadaje nam śmierć, a więc dzięki temu już definitywnie przestajemy żyć dla tego […]
29 sierpnia 2018

Łąki pełne zieleni i kwiatów

Jak jest w niebie? Jak wygląda niebo? Te pytania zapewne spędzają sen z powiek niejednemu człowiekowi, a pragnienie nieba, tęsknota za nim dodaje sił do pokonywania […]
14 sierpnia 2018

Zagaje i puszcze

Przez ten symbol św. Jan od Krzyża rozumie świat stworzony przez Boga. Zagaje i puszcze obrazują jego różnorodność, tajemniczość, ogrom, majestat i piękno. Patrząc na świat […]
10 sierpnia 2018

Kwiaty

W czasie wędrówki możemy napotkać łąki pełne pięknych kwiatów. Nie należy ich jednak zrywać, ani zatrzymywać się, by je podziwiać i nimi się rozkoszować. Nie dlatego, […]
25 lipca 2018

Góry i rozłogi

Za pomocą tych symboli św. Jan od Krzyża przedstawia dynamikę życia duchowego. Droga do Boga wiedzie przez góry, czyli trud zdobywania cnót. Zdobywanie szczytów często odbywa […]