Cenne porównania

Trudno jest mówić o sprawach duszy, o działaniu Boga w człowieku.  Trudności mieli sami mistycy. Nawet tej miary, co św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którym Kościół nadał tytuł doktora.  Często, chcąc innym przybliżyć, to, czego Bóg dokonywał w nich, a szerzej, czego dokonuje w ludzkiej duszy uciekali się do symbolów.

Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha  Świętego będę próbował choć trochę zgłębić znaczenie tychże symboli. Zapraszam was do tej przygody odkrywania głębi tych nieprzebytych grot i jaskiń, jakimi jest sam Bóg.

19 kwietnia 2021

Symbole Teresy: Robak

Znany jest dość powszechnie z dzieł św. Jana od Krzyża symbol ptaka uwiązanego cienką, bądź grubą liną [... ]
12 kwietnia 2021

Symbole Teresy: Figa

W języku polskim znamy to wyrażenie: „pokazać komuś figę” i rozumiemy je tak rozumiała je św. Teresa, czyli: „odesłać kogoś z kwitkiem” [... ]
22 marca 2021

Symbole Teresy: Nowa księga życia

Czym jest życie duchowe? Czym jest relacja z Bogiem? Czy tylko pracą i wysiłkiem człowieka, który pragnie zbliżyć się do Boga, by się z Nim zjednoczyć [...]
8 marca 2021

Symbole Teresy: Biedna gołębica

Dlaczego ta gołębica jest biedna, skoro żyje w ogrodzie Swego Pana, Pana, którego bardzo kocha? Może cieszyć się również dobrodziejstwami tam się znajdującymi [...]
1 marca 2021

Symbole Teresy: Sidło

To jest sidło, na które zły duch łowi duszę; dusza ta widząc siebie tak blisko złączoną z Bogiem, widząc różnicę dóbr niebieskich od tych dóbr ziemskich, widząc miłość, jaką Pan jej wyświadcza [...]
22 lutego 2021

Symbole Teresy: Deszcz obfity

Czworaki - zdaje mi się - może być sposób podlewania: albo za pomocą norii czy wodociągu, dobywając wodę przez obracanie koła, jak tego sama nieraz próbowałam [...]
15 lutego 2021

Symbole Teresy: Woda ze strumienia

Czworaki - zdaje mi się - może być sposób podlewania: albo sprowadzając wodę z rzeki czy ze strumienia, i ten jest sposób o wiele lepszy [...]
8 lutego 2021

Symbole Teresy: Podlewanie za pomocą norii

Czworaki - zdaje mi się - może być sposób podlewania: albo za pomocą norii czy wodociągu, dobywając wodę przez obracanie koła, jak tego sama nieraz próbowałam [...]
1 lutego 2021

Symbole Teresy: Studnia

O początkujących w modlitwie wewnętrznej można powiedzieć, że są podobni do ludzi ciągnących wodę ze studni, co jak mówiłam, wielkie im sprawia utrudzenie...
25 stycznia 2021

Symbole Teresy: Podlewanie ogrodu

Karmelici Bosi · Symbole Teresy: Podlewanie Ogrodu Zobaczmy teraz sposób podlewania, abyśmy zrozumieli, co tu czynić powinniśmy, ile nas to pracy będzie kosztowało, jak długo tak […]