Symbole Teresy: Wódz niebieski


Wódz niebieski zna nas wszystkich i każdemu wskazuje placówkę według jego zdolności, ale potrzeba, byśmy byli gotowi, inaczej ominie nas zaszczytne wezwanie.

(DD 18,4)

Święty Paweł mówiąc o życiu duchowym, często używa terminologii wojskowej. Nie może to dziwić. Wiadomym jest, że o duszę człowieka trwa nieustanna walka. Bóg robi wszystko, by zbawić człowieka, szatan – upadły anioł robi wszystko, byśmy zeszli z drogi prowadzącej do zbawienia, więcej, byśmy w ogóle o tym nie myśleli. O życiu ludzkim jako zmaganiu i walce mówi autor Księgi Hioba w słowach: „Bojowanie jest żywot człowieczy na ziemi”. W tym kontekście można przywołać słowa św. Augustyna: „Raz wybrawszy, codziennie wybierać muszę”, a poeta Jerzy Libert w wierszu „Jeździec” tak pisze: „Jeśli trzeba to tratuj do dna, Jestem tylko twoim żołnierzem. Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę”. Żołnierz walczy w obronie wartości i spraw swego dowódcy. To ważne u kogo służymy. Jeśli zdecydujemy się już na służbę u kogoś, winniśmy mu całkowitą i niezachwianą wierność. Ważne jest również to, że nie ma na świecie człowieka i nigdy nie będzie, któremu Bóg nie przygotował i nie wyznaczył placówki, gdzie miałby służyć.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot.unsplash.com

Zobacz pozostałe Symbole Teresy: