Cenne porównania

Trudno jest mówić o sprawach duszy, o działaniu Boga w człowieku.  Trudności mieli sami mistycy. Nawet tej miary, co św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, św. Teresa od Dzieciątka Jezus, którym Kościół nadał tytuł doktora.  Często, chcąc innym przybliżyć, to, czego Bóg dokonywał w nich, a szerzej, czego dokonuje w ludzkiej duszy uciekali się do symbolów.

Choć sam czuję się niczym nowicjusz, jeżeli chodzi o zgłębianie dzieł tychże świętych, bo dopiero rok minął, jak złożyłem śluby wieczyste w zakonie karmelitów bosych, a wykształcenie polonistyczne, które zdobyłem w świecie, też tutaj chyba zbytnio się nie przydaje. Z pomocą łaski Bożej i Ducha  Świętego będę próbował choć trochę zgłębić znaczenie tychże symboli. Zapraszam was do tej przygody odkrywania głębi tych nieprzebytych grot i jaskiń, jakimi jest sam Bóg.

10 stycznia 2019

Symbole Janowe – Śpiew syren

Trafne jest to porównanie. Bowiem głos Oblubieńca jest tak rozkoszny, tak piękny, porywający i rozkoszny jak głos mitologicznych syren. Uczucie miłości, jakie wlewa do duszy i […]
4 stycznia 2019

Symbole Janowe – Liry słodkie dźwięki

Droga do zjednoczenia jest długa, żmudna, wcale niepozbawiona cierpień i przeciwności i walki. Oblubieniec w nagrodę dla Swej Oblubienicy wygrywa na lirze przepiękną melodię pozwala jej […]
31 grudnia 2018

Symbole Janowe – Skaliste groty

Tajemnicą jest nie tylko Bóg, ale również Chrystus i Jego dzieło zbawienia i odkupienia rodzaju ludzkiego. Choć wiele z tych tajemnic odkryli doktorzy kościoła i dusze […]
29 grudnia 2018

Symbole Janowe – Granaty

Trudno nawet silić się, nawet, będąc w zjednoczeniu, by pojąć coś z doskonałości Boga, z Jego natury. Niepojęte są i pozostaną dla człowieka wszelkie zrządzenia i […]
3 grudnia 2018

Symbole Janowe – Wyspy tajemnicze

Wiemy, że mamy upodobnić się do Boga, ale jaki jest Bóg? Jakimi mamy się stać? Rąbek tej tajemnicy odsłania przed nami mistyk karmelu św. Jan od […]
25 listopada 2018

Janowe symbole – Potoki rozgłośnie szumiące

Dusza w zjednoczeniu przypomina szumiące potoki. Po pierwsze, dlatego że wszystko zalewają i pochłaniają, co tylko spotkają na swej drodze. Tak dusza czuje się cała zalana […]
16 listopada 2018

Janowe symbole – Winnica pełna kwiatów

Nikt nie żyje dla siebie i ani cnoty, ani talenty nie są tylko po to, by kogoś indywidualnie radować, czy nawet po to, by używać ich […]
27 października 2018

Janowe symbole – Szyszki

Choć, póki żyje się na ziemi, jest się narażonym na pokusy a nawet ataki szatańskie, to jedna wyjdzie się z tej walki zwycięsko, gdy cnoty będą […]
25 października 2018

Janowe symbole – Lisy

Dusza, będąca w zjednoczeniu z Bogiem, nie jest całkowicie wolna od cielesnych pożądań i poruszeń zmysłowych, objaśnia św. Jan od Krzyża. Przypominają o tym lisy, które, […]
19 września 2018

Winnica

Dusza zjednoczona z Bogiem, choć nienawidzona przez szatana, który posuwa się do wielu forteli, by jej zaszkodzić, to jednak dusza ta przypomina winnicę, na którym polu […]