Cenne porównania

Trudno jest mówić o sprawach duszy, o działaniu Boga w człowieku.  Trudności mieli sami mistycy. Nawet tej miary, co św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którym Kościół nadał tytuł doktora.  Często, chcąc innym przybliżyć, to, czego Bóg dokonywał w nich, a szerzej, czego dokonuje w ludzkiej duszy uciekali się do symbolów.

Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha  Świętego będę próbował choć trochę zgłębić znaczenie tychże symboli. Zapraszam was do tej przygody odkrywania głębi tych nieprzebytych grot i jaskiń, jakimi jest sam Bóg.

10 kwietnia 2019

Porównania Teresy: Słońce

Piękno i bezcenność duszy ludzkiej bierze się stąd, że w jej najbardziej centralnym miejscu, pośrodku znajduje się źródło tej piękności i jasności, czyli sam Bóg. Niczym […]
5 kwietnia 2019

Porównania Teresy: Kryształ za ciemną gęstą zasłoną

Owszem, słońce znajdujące się pośrodku duszy zawsze rozsiewa wokół swoje promienie, obdarza wszystko wokół swoim światłem, bo też taka jest  jego natura i istota. Jednak nie […]
21 marca 2019

Porównania Teresy: Owoc palmy

Święta Teresa pisze, że “rzeczy dotyczące duszy trzeba sobie przedstawiać jako wielkie, potężne i wspaniałe” i żeby choć trochę przybliżyć to piękno i majestat duszy ludzkiej, […]
21 lutego 2019

Porównania Teresy: Twierdza wewnętrzna – dusza

Tym razem mamy do czynienia nie tyle z symbolem, co wizją, wyobrażeniem, obrazem. Św. Teresa od Jezusa w wielkim strapieniu przychodzi na modlitwę. Skarży się Bogu, […]
7 lutego 2019

Porównania Teresy: PTAKI

Św. Teresa od Jezus, chcąc wyrazić to, że jej dzieła, które napisała są tak naprawdę owocem jej wielkiego posłuszeństwa i zaufania Kościołowi, przywołuje symbol ptaków. Jak […]
26 stycznia 2019

Symbole, łaski mistyczne, wizje w dziełach św. Teresy od Jezusa

Zakończyliśmy omawiać symbole pojawiające się w dziełach Ojca, Mistyka, Reformatora Karmelu – św. Jana od Krzyża. Czy to zatem wszystkie symbole, które pojawiają się w jego […]
10 stycznia 2019

Symbole Janowe – Śpiew syren

Trafne jest to porównanie. Bowiem głos Oblubieńca jest tak rozkoszny, tak piękny, porywający i rozkoszny jak głos mitologicznych syren. Uczucie miłości, jakie wlewa do duszy i […]
4 stycznia 2019

Symbole Janowe – Liry słodkie dźwięki

Droga do zjednoczenia jest długa, żmudna, wcale niepozbawiona cierpień i przeciwności i walki. Oblubieniec w nagrodę dla Swej Oblubienicy wygrywa na lirze przepiękną melodię pozwala jej […]
31 grudnia 2018

Symbole Janowe – Skaliste groty

Tajemnicą jest nie tylko Bóg, ale również Chrystus i Jego dzieło zbawienia i odkupienia rodzaju ludzkiego. Choć wiele z tych tajemnic odkryli doktorzy kościoła i dusze […]
29 grudnia 2018

Symbole Janowe – Granaty

Trudno nawet silić się, nawet, będąc w zjednoczeniu, by pojąć coś z doskonałości Boga, z Jego natury. Niepojęte są i pozostaną dla człowieka wszelkie zrządzenia i […]