Cenne porównania

Trudno jest mówić o sprawach duszy, o działaniu Boga w człowieku.  Trudności mieli sami mistycy. Nawet tej miary, co św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którym Kościół nadał tytuł doktora.  Często, chcąc innym przybliżyć, to, czego Bóg dokonywał w nich, a szerzej, czego dokonuje w ludzkiej duszy uciekali się do symbolów.

Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha  Świętego będę próbował choć trochę zgłębić znaczenie tychże symboli. Zapraszam was do tej przygody odkrywania głębi tych nieprzebytych grot i jaskiń, jakimi jest sam Bóg.

17 kwietnia 2018

Jaskinie lwów

W „Pieśni duchowej” święty, chcąc ukazać, czym jest zjednoczenie z Bogiem i jaka jest dusza będąca w zjednoczeniu przywołuje symbol jaskiń pełnych lwów. Są to cnoty, […]
29 stycznia 2018

Lwy

Kolejną namiętnością, która może być prawdziwą udręką dla ludzi postępujących na drodze do świętości, to nieopanowane, gwałtowne ataki gniewu, symbolizowane u św. Jana od Krzyża przez […]
25 stycznia 2018

Rogacze

Człowiek, który pozwala swoim nieuporządkowanym namiętnościom i przywiązaniom zawładnąć podobny jest do rogaczy jak mówi Święty Jan w Pieśni Duchowej. Mało tego, że uciekają przed tym, […]
22 stycznia 2018

Jelenie

To, co może powstrzymywać na drodze do świętości, bądź ją opóźniać to małoduszność tchórzostwo, nieśmiałość symbolizowane przez jelenie. Może się zdarzyć, że wobec tego, co jawi […]
19 stycznia 2018

Ptaki w locie

Tym, co będzie chciało opóźnić bieg do zjednoczenia z Bogiem, będzie chciało powstrzymać przed kroczeniem drogą świętości jest wyobraźnia, którą symbolizują tutaj ptaki, będące w locie. […]
16 stycznia 2018

Nimfy z Judejskiej ziemi

Czy tylko ludzie początkujący, stawiający pierwsze kroki na drodze modlitwy, są narażeni na zgubne wpływy swoich nieuporządkowanych namiętności? Otóż nie. W PD Święty mówi, że nawet […]
13 stycznia 2018

Remora

Święty Jan od Krzyża mówi o niej w Drodze na Górę Karmel. Jest to mała rybka, która, gdy się przyczepi do okrętu, sprawia, że nie może […]
10 stycznia 2018

Chwasty

W tym kolejnym symbolu Święty Doktor Kościoła mówi coś bardzo ważnego o zgubnym wpływie wszelkich przywiązań, namiętności, którym nie chcemy stawić czoła. Są one niczym chwasty. […]
2 stycznia 2018

Ryba, ćma i światło

Człowiek, który daje posłuch swoim namiętnościom, różnym przywiązaniom, nie podejmuje z nimi walki podobny jest do ćmy, czy ryby oślepionej przez światło. Bezmyślnie, bezrefleksyjnie, można powiedzieć […]
18 grudnia 2017

Ptak i lina

Nie będziemy się cieszyć w pełni życiem Bożym w nas, ono się nie rozwinie, gdy będziemy hołdować swoim nawet najmniejszym przywiązaniom. O ich szkodliwości, zgubnym wpływie […]