Symbole Teresy: Podlewanie za pomocą norii

Wpis dostępny również w wersji audio:


Czworaki – zdaje mi się – może być sposób podlewania: albo za pomocą norii czy wodociągu, dobywając wodę przez obracanie koła, jak tego sama nieraz próbowałam; tu praca mniejsza jest od poprzedniej i więcej dostaje się wody.

(KŻ 11,7)

Podlewanie ogrodu tzw. kołem wodnym wymaga mniej wysiłku i daje lepsze efekty. Urządzenie służące do podnoszenia wód dla nawadniania pól uprawnych składało się z pionowego koła z podwieszonych na łańcuchach wiader, sięgających nawet na głębokość 8 metrów. Koło było wprawiane w ruch przez zwierzęta – osły, muły, bądź siłą wiatru, jak to bywało w Hiszpanii. Życie Boże jest w nas. Bóg nikomu nie szczędzi łaski. Potrzeba jednak czasami kogoś, czegoś z zewnątrz, by te siły wewnętrzne zostały uaktywnione, byśmy wreszcie Bogu pozwolili działać. Warto w tym celu korzystać z wszelkich narzędzi, pomocy, które Chrystus zostawił w swoim Kościele i poddać się im. Wtedy te łaski, które Bóg dla nas przygotował, spłyną dla nas obficiej. Oczywiście, to jeszcze nie ten etap, gdy za św. Pawłem będziemy mogli powiedzieć, że „teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus”, ale te życiodajne wody rozlewają się po większym obszarze, pozwalając w sposób już bardziej widoczny wzrastać i dojrzewać cnotom.

br. Tomasz Kozioł OCD

fot.educalingo.com